Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Gô-xi-nhi và Xăng-pê Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Gô-xi-nhi?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1927

 • D

  1928

Câu 2 :

Gô-xi-nhi là người nước nào?

 • A

  Mỹ

 • B

  Nhật Bản

 • C

  Pháp

 • D

  Thái Lan

Câu 3 :

Đáp án nào nói chính xác nhất nghề nghiệp của Gô-xi-nhi?

 • A

  Nhà văn và biên kịch

 • B

  Nhà thơ và biên kịch

 • C

  Nhà văn và đạo diễn

 • D

  Nhà thơ và diễn viên

Câu 4 :

Gô-xi-nhi nổi tiếng với vai trò nhà văn và biên kịch trong thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện tranh

 • C

  Truyện trinh thám

 • D

  Hài kịch

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gô-xi-nhi được mệnh danh là tiên phong trong nghề biên kịch nội dung cho hài kịch ở Pháp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Đâu không phải là tác phẩm tiêu biểu của Gô-xi-nhi?

 • A

  Astérix 

 • B

  Lucky Luke 

 • C

  Iznogoud

 • D

  War and Peace

Câu 7 :

Xăng-pê sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1930

 • B

  1931

 • C

  1932

 • D

  1933

Câu 8 :

Đâu là nghề nghiệp của Xăng-pê?

 • A

  Nhà văn

 • B

  Đạo diễn

 • C

  Nhà thơ

 • D

  Họa sĩ

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xăng-pê sinh ra tại Pháp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Họa sĩ Xăng-pê chuyên vẽ đề tài gì?

Truyện tranh và tranh biếm họa

Tranh phong cảnh

Tranh chân dung

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Gô-xi-nhi?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1927

 • D

  1928

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Gô-xi-nhi sinh năm 1926

Câu 2 :

Gô-xi-nhi là người nước nào?

 • A

  Mỹ

 • B

  Nhật Bản

 • C

  Pháp

 • D

  Thái Lan

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Gô-xi-nhi là người Pháp

Câu 3 :

Đáp án nào nói chính xác nhất nghề nghiệp của Gô-xi-nhi?

 • A

  Nhà văn và biên kịch

 • B

  Nhà thơ và biên kịch

 • C

  Nhà văn và đạo diễn

 • D

  Nhà thơ và diễn viên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông là nhà văn và biên kịch nổi tiếng người Pháp.

Câu 4 :

Gô-xi-nhi nổi tiếng với vai trò nhà văn và biên kịch trong thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện tranh

 • C

  Truyện trinh thám

 • D

  Hài kịch

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông là một nhà văn và biên kịch truyện tranh người Pháp. 

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gô-xi-nhi được mệnh danh là tiên phong trong nghề biên kịch nội dung cho hài kịch ở Pháp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ông được coi là người đi tiên phong trong nghề biên kịch nội dung cho truyện tranh ở Pháp vốn trước đó chưa từng tồn tại.

Câu 6 :

Đâu không phải là tác phẩm tiêu biểu của Gô-xi-nhi?

 • A

  Astérix 

 • B

  Lucky Luke 

 • C

  Iznogoud

 • D

  War and Peace

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

War and Peace không phải là tác phẩm tiêu biểu của Gô-xi-nhi.

Câu 7 :

Xăng-pê sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1930

 • B

  1931

 • C

  1932

 • D

  1933

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Xăng-pê sinh năm 1932

Câu 8 :

Đâu là nghề nghiệp của Xăng-pê?

 • A

  Nhà văn

 • B

  Đạo diễn

 • C

  Nhà thơ

 • D

  Họa sĩ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Xăng-pê là một họa sĩ.

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xăng-pê sinh ra tại Pháp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Xăng-pê sinh năm 1932 là họa sĩ người Pháp

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Họa sĩ Xăng-pê chuyên vẽ đề tài gì?

Truyện tranh và tranh biếm họa

Tranh phong cảnh

Tranh chân dung

Đáp án

Truyện tranh và tranh biếm họa

Lời giải chi tiết :

Xăng-pê sinh năm 1932 là họa sĩ người Pháp, chuyên vẽ truyện tranh và tranh biếm họa.

close