Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Bắt nạt Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Trong bài thơ, tác giả nhận định bắt nạt là gì?

 • A

  Là hèn kém

 • B

  Là ngốc nghếch

 • C

  Là sai lầm

 • D

  Là xấu xa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản trong SGK

Lời giải chi tiết :

“Bắt nạt là xấu lắm”.

Câu hỏi 2 :

Đâu là câu thơ thể hiện lời khuyên của tác giả trong văn bản Bắt nạt?

 • A

  Bắt nạt là xấu lắm

 • B

  Đừng bắt nạt, bạn ơi

 • C

  Bất cứ ai trên đời

 • D

  Đều không cần bắt nạt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em xem lại nội dung phần Nêu vấn đề.

Lời giải chi tiết :

"Đừng bắt nạt, bạn ơi" chính là câu thơ nêu ý kiến, lời khuyên của tác giả.

Câu hỏi 3 :

Theo bài thơ Bắt nạt, đối tượng nào “không cần bắt nạt”?

 • A

  Học sinh

 • B

  Thầy cô giáo

 • C

  Cha mẹ

 • D

  Tất cả mọi người 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em xem lại nội dung phần Nêu vấn đề.

Lời giải chi tiết :

" Bất cứ ai đều không cần bắt nạt" chính là lời khẳng định của tác giả.

Câu hỏi 4 :

Đâu không phải hoạt động mà tác giả gợi ý làm thay vì bắt nạt?

 • A

  Thử mù tạt

 • B

  Học hát 

 • C

  Chơi bóng

 • D

  Nhảy híp-hóp

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em xem lại phần gợi ý những việc làm tốt

 

Lời giải chi tiết :

Chơi bóng là hoạt động không có trong bài thơ.

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong bài thơ Bắt nạt, tác giả đã đứng về phe những người đi bắt nạt người khác, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại phần gợi ý những việc làm tốt

Lời giải chi tiết :

Tác giả đứng về phe kẻ yếu và lên án phản đối người đi bắt nạt bạn bè.

Câu hỏi 6 :

Trong bài thơ, tác giả đã so sánh những bạn nhút nhát giống con vật nào?

 • A

  Thỏ non

 • B

  Chó con

 • C

  Lợn nhựa

 • D

  Nhím xù

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em xem lại phần gợi ý những việc làm tốt

Lời giải chi tiết :

Trong bài thơ, tác giả đã so sánh những bạn nhút nhát giống thỏ non.

Câu hỏi 7 :

Tác giả đã liên hệ với ai khi nhắc đến việc bắt nạt?

 • A

  Những chú thỏ

 • B

  Bạn của mình

 • C

  Những chú chim

 • D

  Chính “tôi” 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản và luận điểm cuối.

Lời giải chi tiết :

Tác giả đã liên hệ với bản thân mình khi nhắc đến việc bắt nạt

Câu hỏi 8 :

Cụm từ “đừng bắt nạt” xuất hiện bao nhiêu lần trong bài thơ?

 • A

  5 lần

 • B

  6 lần

 • C

  7 lần

 • D

  8 lần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cụm từ “đừng bắt nạt” xuất hiện 7 lần trong bài thơ 

Câu hỏi 9 :

Câu thơ “Vì bắt nạt rất hôi” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  Ẩn dụ

 • B

  Hoán dụ

 • C

  Điệp từ

 • D

  Không có đáp án nào đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản và luận điểm cuối.

Lời giải chi tiết :

Từ "hôi" trong câu thơ là một từ lạ, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: Thể hiện sự xấu xa, tiêu cực của việc bắt nạt.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Văn bản “Bắt nạt” gửi đến chúng ta bài học gì?

Kính trọng thầy cô giáo

Yêu thương và sống chan hòa với tất cả mọi người

Hiếu thuận với cha mẹ

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Yêu thương và sống chan hòa với tất cả mọi người

Phương pháp giải :

Từ nội dung tư tưởng, suy luận và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết :

Văn bản “Bắt nạt” gử đến chúng ta bài học về tình yêu thương và sống chan hòa với tất cả mọi người.

close