Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Chùm ca dao về quê hương, đất nước Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

 Loài cây nào được nhắc đến trong câu thơ đầu của Chùm ca dao về quê hương, đất nước?

 • A

  Tre

 • B

  Trúc

 • C

  Mai

 • D

  Đào

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Nghĩa từ "canh gà" trong bài ca dao số 1 của Chùm ca dao về quê hương, đất nước là gì?

 • A

  Chỉ tiếng gà báo canh.

 • B

  Chỉ ban đêm.

 • C

  Chỉ đặc sản bát canh gà.

 • D

  Chỉ một hành động trông coi.

Câu 3 :

Các địa danh Yên Thái, Tây Hồ trong Chùm ca dao về quê hương, đất nước thuộc tỉnh nào của nước ta?

 • A

  Huế

 • B

  Đà Nẵng

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương

Câu 4 :

 Những âm thanh nào được nhắc tới trong bài ca dao số 1 của Chùm ca dao về quê hương, đất nước?

 • A

  Tiếng chuông, nhịp chày

 • B

  Tiếng trống, tiếng chuông

 • C

  Tiếng mõ, tiếng trống

 • D

  Tiếng kẻng, nhịp chày

Câu 5 :

 Bài ca dao số 1 của Chùm ca dao về quê hương, đất nước vẽ nên bức tranh của mùa nào trong năm?

 • A

  Xuân

 • B

  Hạ  

 • C

  Thu

 • D

  Đông 

Câu 6 :

Bài ca dao thứ hai của Chùm ca dao về quê hương, đất nước nói đến thiên nhiên vùng đất nào?

 • A

  Huế.

 • B

  Ninh Bình.

 • C

  Thăng Long.

 • D

  Lạng Sơn. 

Câu 7 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ sau?

Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ

 • A

  Hoán dụ và ẩn dụ

 • B

  So sánh và nhân hóa

 • C

  Điệp từ và liệt kê

 • D

  Điệp từ và hoán dụ 

Câu 8 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về bức tranh thiên nhiên xứ Lạng trong Chùm ca dao về quê hương, đất nước?

 • A

  Tráng lệ và hào hùng

 • B

  Sầm uất và náo nhiệt

 • C

  Kì vĩ và tráng lệ

 • D

  Hùng vĩ và thơ mộng

Câu 9 :

 Địa danh Vĩ Dạ được nhắc tới trong Bài ca dao số 3 Chùm ca dao về quê hương, đất nước thuộc tỉnh nào nước ta?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Nam Định

 • C

  Huế

 • D

  Đà Nẵng

Câu 10 :

Âm thanh nào được nhắc tới trong Bài ca dao số 3 Chùm ca dao về quê hương, đất nước?

 • A

  Tiếng sáo

 • B

  Tiếng chày

 • C

  Tiếng đàn

 • D

  Tiếng hò

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Loài cây nào được nhắc đến trong câu thơ đầu của Chùm ca dao về quê hương, đất nước?

 • A

  Tre

 • B

  Trúc

 • C

  Mai

 • D

  Đào

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em nhớ lại câu thơ đầu.

Lời giải chi tiết :

Gió đưa cành trúc la đà => cây trúc được nhắc tới trong câu ca dao đầu.

Câu 2 :

Nghĩa từ "canh gà" trong bài ca dao số 1 của Chùm ca dao về quê hương, đất nước là gì?

 • A

  Chỉ tiếng gà báo canh.

 • B

  Chỉ ban đêm.

 • C

  Chỉ đặc sản bát canh gà.

 • D

  Chỉ một hành động trông coi.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thời gian: canh gà. → Đơn vị tính thời gian ban đêm của người xưa. 

Câu 3 :

Các địa danh Yên Thái, Tây Hồ trong Chùm ca dao về quê hương, đất nước thuộc tỉnh nào của nước ta?

 • A

  Huế

 • B

  Đà Nẵng

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các địa danh Yên Thái, Tây Hồ thuộc Hà Nội ngày nay.

Câu 4 :

 Những âm thanh nào được nhắc tới trong bài ca dao số 1 của Chùm ca dao về quê hương, đất nước?

 • A

  Tiếng chuông, nhịp chày

 • B

  Tiếng trống, tiếng chuông

 • C

  Tiếng mõ, tiếng trống

 • D

  Tiếng kẻng, nhịp chày

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Âm thanh: 

+ Tiếng chuông.

+ Nhịp chày.

Câu 5 :

 Bài ca dao số 1 của Chùm ca dao về quê hương, đất nước vẽ nên bức tranh của mùa nào trong năm?

 • A

  Xuân

 • B

  Hạ  

 • C

  Thu

 • D

  Đông 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài ca dao vẽ nên bức tranh mùa thu

Câu 6 :

Bài ca dao thứ hai của Chùm ca dao về quê hương, đất nước nói đến thiên nhiên vùng đất nào?

 • A

  Huế.

 • B

  Ninh Bình.

 • C

  Thăng Long.

 • D

  Lạng Sơn. 

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài ca dao thứ hai nói về bức tranh vùng Lạng Sơn.

Câu 7 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ sau?

Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ

 • A

  Hoán dụ và ẩn dụ

 • B

  So sánh và nhân hóa

 • C

  Điệp từ và liệt kê

 • D

  Điệp từ và hoán dụ 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên sử dụng biện pháp điệp từ và liệt kê.

Câu 8 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về bức tranh thiên nhiên xứ Lạng trong Chùm ca dao về quê hương, đất nước?

 • A

  Tráng lệ và hào hùng

 • B

  Sầm uất và náo nhiệt

 • C

  Kì vĩ và tráng lệ

 • D

  Hùng vĩ và thơ mộng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài ca dao là bức tranh thiên nhiên xứ Lạng vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Câu 9 :

 Địa danh Vĩ Dạ được nhắc tới trong Bài ca dao số 3 Chùm ca dao về quê hương, đất nước thuộc tỉnh nào nước ta?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Nam Định

 • C

  Huế

 • D

  Đà Nẵng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Địa danh Vĩ Dạ được nhắc tới trong Chùm ca dao về quê hương, đất nước thuộc Huế.

Câu 10 :

Âm thanh nào được nhắc tới trong Bài ca dao số 3 Chùm ca dao về quê hương, đất nước?

 • A

  Tiếng sáo

 • B

  Tiếng chày

 • C

  Tiếng đàn

 • D

  Tiếng hò

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tiếng hò được nhắc tới trong Bài ca dao số 3.

close