Trắc nghiệm Lý thuyết kể lại một trải nghiệm của em Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kể lại một trải nghiệm của bản thân được hiểu là:

Dùng ngôn ngữ nói để kể lại một trải nghiệm mà mình đã trình bày ở bài viết.

Dùng sơ đồ để trình bày trải nghiệm của bản thân.

Dùng hình ảnh để trình bày trải nghiệm của bản thân.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi kể về trải nghiệm bản thân sẽ sử dụng ngôi kể nào để kể?

Ngôi thứ ba

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba xen kẽ

Câu 3 :

Đề trình bày bài nói đạt kết quả tốt, em có thể luyện tập theo hình thức nào dưới đây?

 • A

  Tập trình bày trước gương.

 • B

  Tập trình bày trước nhóm bạn thân

 • C

  Tập trình bày trước người thân

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Khi trình bày, em nên mang bài viết của mình lên đọc lại để tránh quên hay nhầm lẫn”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Khi kể câu chuyện với nội dung vui vẻ, chúng ta sẽ chọn biểu cảm gương mặt như thế nào cho phù hợp?

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Tươi cười

 • B

  Vui

 • C

  Buồn

 • D

  Hài hước

Câu 6 :

Khi trình bày bài nói, em cần chú ý những điều nào dưới đây?

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A

  Tự tin và thoải mái

 • B

  Bám sát mục đích chia sẻ trải nghiệm để thống nhất trong cách dùng từ ngữ xưng hô và tập trung vào diễn biến câu chuyện.

 • C

  Điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói và sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp.

 • D

  Giữ thái độ nghiêm túc, tập trung để tránh quên bài hay mắc lỗi.

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi trình bày xong, em có thể phản hồi thêm với người nghe điều gì?

Chọn đáp án không phù hợp:

Nhận những ý kiến góp ý mà bản thân cho là xác đáng.

Rút ra những điều bản thân chưa hiểu trong bài trình bày.

 

Giải thích thêm về những sự việc, chi tiết mà người nghe còn chưa rõ.

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Khi bắt đầu bài nói, em cần chú ý chào hỏi và cảm ơn khi kết thúc bài nói”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kể lại một trải nghiệm của bản thân được hiểu là:

Dùng ngôn ngữ nói để kể lại một trải nghiệm mà mình đã trình bày ở bài viết.

Dùng sơ đồ để trình bày trải nghiệm của bản thân.

Dùng hình ảnh để trình bày trải nghiệm của bản thân.

Đáp án

Dùng ngôn ngữ nói để kể lại một trải nghiệm mà mình đã trình bày ở bài viết.

Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm

Lời giải chi tiết :

Kể lại một trải nghiệm của bản thân là dùng ngôn ngữ nói để kể lại trải nghiệm mà mình đã trình bày ở phần viết.

Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi kể về trải nghiệm bản thân sẽ sử dụng ngôi kể nào để kể?

Ngôi thứ ba

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba xen kẽ

Đáp án

Ngôi thứ nhất

Phương pháp giải :

Em xem lại bài viết của mình

Lời giải chi tiết :

Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất.

Câu 3 :

Đề trình bày bài nói đạt kết quả tốt, em có thể luyện tập theo hình thức nào dưới đây?

 • A

  Tập trình bày trước gương.

 • B

  Tập trình bày trước nhóm bạn thân

 • C

  Tập trình bày trước người thân

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại trước khi nói

Lời giải chi tiết :

Đề trình bày bài nói đạt kết quả tốt, em có thể luyện tập theo hình thức:

- Tập trình bày trước gương.

- Tập trình bày trước nhóm bạn thân hoặc người thân để lắng nghe các ý kiến nhận xét, góp ý để hoàn thiện bài nói.

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Khi trình bày, em nên mang bài viết của mình lên đọc lại để tránh quên hay nhầm lẫn”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em theo dõi các bạn trình bày và yêu cầu của đề bài

Lời giải chi tiết :

- Sai

- Khi em cầm và đọc lại toàn bộ bài viết sẽ không đúng với yêu cầu của bài nói, bài nói thiếu hấp dẫn và không có sự tương tác với người nghe.

Câu 5 :

Khi kể câu chuyện với nội dung vui vẻ, chúng ta sẽ chọn biểu cảm gương mặt như thế nào cho phù hợp?

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Tươi cười

 • B

  Vui

 • C

  Buồn

 • D

  Hài hước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại trình bày nói

Lời giải chi tiết :

Khi kể câu chuyện với nội dung vui vẻ, chúng ta sẽ chọn biểu cảm gương mặt như tươi cười, vui vẻ, hài hước…cho phù hợp với nội dung câu chuyện.

Câu 6 :

Khi trình bày bài nói, em cần chú ý những điều nào dưới đây?

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A

  Tự tin và thoải mái

 • B

  Bám sát mục đích chia sẻ trải nghiệm để thống nhất trong cách dùng từ ngữ xưng hô và tập trung vào diễn biến câu chuyện.

 • C

  Điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói và sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp.

 • D

  Giữ thái độ nghiêm túc, tập trung để tránh quên bài hay mắc lỗi.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại lưu ý khi trình bày bài nói

Lời giải chi tiết :

Khi trình bày bài nói, em cần chú ý:

 • Tự tin và thoải mái
 • Bám sát mục đích chia sẻ trải nghiệm để thống nhất trong cách dùng từ ngữ xưng hô và tập trung vào diễn biến câu chuyện.
 • Điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói và sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp.
Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi trình bày xong, em có thể phản hồi thêm với người nghe điều gì?

Chọn đáp án không phù hợp:

Nhận những ý kiến góp ý mà bản thân cho là xác đáng.

Rút ra những điều bản thân chưa hiểu trong bài trình bày.

 

Giải thích thêm về những sự việc, chi tiết mà người nghe còn chưa rõ.

Đáp án

Rút ra những điều bản thân chưa hiểu trong bài trình bày.

 

Phương pháp giải :

Em xem lại sau khi nói.

Lời giải chi tiết :

Khi trình bày xong, người nói nên lắng nghe, phản hồi những ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị:

- Nhận những ý kiến góp ý mà em cho là xác đáng.

- Giải thích thêm về những sự việc, chi tiết mà người nghe còn chưa rõ.

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Khi bắt đầu bài nói, em cần chú ý chào hỏi và cảm ơn khi kết thúc bài nói”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại trình bày bài nói

Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Khi bắt đầu bài nói, em cần chú ý chào hỏi và cảm ơn khi kết thúc bài nói.

close