Trắc nghiệm Lý thuyết về trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

​Sắp xếp các từ ngữ sau theo thứ tự đúng để hoàn thành định nghĩa: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương là...

nêu lên những suy nghĩ, cảm xúc

người viết 

về tình cảm con người

với quê hương

Câu 2 :

Tác phẩm nào dưới đây không nói về tình cảm quê hương, đất nước?

 • A

  Chuyện cổ nước mình

 • B

  Cô bé bán diêm

 • C

  Cây tre Việt Nam

 • D

  Bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà…

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau đây để đúng với quy trình trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương?

Tập luyện

Lắng nghe nhận xét

Chuẩn bị nội dung nói

Trình bày bài nói

Câu 4 :

Tại sao chúng ta cần phải trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương?

Chọn đáp án không đúng.

 • A

  Để thể hiện cảm xúc của chúng ta đối với quê hương

 • B

  Để chúng ta nâng cao kỹ năng trình bày trước lớp 

 • C

  Để chúng ta học hỏi, tiến bộ hơn trong môn Văn

 • D

  Để mọi người ngưỡng mộ chúng ta hơn 

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Để trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương, chúng ta nên chuẩn bị:

Dàn ý bài nói

Tivi to

Sách và vở đẹp

Tranh ảnh liên quan

Bài hát liên quan

Câu 6 :

Trong tác phẩm Chuyện cổ nước mình – Lâm Thị Mỹ Dạ, câu thơ nào dưới đây thể hiện rõ nhất tình cảm của con người với quê hương?

 • A

  Rất công bằng, rất thông minh

 • B

  Tôi yêu chuyện cổ nước tôi

 • C

  Tôi nghe chuyện cổ thầm thì

 • D

  Chỉ còn chuyện cổ thiết tha

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Không nên tập luyện kĩ trước khi nói, vì như thế sẽ mất đi sự tự nhiên khi trình bày bài nói trước lớp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trước khi nói, có thể tập luyện một mình hoặc trước bạn bè, người thân để lắng nghe góp ý, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 :

Đâu là cách thức chuẩn khi trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương?

 • A

  Cầm bài viết đã chuẩn bị để đọc trước lớp

 • B

  Không được cầm theo bất cứ thứ gì

 • C

  Trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chi và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

 • D

  Phải đứng bên cạnh thầy cô giáo 

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em, việc trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương có cần thiết trong học tập không?

Không

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

​Sắp xếp các từ ngữ sau theo thứ tự đúng để hoàn thành định nghĩa: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương là...

nêu lên những suy nghĩ, cảm xúc

người viết 

về tình cảm con người

với quê hương

Đáp án

người viết 

nêu lên những suy nghĩ, cảm xúc

về tình cảm con người

với quê hương

Lời giải chi tiết :

Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương là người viết nêu lên những suy nghĩ, cảm xúc về tình cảm con người với quê hương.

Câu 2 :

Tác phẩm nào dưới đây không nói về tình cảm quê hương, đất nước?

 • A

  Chuyện cổ nước mình

 • B

  Cô bé bán diêm

 • C

  Cây tre Việt Nam

 • D

  Bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà…

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

Cô bé bán diêm không nói về tình cảm quê hương, đất nước.

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau đây để đúng với quy trình trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương?

Tập luyện

Lắng nghe nhận xét

Chuẩn bị nội dung nói

Trình bày bài nói

Đáp án

Chuẩn bị nội dung nói

Tập luyện

Trình bày bài nói

Lắng nghe nhận xét

Lời giải chi tiết :

Thứ tự đúng: 

- Chuẩn bị nội dung nói

- Tập luyện

- Trình bày bài nói

- Lắng nghe nhận xét

Câu 4 :

Tại sao chúng ta cần phải trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương?

Chọn đáp án không đúng.

 • A

  Để thể hiện cảm xúc của chúng ta đối với quê hương

 • B

  Để chúng ta nâng cao kỹ năng trình bày trước lớp 

 • C

  Để chúng ta học hỏi, tiến bộ hơn trong môn Văn

 • D

  Để mọi người ngưỡng mộ chúng ta hơn 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Suy luận và trả lời.

Lời giải chi tiết :

Trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương không nhằm mục đích khiến mọi người ngưỡng mộ mình.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Để trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương, chúng ta nên chuẩn bị:

Dàn ý bài nói

Tivi to

Sách và vở đẹp

Tranh ảnh liên quan

Bài hát liên quan

Đáp án

Dàn ý bài nói

Tranh ảnh liên quan

Bài hát liên quan

Lời giải chi tiết :

Chuẩn bị dàn ý, tranh ảnh, bài hát,... về quê hương để minh họa cho bài trình bày (nếu có).

Câu 6 :

Trong tác phẩm Chuyện cổ nước mình – Lâm Thị Mỹ Dạ, câu thơ nào dưới đây thể hiện rõ nhất tình cảm của con người với quê hương?

 • A

  Rất công bằng, rất thông minh

 • B

  Tôi yêu chuyện cổ nước tôi

 • C

  Tôi nghe chuyện cổ thầm thì

 • D

  Chỉ còn chuyện cổ thiết tha

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu thơ trên

Lời giải chi tiết :

Tôi yêu chuyện cổ nước tôi là câu thơ thể hiện rõ nhất tình cảm của con người với quê hương

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Không nên tập luyện kĩ trước khi nói, vì như thế sẽ mất đi sự tự nhiên khi trình bày bài nói trước lớp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Để trình bày tốt, em hãy tập luyện trước vì như thế bài nói mới thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trước khi nói, có thể tập luyện một mình hoặc trước bạn bè, người thân để lắng nghe góp ý, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Để trình bày tốt, em hãy tập luyện trước. Có thể tập luyện một mình hoặc trước bạn bè, người thân và tiếp tục những nhận xét, góp ý để phần trình bày của mình hay hơn, ấn tượng hơn.

Câu 9 :

Đâu là cách thức chuẩn khi trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương?

 • A

  Cầm bài viết đã chuẩn bị để đọc trước lớp

 • B

  Không được cầm theo bất cứ thứ gì

 • C

  Trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chi và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

 • D

  Phải đứng bên cạnh thầy cô giáo 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Lưu ý: trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chi và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em, việc trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương có cần thiết trong học tập không?

Không

Đáp án

Không

Phương pháp giải :

Dựa vào thực tế việc học tập, em đưa ra đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Việc trình bày suy nghĩ về tình cảm con người với quê hương rất quan trọng trong học tập vì nó phục vụ cho việc rèn luyện kiến thức văn chương, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao kỹ năng trình bày của các em.

close