Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Gô-xi-nhi và Xăng-pê Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu là năm sinh của Gô-xi-nhi?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1927

 • D

  1928

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Gô-xi-nhi sinh năm 1926

Câu hỏi 2 :

Gô-xi-nhi là người nước nào?

 • A

  Mỹ

 • B

  Nhật Bản

 • C

  Pháp

 • D

  Thái Lan

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Gô-xi-nhi là người Pháp

Câu hỏi 3 :

Đáp án nào nói chính xác nhất nghề nghiệp của Gô-xi-nhi?

 • A

  Nhà văn và biên kịch

 • B

  Nhà thơ và biên kịch

 • C

  Nhà văn và đạo diễn

 • D

  Nhà thơ và diễn viên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ông là nhà văn và biên kịch nổi tiếng người Pháp.

Câu hỏi 4 :

Gô-xi-nhi nổi tiếng với vai trò nhà văn và biên kịch trong thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện tranh

 • C

  Truyện trinh thám

 • D

  Hài kịch

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Ông là một nhà văn và biên kịch truyện tranh người Pháp. 

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gô-xi-nhi được mệnh danh là tiên phong trong nghề biên kịch nội dung cho hài kịch ở Pháp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ông được coi là người đi tiên phong trong nghề biên kịch nội dung cho truyện tranh ở Pháp vốn trước đó chưa từng tồn tại.

Câu hỏi 6 :

Đâu không phải là tác phẩm tiêu biểu của Gô-xi-nhi?

 • A

  Astérix 

 • B

  Lucky Luke 

 • C

  Iznogoud

 • D

  War and Peace

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

War and Peace không phải là tác phẩm tiêu biểu của Gô-xi-nhi.

Câu hỏi 7 :

Xăng-pê sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1930

 • B

  1931

 • C

  1932

 • D

  1933

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Xăng-pê sinh năm 1932

Câu hỏi 8 :

Đâu là nghề nghiệp của Xăng-pê?

 • A

  Nhà văn

 • B

  Đạo diễn

 • C

  Nhà thơ

 • D

  Họa sĩ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Xăng-pê là một họa sĩ.

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xăng-pê sinh ra tại Pháp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Xăng-pê sinh năm 1932 là họa sĩ người Pháp

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Họa sĩ Xăng-pê chuyên vẽ đề tài gì?

Truyện tranh và tranh biếm họa

Tranh phong cảnh

Tranh chân dung

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Truyện tranh và tranh biếm họa

Lời giải chi tiết :

Xăng-pê sinh năm 1932 là họa sĩ người Pháp, chuyên vẽ truyện tranh và tranh biếm họa.

close