Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Hai loại khác biệt Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Hai loại khác biệt là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Hồi ký

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Kịch

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Hai loại khác biệt được trích từ đâu?

 • A

  Khác biệt - thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh

 • B

  Tạp chí sông Lam

 • C

  Văn học và cuộc sống

 • D

  Văn học trong nhà trường

Câu 3 :

Hai loại khác biệt là văn bản của tác giả nào?

 • A

  Giong-mi Mun

 • B

  Kim Young Ha

 • C

  Shin Kyung Sook

 • D

  Han Kang

Câu 4 :

Văn bản Hai loại khác biệt sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A

  Miêu tả 

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Tự sự

Câu 5 :

Văn bản Hai loại khác biệt có bố cục mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Câu 6 :

Ngôi kể nào được sử dụng trong văn bản Hai loại khác biệt:

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Câu 7 :

Nội dung chính của văn bản Hai loại khác biệt Là gì?

 • A

  Bàn luận về sự khác biệt có nghĩa và vô nghĩa

 • B

  Cho rằng thành công đến từ sự khác biệt

 • C

  Khẳng định mỗi người đều có sự khác biệt

 • D

  Khác biệt tạo nên thương hiệu

Câu 8 :

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản Hai loại khác biệt?

 • A

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng thuyết phục

 • B

  Lời văn giàu hình ảnh

 • C

  Sử dụng giọng điệu tha thiết, giàu cảm xúc

 • D

  Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Hai loại khác biệt khẳng định người ta chỉ chú ý đến loại khác biệt nào?

Khác biệt có nghĩa

Khác biệt vô nghĩa

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đoạn trích dưới đây nằm ở phần nào văn bản?

     Chỉ có J là ngoại lệ. Trong 24 tiếng đồng hồ đó, cái nhìn của tôi về J đã hoàn toàn thay đổi, tất cả chúng tôi đều nhận thấy điều đó. Tôi không rõ tại sao cậu lại làm thế; có lẽ cậu thực sự có điều gì đó muốn nhắn nhủ với chúng tôi. Bất kể vì lí do gì, J là người duy nhất chọn loại khác biệt có ý nghĩa. Kết quả là vào cuối ngày hôm đó, tôi cảm giác rằng không một ai trong chúng tôi lại không nể phục cậu.

(Hai loại khác biệt – Giong-mi Mun)

Giới thiệu về một bài tập đặc biệt của giáo viên.

Kể về sự khác biệt mà mỗi người lựa chọn, trong đó, J là khác biệt nhiều ý nghĩa nhất.

Suy ngẫm của tác giả về sự khác biệt có ý nghĩa và khác biệt vô nghĩa.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hai loại khác biệt là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Hồi ký

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hai loại khác biệt là văn bản thuộc thể loại truyện ngắn.

Câu 2 :

Hai loại khác biệt được trích từ đâu?

 • A

  Khác biệt - thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh

 • B

  Tạp chí sông Lam

 • C

  Văn học và cuộc sống

 • D

  Văn học trong nhà trường

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hai loại khác biệt được trích từ Khác biệt - thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh

Câu 3 :

Hai loại khác biệt là văn bản của tác giả nào?

 • A

  Giong-mi Mun

 • B

  Kim Young Ha

 • C

  Shin Kyung Sook

 • D

  Han Kang

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giong-mi Mun là tác giả của văn bản này.

Câu 4 :

Văn bản Hai loại khác biệt sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A

  Miêu tả 

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Tự sự

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt: Văn bản sử dụng phương thức chính là tự sự.

Câu 5 :

Văn bản Hai loại khác biệt có bố cục mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục ba phần.

Câu 6 :

Ngôi kể nào được sử dụng trong văn bản Hai loại khác biệt:

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các ngôi kể đã học.

Lời giải chi tiết :

Văn bản sử dụng ngôi thứ nhất, người viết xưng “tôi”.

Câu 7 :

Nội dung chính của văn bản Hai loại khác biệt Là gì?

 • A

  Bàn luận về sự khác biệt có nghĩa và vô nghĩa

 • B

  Cho rằng thành công đến từ sự khác biệt

 • C

  Khẳng định mỗi người đều có sự khác biệt

 • D

  Khác biệt tạo nên thương hiệu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản này, bàn luận về sự khác biệt có nghĩa và vô nghĩa.

Câu 8 :

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản Hai loại khác biệt?

 • A

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng thuyết phục

 • B

  Lời văn giàu hình ảnh

 • C

  Sử dụng giọng điệu tha thiết, giàu cảm xúc

 • D

  Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật được sử dụng trong văn bản: Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng thuyết phục

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Hai loại khác biệt khẳng định người ta chỉ chú ý đến loại khác biệt nào?

Khác biệt có nghĩa

Khác biệt vô nghĩa

Đáp án

Khác biệt có nghĩa

Khác biệt vô nghĩa

Lời giải chi tiết :

Văn bản Hai loại khác biệt khẳng định người ta chỉ chú ý đến loại khác biệt có nghĩa.

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đoạn trích dưới đây nằm ở phần nào văn bản?

     Chỉ có J là ngoại lệ. Trong 24 tiếng đồng hồ đó, cái nhìn của tôi về J đã hoàn toàn thay đổi, tất cả chúng tôi đều nhận thấy điều đó. Tôi không rõ tại sao cậu lại làm thế; có lẽ cậu thực sự có điều gì đó muốn nhắn nhủ với chúng tôi. Bất kể vì lí do gì, J là người duy nhất chọn loại khác biệt có ý nghĩa. Kết quả là vào cuối ngày hôm đó, tôi cảm giác rằng không một ai trong chúng tôi lại không nể phục cậu.

(Hai loại khác biệt – Giong-mi Mun)

Giới thiệu về một bài tập đặc biệt của giáo viên.

Kể về sự khác biệt mà mỗi người lựa chọn, trong đó, J là khác biệt nhiều ý nghĩa nhất.

Suy ngẫm của tác giả về sự khác biệt có ý nghĩa và khác biệt vô nghĩa.

Đáp án

Kể về sự khác biệt mà mỗi người lựa chọn, trong đó, J là khác biệt nhiều ý nghĩa nhất.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích và nhớ lại bố cục văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên trích trong phần giữa văn bản kể về sự khác biệt mà mỗi người lựa chọn, trong đó, J là khác biệt nhiều ý nghĩa nhất.

close