Trắc nghiệm Lý thuyết đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn?

 • A

  Văn miêu tả

 • B

  Văn biểu cảm

 • C

  Văn kể chuyện

 • D

  Văn thuyết minh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt trên

Lời giải chi tiết :

Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện.

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích là viết bài văn đóng vai một nhân vật nào đó và kể lại câu chuyện cổ tích mà em đã biết.”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích là viết bài văn đóng vai một nhân vật nào đó và kể lại câu chuyện cổ tích mà em đã biết.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi đóng vai nhân vật kể lại một câu chuyện cổ tích, người kể sử dụng ngôi thứ mấy?

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ hai

Ngôi thứ ba

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Ngôi thứ nhất

Lời giải chi tiết :

Người kể sử dụng ngôi thứ nhất

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể chuyện cổ tích, các sự việc không cần trình bày theo trình tự thời gian”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Khi kể chuyện cổ tích, các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian.

Câu hỏi 5 :

Đâu không phải yêu cầu khi viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích?

 • A

  Có thể bổ sung các yếu tố miêu tả, biểu cảm để tả người, tả vật hay thể hiện cảm xúc của nhân vật. 

 • B

  Cần có sự sắp xếp hợp lý các chi tiết và bảo đảm có sự kết nối giữa các phần.

 • C

  Kể chuyện theo ngôi thứ ba nâng cao tính khách quan cho câu chuyện.

 • D

  Khi kể có tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng không thoát li truyện gốc.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Kể chuyện theo ngôi thứ ba nâng cao tính khách quan cho câu chuyện không phải là yêu cầu của bài này.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Khi viết bài văn đóng vai một nhân vật kể lại truyện cổ tích, có thể sử dụng những phương thức biểu đạt nào dưới đây?

Tự sự

Thuyết minh

Miêu tả

Biểu cảm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Tự sự

Miêu tả

Biểu cảm

Lời giải chi tiết :

Có thể bổ sung các yếu tố miêu tả, biểu cảm để tả người, tả vật hay thể hiện cảm xúc của nhân vật. 

Câu hỏi 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi đóng vai nhân vật kể lại truyện cổ tích, có thể tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng không thoát li truyện gốc”, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Khi kể có tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng không thoát li truyện gốc; tránh làm thay đổi, biến dạng các yếu tố cơ bản của cốt truyện ở chuyện gốc.

Câu hỏi 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự việc trong văn bản Cây khế theo đúng trình tự để kể:

Người em trở nên vô cùng giàu có.

Người anh tham lam bị trừng trị

Người em bị người anh giành hết tài sản cha mẹ để lại.

Người em cho chim ăn khế, được chim trả ơn

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Người em bị người anh giành hết tài sản cha mẹ để lại.

Người em cho chim ăn khế, được chim trả ơn

Người em trở nên vô cùng giàu có.

Người anh tham lam bị trừng trị

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản Cây khế

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp:

- Người em bị người anh giành hết tài sản cha mẹ để lại.

- Người anh cứu chim, được chim trả ơn

- Heng-bu trở nên vô cùng giàu có.

- Người anh tham lam bị trừng trị

- Người anh nhận ra lỗi lầm, được người em cưu mang

Câu hỏi 9 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước cần tiến hành trước khi viết theo trình tự hợp lí.

Lập dàn ý.

Ghi những nội dung chính của câu chuyện.

Chọn ngôi kể và đại từ tương ứng.

Chọn lời kể phù hợp.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chọn ngôi kể và đại từ tương ứng.

Chọn lời kể phù hợp.

Ghi những nội dung chính của câu chuyện.

Lập dàn ý.

Lời giải chi tiết :

Thứ tự đúng:

- Chọn ngôi kể và đại từ tương ứng.

- Chọn lời kể phù hợp.

- Ghi những nội dung chính của câu chuyện.

- Lập dàn ý.

Câu hỏi 10 :

Em có thể đóng vai nhân vật nào dưới đây để kể lại truyện cổ tích Vua chích chòe?

 • A

  Vua cha

 • B

  Vua chích chòe

 • C

  Công chúa

 • D

  Tất cả các nhân vật trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các nhân vật trong văn bản Vua chích chòe

Lời giải chi tiết :

Các nhân vật này đều xuất hiện trong truyện, vì thế có thể đóng vai các nhân vật này và kể lại truyện.

close