Trắc nghiệm Lý thuyết về Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân được hiểu là:

 • A

  Kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • B

  Kể về diễn biến của sự việc mà người thân đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • C

  Kể về diễn biến của sự việc mà người khác trải qua đã trải qua và kể lại cho em để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Kể lại một trải nghiệm của bản thân là kiểu bài trong đó người viết kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi kể về trải nghiệm bản thân sẽ sử dụng ngôi kể nào để kể?

Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba xen kẽ

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ ba

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Ngôi thứ nhất

Lời giải chi tiết :

Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất.

Câu hỏi 3 :

Đáp án nào dưới đây không phải yêu cầu về kể lại một trải nghiệm của bản thân?

 • A

  Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ

 • B

  Sử dụng các từ khóa, cụm từ.

 • C

  Tập trung vào sự việc đã xảy ra

 • D

  Thể hiện được cảm xúc của người viết trước sự việc được kể

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

- Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất

- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ

- Tập trung vào sự việc đã xảy ra

- Thể hiện được cảm xúc của người viết trước sự việc được kể

Câu hỏi 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau theo đúng trình tự trước khi viết bài?

Lập dàn ý

Tìm ý

Lựa chọn đề tài

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Lựa chọn đề tài

Tìm ý

Lập dàn ý

Lời giải chi tiết :

Trước khi viết:

- Bước 1: Lựa chọn đề tài

- Bước 2: Tìm ý

- Bước 3: Lập dàn ý

Câu hỏi 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân:

Kết thúc câu chuyện và cảm xúc của người viết

Diễn biến câu chuyện

Giới thiệu câu chuyện định kể

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Giới thiệu câu chuyện định kể

Diễn biến câu chuyện

Kết thúc câu chuyện và cảm xúc của người viết

Lời giải chi tiết :

Mở bài: giới thiệu câu chuyện định kể

Thân bài: kể lại diễn biến câu chuyện

Kết bài: kết thúc câu chuyện và cảm xúc của người viết.

Câu hỏi 6 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của dàn ý bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân:

Cảm xúc của bản thân khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại câu chuyện?

Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào?

Vì sao câu chuyện xảy ra như vậy

Điều gì đã xảy ra?

Những ai liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào?

Những ai liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?

Điều gì đã xảy ra?

Vì sao câu chuyện xảy ra như vậy

Cảm xúc của bản thân khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại câu chuyện?

Lời giải chi tiết :

Thứ tự:

- Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào?

- Những ai liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?

- Điều gì đã xảy ra?

- Vì sao câu chuyện xảy ra như vậy?

- Cảm xúc của bản thân khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại câu chuyện?

close