Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Bài tập làm văn Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật nào không xuất hiện trong văn bản Bài tập làm văn?

 • A

  Ni-cô-la

 • B

  Ông Blê-đúc

 • C

  Bố Ni-cô-la

 • D

  Bà Ni-cô-la

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Trong văn bản Bài tập làm văn, Ni-cô-la đã nhờ bố giúp gì?

Lập dàn ý bài văn cho mình

Tìm hiểu tác giả cho mình soạn văn

Làm bài tập làm văn cho mình

Câu 3 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, Bố của Ni-cô-la đã có thái độ thế nào khi Ni-cô-la nhờ làm bài tập làm văn?

 • A

  Khuyên Ni-cô-la nên tự làm bài

 • B

  Phê phán Ni-cô-la không chủ động học tập

 • C

  Vui vẻ nhận lời

 • D

  Không quan tâm

Câu 4 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, theo lời bố Ni-cô-la kể, ông được các thầy cô khen là có tác giả nào sau đây "trong người"?

 • A

  Guy-li-am.

 • B

  Ha-pơ Li.

 • C

  Vích-to Huy-gô.

 • D

  Ban-dắc.

Câu 5 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, đề bài tập làm văn của Ni-cô-la là gì?

 • A

  Miêu tả người bạn thân nhất của em

 • B

  Miêu tả bố em

 • C

  Miêu tả người em yêu quý

 • D

  Kể về gia đình em

Câu 6 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, rắc rối gì đã xảy ra khi bố yêu cầu Ni-cô-la tìm ra cậu bạn thân để viết bài văn?

 • A

  Ni-cô-la không có bạn

 • B

  Ni-cô-la không biết bạn thân là ai

 • C

  Ni-cô-la có quá nhiều bạn thân

 • D

  Ni-cô-la không chịu hợp tác với bố

Câu 7 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, yếu tố nào không được nhắc đến trong bài khi viết bài văn?

 • A

  Nhân vật.

 • B

  Nghệ thuật.

 • C

  Dàn ý.

 • D

  Bố cục

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Bài tập làm văn, tại sao ông Blê-đúc và bố lại xảy ra mâu thuẫn?

Vì bố không chơi cờ với ông Blê-đúc

Vì bố đuổi ông Blê-đúc ra khỏi nhà

Vì bố và ông Blê-đúc cùng làm bài văn cho Ni-cô-la

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cuối cùng, cậu bé đã làm bài theo cách của ai?

Ông Blê-đúc

Bố Ni-cô-la

Tự làm theo cách của mình

Câu 10 :

Văn bản Bài tập làm văn rút ra bài học gì trong học tập?

 • A

  Cần giúp đỡ bạn bè trong học tập

 • B

  Cần trung thực và chủ động trong việc học

 • C

  Không nên nhờ thầy cô và cha mẹ giúp đỡ trong học tập

 • D

  Nên đoàn kết với bạn bè, lớp học

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật nào không xuất hiện trong văn bản Bài tập làm văn?

 • A

  Ni-cô-la

 • B

  Ông Blê-đúc

 • C

  Bố Ni-cô-la

 • D

  Bà Ni-cô-la

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em tìm đọc lại văn bản.

Lời giải chi tiết :

Bà Ni-cô-la không xuất hiện trong văn bản trên.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Trong văn bản Bài tập làm văn, Ni-cô-la đã nhờ bố giúp gì?

Lập dàn ý bài văn cho mình

Tìm hiểu tác giả cho mình soạn văn

Làm bài tập làm văn cho mình

Đáp án

Làm bài tập làm văn cho mình

Phương pháp giải :

 Em đọc lại văn bản trong SGK

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Bài tập làm văn, Ni-cô-la đã nhờ bố làm bài tập làm văn cho mình

Câu 3 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, Bố của Ni-cô-la đã có thái độ thế nào khi Ni-cô-la nhờ làm bài tập làm văn?

 • A

  Khuyên Ni-cô-la nên tự làm bài

 • B

  Phê phán Ni-cô-la không chủ động học tập

 • C

  Vui vẻ nhận lời

 • D

  Không quan tâm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bố của Ni-cô-la đã vui vẻ nhận lời con trai ngay.

Câu 4 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, theo lời bố Ni-cô-la kể, ông được các thầy cô khen là có tác giả nào sau đây "trong người"?

 • A

  Guy-li-am.

 • B

  Ha-pơ Li.

 • C

  Vích-to Huy-gô.

 • D

  Ban-dắc.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bố Ni-cô-la thật sự rất khá và còn giỏi về tập làm văn. Các thầy giáo còn nói bố là cả một Ban-dắc.

Câu 5 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, đề bài tập làm văn của Ni-cô-la là gì?

 • A

  Miêu tả người bạn thân nhất của em

 • B

  Miêu tả bố em

 • C

  Miêu tả người em yêu quý

 • D

  Kể về gia đình em

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Bài tập làm văn, đề bài tập làm văn của Ni-cô-la là: miêu tả người bạn thân nhất của em

Câu 6 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, rắc rối gì đã xảy ra khi bố yêu cầu Ni-cô-la tìm ra cậu bạn thân để viết bài văn?

 • A

  Ni-cô-la không có bạn

 • B

  Ni-cô-la không biết bạn thân là ai

 • C

  Ni-cô-la có quá nhiều bạn thân

 • D

  Ni-cô-la không chịu hợp tác với bố

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Rắc rối xảy ra đó là Ni-cô-la có quá nhiều bạn thân và rối trong việc chọn lấy một người bạn để viết.

Câu 7 :

Trong văn bản Bài tập làm văn, yếu tố nào không được nhắc đến trong bài khi viết bài văn?

 • A

  Nhân vật.

 • B

  Nghệ thuật.

 • C

  Dàn ý.

 • D

  Bố cục

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Yếu tố “nghệ thuật” không được nhắc đến khi viết bài văn của Ni-cô-la.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Bài tập làm văn, tại sao ông Blê-đúc và bố lại xảy ra mâu thuẫn?

Vì bố không chơi cờ với ông Blê-đúc

Vì bố đuổi ông Blê-đúc ra khỏi nhà

Vì bố và ông Blê-đúc cùng làm bài văn cho Ni-cô-la

Đáp án

Vì bố và ông Blê-đúc cùng làm bài văn cho Ni-cô-la

Lời giải chi tiết :

Mâu thuẫn xảy đến khi bố và ông Blê-đúc cùng làm bài văn cho Ni-cô-la

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cuối cùng, cậu bé đã làm bài theo cách của ai?

Ông Blê-đúc

Bố Ni-cô-la

Tự làm theo cách của mình

Đáp án

Tự làm theo cách của mình

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Bài tập làm văn, Ni-cô-lai đã tự làm theo cách của mình

Câu 10 :

Văn bản Bài tập làm văn rút ra bài học gì trong học tập?

 • A

  Cần giúp đỡ bạn bè trong học tập

 • B

  Cần trung thực và chủ động trong việc học

 • C

  Không nên nhờ thầy cô và cha mẹ giúp đỡ trong học tập

 • D

  Nên đoàn kết với bạn bè, lớp học

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ văn bản, suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết :

Văn bản khuyên chúng ta nên chủ động trong việc học, có thể nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, cha mẹ nhưng trong một giới hạn cho phép.

close