Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Cây tre Việt Nam Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Trong bài "Cây tre Việt Nam", tác giả đã miêu tả những phẩm chất nổi bật nào của tre?

 • A

  Mang vẻ đẹp thanh thoát, dẻo dai

 • B

  Có dáng thẳng thắn, bất khuất

 • C

  Vẻ đẹp gắn bó, thủy chung với con người

 • D

  Gồm 3 ý: A, B, C

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng để nêu lên phẩm chất của cây tre?

 • A

  So sánh

 • B

  Ẩn dụ

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Hoán dụ

Câu 3 :

Tre gắn bó với con người trong những lĩnh vực nào?

 • A

  Lao động, sản xuất

 • B

  Chiến đấu

 • C

  Học tập

 • D

  Đáp án A và B

Câu 4 :

Từ nào không thể thay thế cho từ nhũn nhặn trong câu “… màu tre tươi nhũn nhặn”?

 • A

  Giản dị

 • B

  Bình dị

 • C

  Bình thường

 • D

  Khiêm nhường

Câu 5 :

Theo tác giả Thép Mới, trong tương lai cây tre có vị trí thế nào đối với đất nước?

 • A

  Tre sẽ nhường chỗ cho những hiện đại của xã hội mới

 • B

  Tre chiếm vị trí độc tôn và không thứ gì có thể vượt qua được

 • C

  Tre vẫn còn nguyên vẹn giá trị của mình.

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 6 :

Trong câu “Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre”, hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối:

 • A

   Ẩn dụ

 • B

  Hoán dụ

 • C

  So sánh

 • D

  Nhân hóa

Câu 7 :

Trong câu “Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre”, hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối:

 • A

   Ẩn dụ

 • B

  Hoán dụ

 • C

  So sánh

 • D

  Nhân hóa

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cây tre từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của người nông dân, biểu tượng cao đẹp về tinh thần, phẩm chất của con người Việt Nam, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong bài "Cây tre Việt Nam", tác giả đã miêu tả những phẩm chất nổi bật nào của tre?

 • A

  Mang vẻ đẹp thanh thoát, dẻo dai

 • B

  Có dáng thẳng thắn, bất khuất

 • C

  Vẻ đẹp gắn bó, thủy chung với con người

 • D

  Gồm 3 ý: A, B, C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các vẻ đẹp trên đều được đề cập tới khi nhắc về cây tre

Câu 2 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng để nêu lên phẩm chất của cây tre?

 • A

  So sánh

 • B

  Ẩn dụ

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Hoán dụ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng để nêu lên phẩm chất của cây tre

Câu 3 :

Tre gắn bó với con người trong những lĩnh vực nào?

 • A

  Lao động, sản xuất

 • B

  Chiến đấu

 • C

  Học tập

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tre gắn bó với con người trong lao động sản xuất và chiến đấu

Câu 4 :

Từ nào không thể thay thế cho từ nhũn nhặn trong câu “… màu tre tươi nhũn nhặn”?

 • A

  Giản dị

 • B

  Bình dị

 • C

  Bình thường

 • D

  Khiêm nhường

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thử thay từng từ vào trong câu xem đã hợp lý chưa

Lời giải chi tiết :

Từ “bình thường” không thể thay thế vào chỗ trống được.

Câu 5 :

Theo tác giả Thép Mới, trong tương lai cây tre có vị trí thế nào đối với đất nước?

 • A

  Tre sẽ nhường chỗ cho những hiện đại của xã hội mới

 • B

  Tre chiếm vị trí độc tôn và không thứ gì có thể vượt qua được

 • C

  Tre vẫn còn nguyên vẹn giá trị của mình.

 • D

  Tất cả các phương án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tre vẫn sẽ còn nguyên vị trí trong tương lai khi đất nước đi vào công nghiệp hóa: tre vẫn là bóng mát, tre mang khúc nhạc tâm tình,…

Câu 6 :

Trong câu “Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre”, hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối:

 • A

   Ẩn dụ

 • B

  Hoán dụ

 • C

  So sánh

 • D

  Nhân hóa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

 hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối nhân hóa

Câu 7 :

Trong câu “Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre”, hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối:

 • A

   Ẩn dụ

 • B

  Hoán dụ

 • C

  So sánh

 • D

  Nhân hóa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

 hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối nhân hóa

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cây tre từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của người nông dân, biểu tượng cao đẹp về tinh thần, phẩm chất của con người Việt Nam, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại toàn văn bản

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng

close