Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Các loài chung sống với nhau như thế nào? Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Các loài chung sống với nhau như thế nào? thuộc thể loại nào?

 • A

  Văn bản nghị luận

 • B

  Văn bản thông tin

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Câu 2 :

Ai là tác giả văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào??

 • A

  Thái Bá Dũng

 • B

  Hà My

 • C

  Văn Quang, Văn Tuyên

 • D

  Ngọc Phú

Câu 3 :

Văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? có mấy phần chính?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Câu 4 :

Các loài chung sống với nhau như thế nào? được trích từ báo nào?

 • A

  Báo Đất Việt

 • B

  Báo Tuổi trẻ

 • C

  Báo Thanh niên

 • D

  Báo Nhân dân

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Câu 6 :

Văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? đã nêu lên những thông tin về lĩnh vực gì?

 • A

  Văn học, lịch sử

 • B

  Lịch sử, địa lý

 • C

  Khoa học, sinh học

 • D

  Lịch sử, hóa học

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đâu là nhận xét đúng nhất các tri thức được nhắc đến trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào??

Trừu tượng, khó hiểu

Xác thực, bổ ích

Hàn lâm, phóng đại

Câu 8 :

Nghệ thuật trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là gì?

 • A

  Văn bản đa phương tiện, kết cấu đầu cuối tương ứng

 • B

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục

 • C

  Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn

 • D

  Các hình ảnh sinh động, giàu tưởng tượng

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là gì?

Sinh vật đa dạng và tác động của con người

Các loài sinh sống trên Trái Đất luôn đối chọi nhau

Nói về sự đa dạng và màu mỡ của Trái Đất

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào??

       Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã, trong những biome khác nhau. Mỗi quần xã có thể được xem như một thế giới riêng, trong đó có sự chung sống của một số loài nhất định với số lượng cá thể hết sức khác nhau ở riêng từng loài.

(Các loài chung sống với nhau như thế nào? – Hồ Thanh Trang)

Giới thiệu về sự sống trên Trái Đất của muôn loài.

Sự đa dạng sinh học của các loài.

Con người trong mối quan hệ với các loài sinh vật.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các loài chung sống với nhau như thế nào? thuộc thể loại nào?

 • A

  Văn bản nghị luận

 • B

  Văn bản thông tin

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các loài chung sống với nhau như thế nào? thuộc thể loại văn bản thông tin.

Câu 2 :

Ai là tác giả văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào??

 • A

  Thái Bá Dũng

 • B

  Hà My

 • C

  Văn Quang, Văn Tuyên

 • D

  Ngọc Phú

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các loài chung sống với nhau như thế nào? là văn bản của Ngọc Phú.

Câu 3 :

Văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? có mấy phần chính?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản có 3 phần chính  

Câu 4 :

Các loài chung sống với nhau như thế nào? được trích từ báo nào?

 • A

  Báo Đất Việt

 • B

  Báo Tuổi trẻ

 • C

  Báo Thanh niên

 • D

  Báo Nhân dân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Văn bản được trích từ báo Đất Việt

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh

Câu 6 :

Văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? đã nêu lên những thông tin về lĩnh vực gì?

 • A

  Văn học, lịch sử

 • B

  Lịch sử, địa lý

 • C

  Khoa học, sinh học

 • D

  Lịch sử, hóa học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khoa học, sinh học là những thông tin được đề cập trong văn bản.

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đâu là nhận xét đúng nhất các tri thức được nhắc đến trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào??

Trừu tượng, khó hiểu

Xác thực, bổ ích

Hàn lâm, phóng đại

Đáp án

Xác thực, bổ ích

Lời giải chi tiết :

Các tri thức xác thực, bổ ích.

Câu 8 :

Nghệ thuật trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là gì?

 • A

  Văn bản đa phương tiện, kết cấu đầu cuối tương ứng

 • B

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục

 • C

  Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn

 • D

  Các hình ảnh sinh động, giàu tưởng tượng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là gì?

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là gì?

Sinh vật đa dạng và tác động của con người

Các loài sinh sống trên Trái Đất luôn đối chọi nhau

Nói về sự đa dạng và màu mỡ của Trái Đất

Đáp án

Sinh vật đa dạng và tác động của con người

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? khẳng định sinh vật đa dạng và tác động của con người

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào??

       Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã, trong những biome khác nhau. Mỗi quần xã có thể được xem như một thế giới riêng, trong đó có sự chung sống của một số loài nhất định với số lượng cá thể hết sức khác nhau ở riêng từng loài.

(Các loài chung sống với nhau như thế nào? – Hồ Thanh Trang)

Giới thiệu về sự sống trên Trái Đất của muôn loài.

Sự đa dạng sinh học của các loài.

Con người trong mối quan hệ với các loài sinh vật.

Đáp án

Sự đa dạng sinh học của các loài.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nằm ở phần giữa văn bản: Sự đa dạng sinh học của các loài.

close