Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Sơn Tinh, Thủy Tinh Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Thời gian diễn ra truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh vào thời đại nào của lịch sử dân tộc?

 • A

  Thời đại Văn Lang - Âu Lạc

 • B

  Thời nhà Lí

 • C

  Thời nhà Trần

 • D

  Thời nhà Nguyễn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Thời đại vua Hùng chính là thời Văn Lang - Âu Lạc

Câu hỏi 2 :

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh thuộc thể loại nào?

 • A

  Cổ tích

 • B

  Truyền thuyết

 • C

  Sử thi

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh thuộc thể loại truyền thuyết.

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh luôn diễn ra hàng năm đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh luôn diễn ra hàng năm.

Câu hỏi 4 :

Nghệ thuật nổi bật của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì?

 • A

  Sử dụng nhiều chi tiết hoang đường, kì ảo

 • B

  Sử dụng các từ ngữ miêu tả bóng bẩy, mượt mà

 • C

  Sử dụng hàng loạt những biện pháp tu từ có giá trị biểu đạt

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Xây dựng hình tượng nhân vật dáng dấp thần linh, với nhiều chi tiết hoang đường, kì ảo.

Câu hỏi 5 :

Nhân vật chính trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là ai?

 • A

  Sơn Tinh

 • B

  Thủy Tinh

 • C

  Sơn Tinh, Thủy Tinh

 • D

  Mị Nương

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Chú ý nhan đề

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là Sơn Tinh, Thủy Tinh

Câu hỏi 6 :

Yếu tố cơ bản làm nên tính chất truyền thuyết ở truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì?

 • A

  Hiện thực lịch sử

 • B

  Những chi tiết hoang đường

 • C

  Những chi tiết nghệ thuật kì ảo

 • D

  Dấu ấn lịch sử và những chi tiết nghệ thuật kì ảo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Dấu ấn lịch sử và những chi tiết nghệ thuật kì ảo làm nên tính chất truyền thuyết của Sơn Tinh, Thủy Tinh

Câu hỏi 7 :

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh hiện thực, mơ ước của người Việt trong công cuộc?

 • A

  Dựng nước

 • B

  Giữ nước

 • C

  Đấu tranh chống thiên tai

 • D

  Xây dựng nền văn hóa dân tộc

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyện và xét xem đâu là chủ đề chính được phản ánh

Lời giải chi tiết :

Đấu tranh chống thiên tai là chủ đề chính được phản ánh

Câu hỏi 8 :

Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh luôn có kết quả thế nào?

 • A

  Thủy Tinh luôn thắng

 • B

  Sơn Tinh luôn thắng

 • C

  Không phân thắng bại

 • D

  Sơn Tinh có lúc thắng, có lúc thua

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyện

Lời giải chi tiết :

Cuộc chiến luôn đem lại sự chiến thắng cho Sơn Tinh.

Câu hỏi 9 :

Nội dung chủ yếu nổi bật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì?

 • A

  Hiện thực cuộc đấu tranh chinh phục tự nhiên của tổ tiên ta

 • B

  Cuộc chiến tranh chấp nguồn nước, đất đai, lãnh thổ

 • C

  Cuộc chiến tranh chấp người phụ nữ

 • D

  Sự ngưỡng mộ của Sơn Tinh, lòng căm ghét Thủy Tinh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sơn Tinh, Thủy Tinh là truyền thuyết thể hiện khát vọng muốn chính phục tự nhiên của nhân dân ta

Câu hỏi 10 :

Người xưa sáng tạo ra hình tượng Sơn Tinh, Thủy Tinh với mục đích gì?

 • A

  Kể chuyện cho trẻ em nghe

 • B

  Tuyên truyền, cổ vũ việc chống bão lũ

 • C

  Phê phán thói phá hại cuộc sống

 • D

  Phản ánh, giải thích hiện tượng bão lũ, thể hiện ước mơ chiến thắng thiên nhiên của nhân dân ta

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung và suy ra đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Giải thích hiện tượng tự nhiên, ước mơ chiến thắng thiên nhiên của nhân dân ta.

close