Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Trái Đất Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu thơ sau:

(…) Có bọn xem người là quả dưa

Họ bổ, cắn người thành muôn mảnh nhỏ

(Trái Đất – Gam-da-tốp)

 • A

  Mặt Trời

 • B

  Vầng Trăng

 • C

  Trái Đất

 • D

  Sao Hôm

Câu 2 :

Trong văn bản Trái Đất, tác giả gọi Trái Đất là gì?

 • A

  Người.

 • B

  Trái Đất.

 • C

  Bạn.

 • D

  Cha.

Câu 3 :

Câu thơ “Lũ khác nhìn người như quả bóng trên sân” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Điệp từ

 • D

  Liệt kê

Câu 4 :

Trong văn bản Trái Đất, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào khi nhắc đến Trái Đất?

 • A

  Ẩn dụ

 • B

  So sánh

 • C

  Điệp từ

 • D

  Liệt kê

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Trái Đất, tác giả gọi Trái Đất là “người” thể hiện điều gì?

Sự tôn thờ của tác giả dành cho Trái Đất

Thể hiện niềm tin của tác giả vào thế giới thần linh

Thể hiện sự tôn trọng, thiêng liêng hóa Trái Đất

Câu 6 :

Trong bài thơ Trái Đất, các từ "bổ", "cắn", "giành giật", "lao vào", "đá" được xếp vào loại từ gì?

 • A

  Danh từ

 • B

  Tính từ

 • C

  Động từ

 • D

  Phó từ

Câu 7 :

Trong bài thơ Trái Đất, thái độ tác giả đối với những kẻ hủy hoại Trái Đất là gì?

 • A

  Sợ hãi

 • B

  Căm phẫn

 • C

  Ngưỡng mộ

 • D

  Không quan tâm

Câu 8 :

Trong bài thơ Trái Đất, thái độ tác giả đối với Trái Đất là gì?

 • A

  Sợ hãi

 • B

  Xót xa

 • C

  Ngưỡng mộ

 • D

  Không quan tâm

Câu 9 :

Trong bài thơ Trái Đất, đâu không phải hành động tác giả với Trái Đất?

 • A

  Lao vào đá.

 • B

  Hát.

 • C

  Lau nước mắt.

 • D

  Rửa sạch máu.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tình cảm nào được thể hiện rõ nét nhất trong bài thơ Trái Đất?

Sự tôn thờ của tác giả đối với các hành tinh trong tự nhiên

Tình yêu của tác giả dành cho Trái Đất và sự lên án những kẻ phá hoại môi trường sống

Sự căm phẫn của tác giả đối với bọn người phá hoại môi trường

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu thơ sau:

(…) Có bọn xem người là quả dưa

Họ bổ, cắn người thành muôn mảnh nhỏ

(Trái Đất – Gam-da-tốp)

 • A

  Mặt Trời

 • B

  Vầng Trăng

 • C

  Trái Đất

 • D

  Sao Hôm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Trái Đất! Có bọn xem người là quả dưa

Họ bổ, cắn người thành muôn mảnh nhỏ

Câu 2 :

Trong văn bản Trái Đất, tác giả gọi Trái Đất là gì?

 • A

  Người.

 • B

  Trái Đất.

 • C

  Bạn.

 • D

  Cha.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả gọi Trái Đất là “người”

Câu 3 :

Câu thơ “Lũ khác nhìn người như quả bóng trên sân” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Điệp từ

 • D

  Liệt kê

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phép tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên sử dụng phép so sánh (như quả bóng)

Câu 4 :

Trong văn bản Trái Đất, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào khi nhắc đến Trái Đất?

 • A

  Ẩn dụ

 • B

  So sánh

 • C

  Điệp từ

 • D

  Liệt kê

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phép tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Tác giả dùng biện pháp ẩn dụ khi nói về Trái Đất.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Trái Đất, tác giả gọi Trái Đất là “người” thể hiện điều gì?

Sự tôn thờ của tác giả dành cho Trái Đất

Thể hiện niềm tin của tác giả vào thế giới thần linh

Thể hiện sự tôn trọng, thiêng liêng hóa Trái Đất

Đáp án

Thể hiện sự tôn trọng, thiêng liêng hóa Trái Đất

Lời giải chi tiết :

Gọi "Trái Đất" là "người" → Ẩn dụ: Sự tôn trọng, thiêng liêng hóa.

Câu 6 :

Trong bài thơ Trái Đất, các từ "bổ", "cắn", "giành giật", "lao vào", "đá" được xếp vào loại từ gì?

 • A

  Danh từ

 • B

  Tính từ

 • C

  Động từ

 • D

  Phó từ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các từ trên thuộc loại động từ.

Câu 7 :

Trong bài thơ Trái Đất, thái độ tác giả đối với những kẻ hủy hoại Trái Đất là gì?

 • A

  Sợ hãi

 • B

  Căm phẫn

 • C

  Ngưỡng mộ

 • D

  Không quan tâm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thái độ tác giả căm phẫn, khinh bỉ, lên án với những kẻ hủy hoại Trái Đất.

Câu 8 :

Trong bài thơ Trái Đất, thái độ tác giả đối với Trái Đất là gì?

 • A

  Sợ hãi

 • B

  Xót xa

 • C

  Ngưỡng mộ

 • D

  Không quan tâm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thái độ tác giả xót xa, vỗ về Trái Đất

Câu 9 :

Trong bài thơ Trái Đất, đâu không phải hành động tác giả với Trái Đất?

 • A

  Lao vào đá.

 • B

  Hát.

 • C

  Lau nước mắt.

 • D

  Rửa sạch máu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại bài thơ trong SGK

Lời giải chi tiết :

Lao vào đá không phải hành động tác giả với Trái Đất

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tình cảm nào được thể hiện rõ nét nhất trong bài thơ Trái Đất?

Sự tôn thờ của tác giả đối với các hành tinh trong tự nhiên

Tình yêu của tác giả dành cho Trái Đất và sự lên án những kẻ phá hoại môi trường sống

Sự căm phẫn của tác giả đối với bọn người phá hoại môi trường

Đáp án

Tình yêu của tác giả dành cho Trái Đất và sự lên án những kẻ phá hoại môi trường sống

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản, suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết :

Tình yêu của tác giả dành cho Trái Đất và sự lên án những kẻ phá hoại môi trường sống là đáp án thể hiện đầy đủ nhất tình cảm của tác giả.

close