Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Giong-mi Mun Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Giong-mi Mun?

 • A

  1961

 • B

  1962

 • C

  1963

 • D

  1964

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Giong-mi Mun là người nước nào?

 • A

  Trung Quốc

 • B

  Nhật Bản

 • C

  Hàn Quốc

 • D

  Thái Lan

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Giong-mi Mun đang sinh sống tại Mỹ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Bà Giong-mi Mun hoạt động trong lĩnh vực nào?

 • A

  Kinh doanh

 • B

  Nghệ thuật

 • C

  Giáo dục

 • D

  Chính trị

Câu 5 :

Bà Giong-mi Mun đang công tác tại trường nào?

 • A

  Đại học Harvard

 • B

  Đại học Oxford

 • C

  Đại học Cambridge

 • D

  Đại học Glasgow

Câu 6 :

Bà Giong-mi Mun là giảng viên bộ môn nào trong trường Đại học Harvard?

 • A

  Văn học

 • B

  Vật lý

 • C

  Quản trị kinh doanh

 • D

  Du lịch lữ hành

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thông tin dưới đây về Giong-mi Mun đúng hay sai?

Tiến sĩ Youngme Moon là Giáo sư Quản trị Kinh doanh Donald K. David tại Trường Oxford.

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bà Giong-mi Mun là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên được bổ nhiệm tại Trường Kinh doanh Harvard, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Bà Giong-mi Mun đã nhiều lần nhận giải thưởng về lĩnh vực?

Nghiên cứu kinh doanh, văn hóa

Giảng dạy

Sáng tác văn chương

Diễn xuất

Câu 10 :

Bà Giong-mi Mun đã từng nhận giải thưởng nào dưới đây?

 • A

  Giải thưởng HBS

 • B

  Giải thưởng ASEAN

 • C

  Giải thưởng Oscar

 • D

  Giải thưởng BAFTA

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Giong-mi Mun?

 • A

  1961

 • B

  1962

 • C

  1963

 • D

  1964

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Youngme Moon sinh năm 1964

Câu 2 :

Giong-mi Mun là người nước nào?

 • A

  Trung Quốc

 • B

  Nhật Bản

 • C

  Hàn Quốc

 • D

  Thái Lan

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giong-mi Mun là người Hàn Quốc

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Giong-mi Mun đang sinh sống tại Mỹ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng.

- Bà đang sinh sống tại Mỹ.

Câu 4 :

Bà Giong-mi Mun hoạt động trong lĩnh vực nào?

 • A

  Kinh doanh

 • B

  Nghệ thuật

 • C

  Giáo dục

 • D

  Chính trị

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Câu 5 :

Bà Giong-mi Mun đang công tác tại trường nào?

 • A

  Đại học Harvard

 • B

  Đại học Oxford

 • C

  Đại học Cambridge

 • D

  Đại học Glasgow

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bà công tác tại Đại học Harvard.

Câu 6 :

Bà Giong-mi Mun là giảng viên bộ môn nào trong trường Đại học Harvard?

 • A

  Văn học

 • B

  Vật lý

 • C

  Quản trị kinh doanh

 • D

  Du lịch lữ hành

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bà hiện là giảng viên quản trị kinh doanh.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thông tin dưới đây về Giong-mi Mun đúng hay sai?

Tiến sĩ Youngme Moon là Giáo sư Quản trị Kinh doanh Donald K. David tại Trường Oxford.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tiến sĩ Youngme Moon là Giáo sư Quản trị Kinh doanh Donald K. David tại Trường Kinh doanh Harvard

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bà Giong-mi Mun là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên được bổ nhiệm tại Trường Kinh doanh Harvard, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bà Giong-mi Mun là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên được bổ nhiệm tại Trường Kinh doanh Harvard.

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Bà Giong-mi Mun đã nhiều lần nhận giải thưởng về lĩnh vực?

Nghiên cứu kinh doanh, văn hóa

Giảng dạy

Sáng tác văn chương

Diễn xuất

Đáp án

Nghiên cứu kinh doanh, văn hóa

Giảng dạy

Lời giải chi tiết :

Cô đã từng được nhận không ít giải thưởng nhờ vào quá trình giảng dạy xuất sắc cũng như những nghiên cứu có giá trị về sự giao thoa giữa kinh doanh, thương hiệu và văn hóa.

Câu 10 :

Bà Giong-mi Mun đã từng nhận giải thưởng nào dưới đây?

 • A

  Giải thưởng HBS

 • B

  Giải thưởng ASEAN

 • C

  Giải thưởng Oscar

 • D

  Giải thưởng BAFTA

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Moon đã nhiều lần nhận được Giải thưởng HBS về Giảng dạy Xuất sắc và hiện đang cung cấp một trong những khóa học phổ biến nhất trong chương trình MBA.

close