Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Bức tranh của em gái tôi Văn 6 Kết nối tri thức

Câu 1 :

“Bức tranh của em gái tôi” của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Nguyễn Du

 • C

  Tạ Duy Anh

 • D

  Phạm Tiến Duật

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

 “Bức tranh của em gái tôi” của tác giả Tạ Duy Anh

Câu 2 :

Tác phẩm Bức tranh của em gái tôi thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện dài

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Tùy bút

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 3 :

Truyện Bức tranh của em gái tôi đã đạt giải gì trong cuộc thi viết “Tương lai vẫy gọi”?

 • A

  Nhất

 • B

  Nhì

 • C

  Ba

 • D

  Khuyến khích

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Bức tranh của em gái tôi” là truyện ngắn đoạt giải Nhì trong cuộc thi viết “Tương lai vẫy gọi” của báo Thiến niên tiền phong.

Câu 4 :

Nhân vật chính trong truyện Bức tranh của em gái tôi?

 • A

  Người em gái

 • B

  Người em gái, anh trai

 • C

  Bé Quỳnh

 • D

  Người anh trai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các nhân vật

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính trong truyện là anh trai và em gái

Câu 5 :

Truyện Bức tranh của em gái tôi được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

   Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Sử dụng cả 3 ngôi kể

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Truyện được kể theo ngôi thứ nhất xưng tôi

Câu 6 :

Nhân vật kể chuyện là người anh trai có tác dụng gì?

 • A

  Nói rõ được tình cảm gia đình

 • B

  Trình bày đầy đủ tài năng của người em gái

 • C

  Trình bày được rõ nét tư tưởng tình cảm, trạng thái của người anh

 • D

  Cả 3 phương án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Nhân vật kể chuyện là người anh trai có tác dụng trình bày được rõ nét tư tưởng tình cảm, trạng thái của người anh

Nói rõ được tình cảm gia đình

Trình bày đầy đủ tài năng của người em gái

Câu 7 :

Lý do nào cho thấy anh trai là nhân vật trung tâm trong truyện Bức tranh của em gái tôi?

 • A

  Người anh trai là người kể lại câu chuyện

 • B

  Qua người anh để ca ngợi tài năng của cô em gái

 • C

  Truyện tập trung miêu tả quá trình nhận thức ra thiếu sót của người anh

 • D

  Truyện kể về người anh, cô em có tài hội họa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Truyện tập trung miêu tả quá trình nhận thức ra thiếu sót của người anh

Câu 8 :

Truyện Bức tranh của em gái tôi, tác giả sử dụng chủ yếu phương thức biểu đạt gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Tự sự

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Truyện Bức tranh của em gái tôi, tác giả sử dụng kết hợp ba phương thức biểu đạt

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện Bức tranh của em gái tôi gửi đến bài học về tình cảm gia đình và sự hạn chế trong mỗi con người, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Qua câu chuyện về người anh và cô em gái có tài năng hội họa, truyện “Bức tranh của em gái tôi” cho thấy: Tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình.

Câu 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật là nghệ thuật tiêu biểu nhất của văn bản, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật là nghệ thuật tiêu biểu nhất của văn bản.

close