Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Gam-da-tốp Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Gam-da-tốp?

 • A

  1921

 • B

  1922

 • C

  1923

 • D

  1924

Câu 2 :

Gam-da-tốp là người nước nào?

 • A

  Trung Quốc

 • B

  Nhật Bản

 • C

  Đa-ghe-xtan

 • D

  Ukraina

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gam-da-tốp là Đại biểu Xô-viết tối cao Liên Xô nhiều năm liền, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Gam-da-tốp nổi tiếng với lĩnh vực nào?

Nhà thơ

Nhà văn

Nhà soạn kịch

Câu 5 :

Gam-da-tốp đã được nhận những danh hiệu nào dưới đây?

Chọn đáp án không đúng

 • A

  Anh hùng lao động Liên Xô

 • B

  Giải thưởng "Hoa sen"

 • C

  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

 • D

  Nhà thơ lớn của thế kỷ XX

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gam-da-tốp được trao tặng các danh hiệu "Nhà thơ ưu tú Daghestan", đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Thơ của Gam-da-tốp thường viết về đề tài gì?

 • A

  Thiên nhiên

 • B

  Tình yêu quê hương, con người

 • C

  Thiếu nhi

 • D

  Chiến tranh

Câu 8 :

Đâu không phải là sáng tác của Gam-da-tốp?

 • A

  Năm tôi sinh

 • B

  Mùa xuân Đa-ghe-xtan

 • C

  Trái tim tôi trên núi

 • D

  Mùa lá rụng

Câu 9 :

Gam-da-tốp đã nhận giải thưởng Stalin năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  18 tuổi

 • B

  19 tuổi

 • C

  28 tuổi

 • D

  29 tuổi

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gam-da-tốp rất quan tâm đến việc xây đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc, và điều này xuất hiện nhiều trong thơ ông, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Gam-da-tốp?

 • A

  1921

 • B

  1922

 • C

  1923

 • D

  1924

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Gam-da-tốp sinh năm 1923

Câu 2 :

Gam-da-tốp là người nước nào?

 • A

  Trung Quốc

 • B

  Nhật Bản

 • C

  Đa-ghe-xtan

 • D

  Ukraina

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Gam-da-tốp là người Đa-ghe-xtan

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gam-da-tốp là Đại biểu Xô-viết tối cao Liên Xô nhiều năm liền, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng.

- Ông là Đại biểu Xô-viết tối cao Liên Xô nhiều năm liền và đảm nhận cương vị lãnh đạo Hội nhà văn Daghestan hơn nửa thế kỷ.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Gam-da-tốp nổi tiếng với lĩnh vực nào?

Nhà thơ

Nhà văn

Nhà soạn kịch

Đáp án

Nhà thơ

Lời giải chi tiết :

Ông là một nhà thơ nổi tiếng.

Câu 5 :

Gam-da-tốp đã được nhận những danh hiệu nào dưới đây?

Chọn đáp án không đúng

 • A

  Anh hùng lao động Liên Xô

 • B

  Giải thưởng "Hoa sen"

 • C

  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

 • D

  Nhà thơ lớn của thế kỷ XX

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không phải là giải thưởng mà Gam-da-tốp đã được nhận.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gam-da-tốp được trao tặng các danh hiệu "Nhà thơ ưu tú Daghestan", đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ông được trao tặng các danh hiệu "Nhà thơ nhân dân Daghestan"

Câu 7 :

Thơ của Gam-da-tốp thường viết về đề tài gì?

 • A

  Thiên nhiên

 • B

  Tình yêu quê hương, con người

 • C

  Thiếu nhi

 • D

  Chiến tranh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thơ của Gam-da-tốp thường viết về tình yêu quê hương, con người 

Câu 8 :

Đâu không phải là sáng tác của Gam-da-tốp?

 • A

  Năm tôi sinh

 • B

  Mùa xuân Đa-ghe-xtan

 • C

  Trái tim tôi trên núi

 • D

  Mùa lá rụng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mùa lá rụng không phải là sáng tác của Gam-da-tốp

Câu 9 :

Gam-da-tốp đã nhận giải thưởng Stalin năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  18 tuổi

 • B

  19 tuổi

 • C

  28 tuổi

 • D

  29 tuổi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Gam-da-tốp đã nhận giải thưởng Stalin năm 29 tuổi

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Gam-da-tốp rất quan tâm đến việc xây đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc, và điều này xuất hiện nhiều trong thơ ông, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng.

- Thơ ông tràn đầy tình yêu với quê hương, con người, sự sống và hướng tới việc xây đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.

close