Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyên Hồng Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhà văn Nguyên Hồng tên thật là gì?

 • A

  Nguyễn Nguyên Hồng

 • B

  Nguyễn Hồng.

 • C

  Hồng Nguyên

 • D

  Nguyên Hồng

Câu 2 :

Quê hương của Nguyên Hồng là ở đâu?

 • A

  Hải Phòng

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nam Định

 • D

  Ninh Bình

Câu 3 :

Đâu là năm sinh năm mất của Nguyên Hồng?

 • A

  1911 – 1988

 • B

  1918 – 1982

 • C

  1935 – 1985

 • D

  1940 – 1990

Câu 4 :

Nhà văn Nguyên Hồng sáng tác ở thời kì nào?

 • A

  Sau Cách mạng tháng Tám

 • B

  Trước Cách mạng tháng Tám

 • C

  Sáng tác ở cả hai thời kì trước và sau Cách mạng tháng Tám

 • D

  Sáng tác trong thời gian từ năm 1918 – 1982.

Câu 5 :

Tuổi thơ của Nguyên Hồng trôi qua như thế nào?

 • A

  Sung sướng và đủ đầy

 • B

  Tràn ngập tình yêu thương

 • C

  Bất hạnh

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 6 :

Những thể loại mà Nguyên Hồng sáng tác là gì?

 • A

  Sử thi, tiểu thuyết, kí, thơ.

 • B

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, thơ.

 • C

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, kịch.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Nguyên Hồng?

 • A

  Hận chiến trường

 • B

  Bỉ vỏ

 • C

  Những ngày thơ ấu

 • D

  Cửa biển

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Những ngày thơ ấu là hồi ức về tuổi thơ của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 :

Nguyên Hồng thường sáng tác về đối tượng nào?

 • A

  Người chiến sĩ anh hùng

 • B

  Những lớp người dưới đáy xã hội

 • C

  Tầng lớp quý tộc

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 10 :

Nguyên Hồng được mệnh danh là nhà văn của những người cùng khổ với biệt hiệu gì?

 • A

  Nhà văn nhân đạo từ trong cốt tủy

 • B

  Nhà văn tài năng

 • C

  Nhà văn của phụ nữ và trẻ em

 • D

  Nhà văn cống hiến

Câu 11 :

Nguyên Hồng được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm nào?

 • A

  1996

 • B

  1998

 • C

  2000

 • D

  2002

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà văn Nguyên Hồng tên thật là gì?

 • A

  Nguyễn Nguyên Hồng

 • B

  Nguyễn Hồng.

 • C

  Hồng Nguyên

 • D

  Nguyên Hồng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyên Hồng tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng

Câu 2 :

Quê hương của Nguyên Hồng là ở đâu?

 • A

  Hải Phòng

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nam Định

 • D

  Ninh Bình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyên Hồng quê ở Nam Định.

Câu 3 :

Đâu là năm sinh năm mất của Nguyên Hồng?

 • A

  1911 – 1988

 • B

  1918 – 1982

 • C

  1935 – 1985

 • D

  1940 – 1990

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyên Hồng sinh 1918 – 1982

Câu 4 :

Nhà văn Nguyên Hồng sáng tác ở thời kì nào?

 • A

  Sau Cách mạng tháng Tám

 • B

  Trước Cách mạng tháng Tám

 • C

  Sáng tác ở cả hai thời kì trước và sau Cách mạng tháng Tám

 • D

  Sáng tác trong thời gian từ năm 1918 – 1982.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông sáng tác ở cả hai thời kì trước và sau Cách mạng tháng Tám

Câu 5 :

Tuổi thơ của Nguyên Hồng trôi qua như thế nào?

 • A

  Sung sướng và đủ đầy

 • B

  Tràn ngập tình yêu thương

 • C

  Bất hạnh

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm và vật chất, sinh ra trong gia đình có
hoàn cảnh bất hạnh.

Câu 6 :

Những thể loại mà Nguyên Hồng sáng tác là gì?

 • A

  Sử thi, tiểu thuyết, kí, thơ.

 • B

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, thơ.

 • C

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, kịch.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông viết nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, thơ.

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Nguyên Hồng?

 • A

  Hận chiến trường

 • B

  Bỉ vỏ

 • C

  Những ngày thơ ấu

 • D

  Cửa biển

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm chính: Bỉ vỏ (tiểu thuyết, 1938); Những ngày thơ ấu (hồi kí,
1938); Trời xanh (tập thơ, 1960); Cửa biển (bộ tiểu thuyết 4 tập: 1961, 1967, 1973,
1976); Núi rừng Yên Thế (bộ tiểu thuyết lịch sử nhiều tập chưa viết xong); Bước
đường viết văn (hồi kí, 1970).

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Những ngày thơ ấu là hồi ức về tuổi thơ của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Những ngày thơ ấu chính là hồi ức về tuổi thơ của tác giả

Câu 9 :

Nguyên Hồng thường sáng tác về đối tượng nào?

 • A

  Người chiến sĩ anh hùng

 • B

  Những lớp người dưới đáy xã hội

 • C

  Tầng lớp quý tộc

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đối tượng sáng tác: những con người nhỏ bé, những lớp người dưới đáy của xã hội thành thị.

Câu 10 :

Nguyên Hồng được mệnh danh là nhà văn của những người cùng khổ với biệt hiệu gì?

 • A

  Nhà văn nhân đạo từ trong cốt tủy

 • B

  Nhà văn tài năng

 • C

  Nhà văn của phụ nữ và trẻ em

 • D

  Nhà văn cống hiến

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Được mệnh danh là nhà văn của những người cùng khổ với biệt hiệu “Nhà
văn của phụ nữ và trẻ em”.

Câu 11 :

Nguyên Hồng được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm nào?

 • A

  1996

 • B

  1998

 • C

  2000

 • D

  2002

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.

close