Trắc nghiệm Lý thuyết về dấu hai chấm Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác dụng của dấu hai chấm là gì?

 • A

  Đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải thích, bổ sung, thuyết minh)

 • B

  Đánh dấu (báo trước) phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho một phần trước đóa

 • C

  Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép) hay lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang)

 • D

  Gồm B và C

Câu 2 :

Chỉ ra tác dụng của dấu hai chấm trong các ví dụ sau:

Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như là nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo với tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đi đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

(Lão Hạc)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dâu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu lời dẫn trực tiếp

Câu 3 :

Dấu hai chấm trong ví dụ sau có tác dụng gì?

[...] Và với những chiến lợi phẩm thu được, chúng ta sẽ bắt đầu giàu có: bởi đây là một cuộc chiến đấu chính đáng, và quét sạch cái giống xấu xa này ra khỏi mặt đất là phụng sự Chúa đấy.

(Đánh nhau với cối xay gió)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dâu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Dấu hai chấm trong ví dụ sau dùng để đánh dấu lời đối thoại. Đúng hay sai?

Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Ku-ku-rêu, và lần nào tôi cũng nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết: “Ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy?...”

(Hai cây phong)

Đúng
Sai
Câu 5 :

Dấu hai chấm trong ví dụ sau được dùng để làm gì?

Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:

- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

- Cụ bán rồi?

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

(Lão Hạc)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dấu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó

Câu 6 :

Nhận định nào sau đây nói đúng nhất tác dụng của dấu hai chấm trong ví dụ:

Xan-chô Pan-xa vội thúc lừa chạy đến cứu, và khi tới nơi thì thấy chủ nằm không cựa quậy: đó là kết quả cái ngã như trời giáng của lão và con Rô-xi-nan-tê.

(Đánh nhau với cối xay gió)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dâu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó

Câu 7 :

Dấu hai chấm trong ví dụ sau có tác dụng gì?

Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo:

- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.

Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:

- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dấu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước

Câu 8 :

Trong đoạn trích dưới đây, tác giả dùng dấu hai chấm nhằm mục đích gì?

“Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thể có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử.”

(Đặng Thai Mai; Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dấu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thể có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử.”

(Đặng Thai Mai; Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc)

Có thể bỏ dấu hai chấm trong đoạn trích trên được không?

Không

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác dụng của dấu hai chấm là gì?

 • A

  Đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải thích, bổ sung, thuyết minh)

 • B

  Đánh dấu (báo trước) phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho một phần trước đóa

 • C

  Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép) hay lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang)

 • D

  Gồm B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu hai chấm là đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép) hay lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang)

Câu 2 :

Chỉ ra tác dụng của dấu hai chấm trong các ví dụ sau:

Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như là nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo với tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đi đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

(Lão Hạc)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dâu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu lời dẫn trực tiếp

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần sau dấu hai chấm và chọn đáp án phù hợp nhất.

Lời giải chi tiết :

Dấu hai chấm trong các ví dụ trên đánh dấu lời dẫn trực tiếp

Câu 3 :

Dấu hai chấm trong ví dụ sau có tác dụng gì?

[...] Và với những chiến lợi phẩm thu được, chúng ta sẽ bắt đầu giàu có: bởi đây là một cuộc chiến đấu chính đáng, và quét sạch cái giống xấu xa này ra khỏi mặt đất là phụng sự Chúa đấy.

(Đánh nhau với cối xay gió)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dâu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần sau dấu hai chấm và chọn đáp án phù hợp nhất.

Lời giải chi tiết :

Dấu hai chấm trong ví dụ trên có tác dụng đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Dấu hai chấm trong ví dụ sau dùng để đánh dấu lời đối thoại. Đúng hay sai?

Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Ku-ku-rêu, và lần nào tôi cũng nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết: “Ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy?...”

(Hai cây phong)

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xét xem lời văn trên có phải lời đối thoại không.

Lời giải chi tiết :

Dấu hai chấm trong ví dụ sau dùng để đánh dấu lời độc thoại

Câu 5 :

Dấu hai chấm trong ví dụ sau được dùng để làm gì?

Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:

- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

- Cụ bán rồi?

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

(Lão Hạc)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dấu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần sau dấu hai chấm và chọn đáp án phù hợp nhất

Lời giải chi tiết :

Dấu hai chấm trong ví dụ trên đánh dấu lời đối thoại giữa ông giáo và lão Hạc

Câu 6 :

Nhận định nào sau đây nói đúng nhất tác dụng của dấu hai chấm trong ví dụ:

Xan-chô Pan-xa vội thúc lừa chạy đến cứu, và khi tới nơi thì thấy chủ nằm không cựa quậy: đó là kết quả cái ngã như trời giáng của lão và con Rô-xi-nan-tê.

(Đánh nhau với cối xay gió)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dâu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần sau dấu hai chấm và chọn đáp án phù hợp nhất.

Lời giải chi tiết :

Đấu hai chấm trong ví dụ đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

Câu 7 :

Dấu hai chấm trong ví dụ sau có tác dụng gì?

Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo:

- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.

Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:

- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dấu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn trên

Lời giải chi tiết :

Đánh dấu lời đối thoại

Câu 8 :

Trong đoạn trích dưới đây, tác giả dùng dấu hai chấm nhằm mục đích gì?

“Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thể có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử.”

(Đặng Thai Mai; Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc)

 • A

  Đánh dấu phần bổ sung cho phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

 • C

  Đánh dấu lời đối thoại

 • D

  Đánh dấu phần thuyết minh cho phần trước đó

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ phần trước và sau dấu hai chấm

Lời giải chi tiết :

Dấu hai chấm nhằm đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thể có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử.”

(Đặng Thai Mai; Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc)

Có thể bỏ dấu hai chấm trong đoạn trích trên được không?

Không

Đáp án

Không

Phương pháp giải :

Em thử bỏ dấu hai chấm trong đoạn trích xem nghĩa của nó thay đổi như thế nào.

Lời giải chi tiết :

Có thể bỏ dấu hai chấm nằm ở hai vị trí trong đoạn văn mà ý nghĩa cơ bản của đoạn văn vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, thêm dấu hai chấm vào thì nội dung ở phần sau được nhấn mạnh hơn.

close