Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Cây khế Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Cây khế là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Truyền thuyết

 • B

  Cổ tích

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Tiểu thuyết

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Cây khế là sáng tác của ai?

 • A

  Thái Bá Dũng

 • B

  Hà My

 • C

  Nhân dân

 • D

  Bùi Mạnh Nhị

Câu 3 :

Văn bản Cây khế có bố cục mấy phần?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Truyện Cây khế thuộc loại cổ tích gì?

Cổ tích loài vật

Cổ tích thần kỳ

Cổ tích thế tục

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Cây khế là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Câu 6 :

Cây khế là văn bản kể về?

 • A

  Nguồn gốc hình thành cây khế

 • B

  Anh hùng diệt trừ cái ác

 • C

  Chuyện của một gia đình

 • D

  Người có thân thế kì lạ

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Nội dung chính Cây khế là trình bày quá trình lớn lên thần kỳ của hai anh em nhà nọ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Nghệ thuật được sử dụng trong Cây khế là gì?

 • A

  Số liệu chính xác, lời văn chân thực, cô đọng

 • B

  Lý lẽ thuyết phục, dẫn chứng cụ thể, sinh động

 • C

  Những chi tiết giàu trí tưởng tượng kì ảo

 • D

  Giọng điệu thiết tha, nhiều cảm xúc

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn văn sau?

     Người anh chia cho em được một gian nhà lụp xụp ở trước cửa có một cây khế ngọt. Còn người anh có bao nhiêu ruộng cho làm rõ và ngồi hưởng sung sướng với vợ. Thấy em không ca thán, lại cho là đần độn và không đi lại với em nữa.

               (Cây khế)

Cách phân chia gia tài của người anh

Người em được chim trả vàng

Người anh bị chim trừng phạt

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Cây khế?

     Trong chớp mắt, người anh đã bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người. Còn chim chỉ bị ướt lông, ướt cánh, chim lại vùng lên bay về núi về rừng.

               (Cây khế)

Giới thiệu về nhân vật người em và cách phân chia tài sản của hai anh em.

Chuyện ăn khế trả vàng của người em.

Âm mưu của người anh và sự trừng phạt.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cây khế là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Truyền thuyết

 • B

  Cổ tích

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cây khế là văn bản thuộc thể loại cổ tích

Câu 2 :

Cây khế là sáng tác của ai?

 • A

  Thái Bá Dũng

 • B

  Hà My

 • C

  Nhân dân

 • D

  Bùi Mạnh Nhị

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cây khế là sáng tác của nhân dân

Câu 3 :

Văn bản Cây khế có bố cục mấy phần?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục 3 phần.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Truyện Cây khế thuộc loại cổ tích gì?

Cổ tích loài vật

Cổ tích thần kỳ

Cổ tích thế tục

Đáp án

Cổ tích thần kỳ

Lời giải chi tiết :

Nhớ lại nội dung chính của văn bản.

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Cây khế là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: tự sự

Câu 6 :

Cây khế là văn bản kể về?

 • A

  Nguồn gốc hình thành cây khế

 • B

  Anh hùng diệt trừ cái ác

 • C

  Chuyện của một gia đình

 • D

  Người có thân thế kì lạ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Cây khế là văn bản kể về câu chuyện của một gia đình.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Nội dung chính Cây khế là trình bày quá trình lớn lên thần kỳ của hai anh em nhà nọ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nội dung chính Cây khế là trình bày diễn biến và bài học của hai anh em.

Câu 8 :

Nghệ thuật được sử dụng trong Cây khế là gì?

 • A

  Số liệu chính xác, lời văn chân thực, cô đọng

 • B

  Lý lẽ thuyết phục, dẫn chứng cụ thể, sinh động

 • C

  Những chi tiết giàu trí tưởng tượng kì ảo

 • D

  Giọng điệu thiết tha, nhiều cảm xúc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật của Cây khế là những chi tiết giàu tưởng tượng của nhân dân.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn văn sau?

     Người anh chia cho em được một gian nhà lụp xụp ở trước cửa có một cây khế ngọt. Còn người anh có bao nhiêu ruộng cho làm rõ và ngồi hưởng sung sướng với vợ. Thấy em không ca thán, lại cho là đần độn và không đi lại với em nữa.

               (Cây khế)

Cách phân chia gia tài của người anh

Người em được chim trả vàng

Người anh bị chim trừng phạt

Đáp án

Cách phân chia gia tài của người anh

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nói về cách chia gia tài của người anh tham lam

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Cây khế?

     Trong chớp mắt, người anh đã bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người. Còn chim chỉ bị ướt lông, ướt cánh, chim lại vùng lên bay về núi về rừng.

               (Cây khế)

Giới thiệu về nhân vật người em và cách phân chia tài sản của hai anh em.

Chuyện ăn khế trả vàng của người em.

Âm mưu của người anh và sự trừng phạt.

Đáp án

Âm mưu của người anh và sự trừng phạt.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nằm ở phần cuối văn bản: người anh bị trừng phạt đích đáng.

close