Trắc nghiệm Lý thuyết về từ đơn, từ phức Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Khái niệm chính xác và đầy đủ nhất về từ

 • A

  Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa

 • B

  Từ là yếu tố ngôn ngữ nhỏ nhất được dùng tạo câu

 • C

  Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa, dùng độc lập, để tạo câu.

 • D

  Từ được tạo thành từ một tiếng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Từ là yếu tố ngôn ngữ với 2 đặc điểm cơ bản: có nghĩa, được dùng độc lập tạo câu.

Câu hỏi 2 :

Đơn vị cấu tạo từ là gì?

 • A

  Tiếng

 • B

  Từ

 • C

  Chữ cái

 • D

  Nguyên âm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ.

Câu hỏi 3 :

Từ tiếng Việt được chia làm mấy loại?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Từ tiếng Việt được chia làm 2 loại chính: từ đơn và từ phức

Câu hỏi 4 :

Từ phức bao gồm những loại nào dưới đây?

 • A

  Từ đơn và từ ghép

 • B

  Từ đơn và từ láy

 • C

  Từ đơn

 • D

  Từ ghép và từ láy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Từ phức từ có hai tiếng trở lên. Gồm từ láy và từ ghép

Câu hỏi 5 :

Từ phức gồm mấy tiếng

 • A

  Hai hoặc nhiều hơn hai

 • B

  Ba

 • C

  Bốn

 • D

  Nhiều hơn hai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Từ phức có 2 tiếng hoặc từ 2 tiếng trở lên.

Câu hỏi 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo nên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm từ đơn

Lời giải chi tiết :

- Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo nên.

Câu hỏi 7 :

Đáp án nào dưới đây chứa các từ đơn?

 • A

  Bàn ghế, nhà cửa, bút

 • B

  Bút, thước, học sinh

 • C

  Bàn, ghế, bút, áo

 • D

  Nô đùa, trường, lớp

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm từ đơn

Lời giải chi tiết :

Các từ đơn: Bàn, ghế, bút, áo

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là từ phức?

Bàn

Học sinh

Trường học

Cây

Cặp

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Học sinh

Trường học

Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm từ phức

Lời giải chi tiết :

“Học sinh” và “trường học” là từ phức.

Câu hỏi 9 :

Sự giống nhau của từ đơn và từ phức là gì?

 • A

  Đều có phát âm giống nhau

 • B

  Đều có số tiếng không giới hạn

 • C

  Đều dùng để chỉ người

 • D

  Đều là các từ có nghĩa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em xem lại phần so sánh từ đơn và từ phức

Lời giải chi tiết :

Sự giống nhau của từ đơn và từ phức là các từ này đều là các từ có nghĩa.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Phân biệt sự khác nhau giữa từ đơn và từ phức dựa trên yếu tố nào?

Âm thanh phát ra

Số tiếng có trong từ

Đối tượng từ đề cập

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số tiếng có trong từ

Phương pháp giải :

Em xem lại phần so sánh từ đơn và từ phức

Lời giải chi tiết :

Phân biệt sự khác nhau giữa từ đơn và từ phức dựa trên số tiếng có trong từ.

close