Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Hai loại khác biệt Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Hai loại khác biệt là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Hồi ký

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Kịch

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Hai loại khác biệt là văn bản thuộc thể loại truyện ngắn.

Câu hỏi 2 :

Hai loại khác biệt được trích từ đâu?

 • A

  Khác biệt - thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh

 • B

  Tạp chí sông Lam

 • C

  Văn học và cuộc sống

 • D

  Văn học trong nhà trường

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hai loại khác biệt được trích từ Khác biệt - thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh

Câu hỏi 3 :

Hai loại khác biệt là văn bản của tác giả nào?

 • A

  Giong-mi Mun

 • B

  Kim Young Ha

 • C

  Shin Kyung Sook

 • D

  Han Kang

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Giong-mi Mun là tác giả của văn bản này.

Câu hỏi 4 :

Văn bản Hai loại khác biệt sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A

  Miêu tả 

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Tự sự

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt: Văn bản sử dụng phương thức chính là tự sự.

Câu hỏi 5 :

Văn bản Hai loại khác biệt có bố cục mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục ba phần.

Câu hỏi 6 :

Ngôi kể nào được sử dụng trong văn bản Hai loại khác biệt:

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các ngôi kể đã học.

Lời giải chi tiết :

Văn bản sử dụng ngôi thứ nhất, người viết xưng “tôi”.

Câu hỏi 7 :

Nội dung chính của văn bản Hai loại khác biệt Là gì?

 • A

  Bàn luận về sự khác biệt có nghĩa và vô nghĩa

 • B

  Cho rằng thành công đến từ sự khác biệt

 • C

  Khẳng định mỗi người đều có sự khác biệt

 • D

  Khác biệt tạo nên thương hiệu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản này, bàn luận về sự khác biệt có nghĩa và vô nghĩa.

Câu hỏi 8 :

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản Hai loại khác biệt?

 • A

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng thuyết phục

 • B

  Lời văn giàu hình ảnh

 • C

  Sử dụng giọng điệu tha thiết, giàu cảm xúc

 • D

  Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật được sử dụng trong văn bản: Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng thuyết phục

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Hai loại khác biệt khẳng định người ta chỉ chú ý đến loại khác biệt nào?

Khác biệt có nghĩa

Khác biệt vô nghĩa

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Khác biệt có nghĩa

Khác biệt vô nghĩa

Lời giải chi tiết :

Văn bản Hai loại khác biệt khẳng định người ta chỉ chú ý đến loại khác biệt có nghĩa.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đoạn trích dưới đây nằm ở phần nào văn bản?

     Chỉ có J là ngoại lệ. Trong 24 tiếng đồng hồ đó, cái nhìn của tôi về J đã hoàn toàn thay đổi, tất cả chúng tôi đều nhận thấy điều đó. Tôi không rõ tại sao cậu lại làm thế; có lẽ cậu thực sự có điều gì đó muốn nhắn nhủ với chúng tôi. Bất kể vì lí do gì, J là người duy nhất chọn loại khác biệt có ý nghĩa. Kết quả là vào cuối ngày hôm đó, tôi cảm giác rằng không một ai trong chúng tôi lại không nể phục cậu.

(Hai loại khác biệt – Giong-mi Mun)

Giới thiệu về một bài tập đặc biệt của giáo viên.

Kể về sự khác biệt mà mỗi người lựa chọn, trong đó, J là khác biệt nhiều ý nghĩa nhất.

Suy ngẫm của tác giả về sự khác biệt có ý nghĩa và khác biệt vô nghĩa.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Kể về sự khác biệt mà mỗi người lựa chọn, trong đó, J là khác biệt nhiều ý nghĩa nhất.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích và nhớ lại bố cục văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên trích trong phần giữa văn bản kể về sự khác biệt mà mỗi người lựa chọn, trong đó, J là khác biệt nhiều ý nghĩa nhất.

close