Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Trái Đất Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Trái Đất là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Kịch

Câu 2 :

Trái Đất là sáng tác của ai?

 • A

  Gam-da-tốp

 • B

  Puskin

 • C

  O Hen-ri

 • D

  An-đéc-xen

Câu 3 :

Trái Đất viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Tiếng Avar

 • B

  Tiếng Nga

 • C

  Tiếng Phạn

 • D

  Tiếng Ý

Câu 4 :

Bài thơ Trái Đất được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1965

 • B

  1966

 • C

  1967

 • D

  1968

Câu 5 :

Bài thơ Trái Đất thuộc thể thơ nào?

 • A

  5 chữ

 • B

  7 chữ

 • C

  Lục bát

 • D

  Tự do

Câu 6 :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Trái Đất là gì?

 • A

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

 • B

  Sử dụng nhuần nhuyễn kho tàng văn học dân gian Việt Nam

 • C

  Sáng tạo tình huống truyện

 • D

  Thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,... sinh động, hấp dẫn

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Trái Đất viết về tình cảm gia đình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Bố cục văn bản Trái Đất chia ra làm mấy phần?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Câu 9 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Trái Đất là gì?

 • A

  Thuyết minh

 • B

  Tự sự

 • C

  Miêu tả

 • D

  Biểu cảm

Câu 10 :

Cảm xúc chính được thể hiện trong bài thơ Trái Đất là gì?

 • A

  Căm phẫn

 • B

  Uất hận

 • C

  Xót xa

 • D

  Tự hào

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trái Đất là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trái Đất là văn bản thuộc thể loại thơ

Câu 2 :

Trái Đất là sáng tác của ai?

 • A

  Gam-da-tốp

 • B

  Puskin

 • C

  O Hen-ri

 • D

  An-đéc-xen

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trái Đất là sáng tác của Gam-da-tốp

Câu 3 :

Trái Đất viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Tiếng Avar

 • B

  Tiếng Nga

 • C

  Tiếng Phạn

 • D

  Tiếng Ý

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trái Đất viết bằng tiếng Avar.

Câu 4 :

Bài thơ Trái Đất được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1965

 • B

  1966

 • C

  1967

 • D

  1968

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Trái Đất được sáng tác năm 1967

Câu 5 :

Bài thơ Trái Đất thuộc thể thơ nào?

 • A

  5 chữ

 • B

  7 chữ

 • C

  Lục bát

 • D

  Tự do

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thuộc thể thơ tự do.

Câu 6 :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Trái Đất là gì?

 • A

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

 • B

  Sử dụng nhuần nhuyễn kho tàng văn học dân gian Việt Nam

 • C

  Sáng tạo tình huống truyện

 • D

  Thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,... sinh động, hấp dẫn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Trái Đất là thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,... sinh động, hấp dẫn

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Trái Đất viết về tình cảm gia đình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bài thơ viết về tình cảm đối với thiên nhiên

Câu 8 :

Bố cục văn bản Trái Đất chia ra làm mấy phần?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ có 2 khổ và được chia làm hai phần.

Câu 9 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Trái Đất là gì?

 • A

  Thuyết minh

 • B

  Tự sự

 • C

  Miêu tả

 • D

  Biểu cảm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học.

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.

Câu 10 :

Cảm xúc chính được thể hiện trong bài thơ Trái Đất là gì?

 • A

  Căm phẫn

 • B

  Uất hận

 • C

  Xót xa

 • D

  Tự hào

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ bài thơ, suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết :

Xót xa, thương cảm cho Trái Đất chính là cảm xúc chủ đạo của bài thơ.

close