Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Cây tre Việt Nam Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim nào?

 • A

  Cây tre trăm đốt

 • B

  Dòng máu Lạc Hồng

 • C

   Cây tre Việt Nam

 • D

  Người lính mùa đông

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Bài thơ Cây tre Việt Nam có bố cục mấy phần?

 • A

   Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Câu 3 :

Cây tre Việt Nam thuộc thể loại gì?

 • A

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Câu 4 :

Ai là tác giả của Cây tre Việt Nam?

 • A

  Tô Hoài

 • B

  Nam Cao

 • C

  Thép Mới

 • D

  Nguyễn Minh Huệ

Câu 5 :

Đâu không phải là nội dung mà Cây tre Việt Nam đề cập?

 • A

  Cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của người nông dân và nhân dân Việt Nam

 • B

  Tre là nguồn nguyên vật liệu có giá trị trong sản xuất mỹ nghệ

 • C

  Cây tre có vẻ đẹp bình dị và nhiều phẩm chất quý báu

 • D

  Cây tre đã thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam

Câu 6 :

Biện pháp tu từ nào nổi bật nhất trong văn bản Cây tre Việt Nam?

 • A

  So sánh

 • B

  Ẩn dụ

 • C

  Hoán dụ

 • D

  Nhân hóa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim nào?

 • A

  Cây tre trăm đốt

 • B

  Dòng máu Lạc Hồng

 • C

   Cây tre Việt Nam

 • D

  Người lính mùa đông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại phần xuất xứ

Lời giải chi tiết :

Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim cùng tên

Câu 2 :

Bài thơ Cây tre Việt Nam có bố cục mấy phần?

 • A

   Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

 Bài thơ Cây tre Việt Nam có bố cục 4 phần 

Câu 3 :

Cây tre Việt Nam thuộc thể loại gì?

 • A

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cây tre Việt Nam thuộc thể loại kí

Câu 4 :

Ai là tác giả của Cây tre Việt Nam?

 • A

  Tô Hoài

 • B

  Nam Cao

 • C

  Thép Mới

 • D

  Nguyễn Minh Huệ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả 

Lời giải chi tiết :

Thép Mới là tác giả của Cây tre Việt Nam

Câu 5 :

Đâu không phải là nội dung mà Cây tre Việt Nam đề cập?

 • A

  Cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của người nông dân và nhân dân Việt Nam

 • B

  Tre là nguồn nguyên vật liệu có giá trị trong sản xuất mỹ nghệ

 • C

  Cây tre có vẻ đẹp bình dị và nhiều phẩm chất quý báu

 • D

  Cây tre đã thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản không đề cập đến nội dung cung cấp nguyên liệu của cây tre

Câu 6 :

Biện pháp tu từ nào nổi bật nhất trong văn bản Cây tre Việt Nam?

 • A

  So sánh

 • B

  Ẩn dụ

 • C

  Hoán dụ

 • D

  Nhân hóa

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sử dụng rộng rãi và thành công phép nhân hóa, lời văn giàu cảm xúc và nhịp điệu.

close