Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Ê-xu-pe-ri Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Ê-xu-pe-ri là nhà văn của nước nào?

 • A

  Pháp

 • B

  Anh

 • C

  Đức

 • D

  Bỉ

Câu 2 :

Ê-xu-pe-ri sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình tiểu thương

 • B

  Gia đình quý tộc

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình quan lại đã suy tàn

Câu 3 :

Ngoài viết văn, Ê-xu-pe-ri còn làm công việc gì khác?

 • A

  Họa sĩ

 • B

  Bác sĩ

 • C

  Phi công

 • D

  Lái xe

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Ê-xu-pe-ri đúng hay sai?

“Ê-xu-pe-ri mất tích trong một chuyến bay ở thế chiến thứ hai khi đang thu thập thông tin về quân Đức”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Ê-xu-pe-ri?

 • A

  Phi công thời chiến

 • B

  Thư gửi một con tin

 • C

  Hoàng tử bé

 • D

  Thời thơ ấu

Câu 6 :

Ê-xu-pe-ri được biết đến nhiều nhất với kiệt tác nào dưới đây?

 • A

  Chuyến thư miền Nam

 • B

  Hoàng tử bé

 • C

  Phi công thời chiến

 • D

  Cung thành

Câu 7 :

Tác phẩm Hoàng tử bé của Ê-xu-pe-ri thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Kịch

Câu 8 :

Ê-xu-pe-ri sáng tác nhiều nhất ở đề tài nào?

 • A

  Đề tài chiến tranh

 • B

  Đề tài gia đình

 • C

  Đề tài phi công

 • D

  Đề tài quê hương

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ê-xu-pe-ri là nhà văn của nước nào?

 • A

  Pháp

 • B

  Anh

 • C

  Đức

 • D

  Bỉ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Ê-xu-pe-ri là nhà văn Pháp.

Câu 2 :

Ê-xu-pe-ri sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình tiểu thương

 • B

  Gia đình quý tộc

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình quan lại đã suy tàn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Ê-xu-pe-ri sinh ra trong một gia đình quý tộc địa phương.

Câu 3 :

Ngoài viết văn, Ê-xu-pe-ri còn làm công việc gì khác?

 • A

  Họa sĩ

 • B

  Bác sĩ

 • C

  Phi công

 • D

  Lái xe

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Ê-xu-pe-ri là một nhà văn và một phi công nổi tiếng.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Ê-xu-pe-ri đúng hay sai?

“Ê-xu-pe-ri mất tích trong một chuyến bay ở thế chiến thứ hai khi đang thu thập thông tin về quân Đức”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sứ

Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ê-xu-pe-ri mất tích trong một chuyến bay ở thế chiến thứ hai khi đang thu thập thông tin về quân Đức.

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Ê-xu-pe-ri?

 • A

  Phi công thời chiến

 • B

  Thư gửi một con tin

 • C

  Hoàng tử bé

 • D

  Thời thơ ấu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học Ê-xu-pe-ri

Lời giải chi tiết :

Thời thơ ấu – Maxim Gorky

Câu 6 :

Ê-xu-pe-ri được biết đến nhiều nhất với kiệt tác nào dưới đây?

 • A

  Chuyến thư miền Nam

 • B

  Hoàng tử bé

 • C

  Phi công thời chiến

 • D

  Cung thành

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ê-xu-pe-ri được biết đến nhiều nhất với kiệt tác Hoàng tử bé.

Câu 7 :

Tác phẩm Hoàng tử bé của Ê-xu-pe-ri thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Kịch

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm Hoàng tử bé.

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Hoàng tử bé - Ê-xu-pe-ri

Câu 8 :

Ê-xu-pe-ri sáng tác nhiều nhất ở đề tài nào?

 • A

  Đề tài chiến tranh

 • B

  Đề tài gia đình

 • C

  Đề tài phi công

 • D

  Đề tài quê hương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học Ê-xu-pe-ri

Lời giải chi tiết :

Ê-xu-pe-ri sáng tác nhiều nhất ở đề tài phi công hoặc lấy cảm hứng từ những chuyến bay của chính tác giả.

close