Trắc nghiệm Lý thuyết kể lại một truyện cổ tích bằng lời của nhân vật Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Kể lại một truyện cổ tích bằng lời của nhân vật được hiểu là:

 • A

  Dùng ngôn ngữ nói của mình để kể lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

 • B

  Dùng sơ đồ để trình bày câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

 • C

  Đọc lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

 • D

  Dùng ngôn ngữ nói, đóng vai nhân vật nào đó và kể lại câu chuyện cổ mà mình đã biết

Câu 2 :

Thể loại lựa chọn khi đóng vai nhân vật kể lại truyện cổ tích là?

 • A

  Truyện cổ tích

 • B

  Truyện cười

 • C

  Truyện ngụ ngôn

 • D

  Truyện đồng thoại

Câu 3 :

Trước khi nói, em cần xác định những gì?

 • A

  Xác định mục đích

 • B

  Xác định không gian và thời gian kể

 • C

  Xác định người nghe

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi đóng vai nhân vật kể lại truyện cổ tích, chỉ được sử dụng ngôn ngữ nói, không được sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để kể lại câu truyện cổ tích đó”

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Để bài nói hấp dẫn hơn, em cần chú ý những gì?

Sử dụng giọng điệu phù hợp

Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ

Cầm bài viết đã chuẩn bị trước lên đọc để tránh quên, nhầm lẫn

Tóm tắt ngắn gọn nội dung nói dưới dạng từ, cụm từ và sắp xếp các nội dung theo thứ tự

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

 Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự của một bài nói:

Trao đổi, đánh giá

Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

Luyện tập và trình bày

Tìm ý và lập dàn ý

Câu 7 :

Đâu không phải lưu ý khi tập luyện kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật?

 • A

  Lựa chọn thêm các phương tiện hỗ trợ nếu cần thiết (bản nhạc, tranh ảnh, bản trình chiếu, đạo cụ,...).

 • B

  Nắm chắc cốt truyện, sự kiện, chi tiết hay đối thoại.

 • C

  Kể với giọng của người kể chuyện: khách quan, biết tuốt.

 • D

  Nhập vai (lên giọng, xuống giọng khi kể, phối hợp sử dụng cử chỉ, điệu bộ).

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể truyện cổ tích, các sự việc được kể theo trình tự thời gian”

Đúng
Sai
Câu 9 :

Khi đóng vai nhân vật kể chuyện, người kể sử dụng ngôi kể nào?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ ba

 • C

  Ngôi thứ nhất đan xen với ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Câu 10 :

Trong các tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào không phù hợp với đề bài kể lại một truyện cổ tích?

 • A

  Thánh Gióng

 • B

  Vua chích chòe

 • C

  Cây khế

 • D

  Thạch Sanh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Kể lại một truyện cổ tích bằng lời của nhân vật được hiểu là:

 • A

  Dùng ngôn ngữ nói của mình để kể lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

 • B

  Dùng sơ đồ để trình bày câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

 • C

  Đọc lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

 • D

  Dùng ngôn ngữ nói, đóng vai nhân vật nào đó và kể lại câu chuyện cổ mà mình đã biết

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật là dùng ngôn ngữ nói, đóng vai nhân vật nào đó và kể lại câu chuyện cổ mà mình đã biết.

Câu 2 :

Thể loại lựa chọn khi đóng vai nhân vật kể lại truyện cổ tích là?

 • A

  Truyện cổ tích

 • B

  Truyện cười

 • C

  Truyện ngụ ngôn

 • D

  Truyện đồng thoại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Thể loại: truyện cổ tích

Câu 3 :

Trước khi nói, em cần xác định những gì?

 • A

  Xác định mục đích

 • B

  Xác định không gian và thời gian kể

 • C

  Xác định người nghe

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trước khi nói, em cần xác định: Bài nói nhằm mục đích gì, người nghe có thể là ai, không gian và thời gian nói trong bao lâu?

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi đóng vai nhân vật kể lại truyện cổ tích, chỉ được sử dụng ngôn ngữ nói, không được sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để kể lại câu truyện cổ tích đó”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Khi kể, em có thể sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để bài nói sinh động hơn.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Để bài nói hấp dẫn hơn, em cần chú ý những gì?

Sử dụng giọng điệu phù hợp

Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ

Cầm bài viết đã chuẩn bị trước lên đọc để tránh quên, nhầm lẫn

Tóm tắt ngắn gọn nội dung nói dưới dạng từ, cụm từ và sắp xếp các nội dung theo thứ tự

Đáp án

Sử dụng giọng điệu phù hợp

Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ

Tóm tắt ngắn gọn nội dung nói dưới dạng từ, cụm từ và sắp xếp các nội dung theo thứ tự

Lời giải chi tiết :

Để bài nói hấp dẫn hơn, em cần chú ý:

- Sử dụng giọng điệu phù hợp

- Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ

- Tóm tắt ngắn gọn nội dung nói dưới dạng từ, cụm từ và sắp xếp các nội dung theo thứ tự, tránh dùng ngôn ngữ viết hoặc đọc lại bài viết.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

 Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự của một bài nói:

Trao đổi, đánh giá

Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

Luyện tập và trình bày

Tìm ý và lập dàn ý

Đáp án

Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

Tìm ý và lập dàn ý

Luyện tập và trình bày

Trao đổi, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp:

- Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

- Tìm ý và lập dàn ý

- Luyện tập và trình bày

- Trao đổi, đánh giá

Câu 7 :

Đâu không phải lưu ý khi tập luyện kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật?

 • A

  Lựa chọn thêm các phương tiện hỗ trợ nếu cần thiết (bản nhạc, tranh ảnh, bản trình chiếu, đạo cụ,...).

 • B

  Nắm chắc cốt truyện, sự kiện, chi tiết hay đối thoại.

 • C

  Kể với giọng của người kể chuyện: khách quan, biết tuốt.

 • D

  Nhập vai (lên giọng, xuống giọng khi kể, phối hợp sử dụng cử chỉ, điệu bộ).

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kể với giọng của người kể chuyện: khách quan, biết tuốt không phải là lưu ý của dạng bài này.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể truyện cổ tích, các sự việc được kể theo trình tự thời gian”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Khi kể truyện cổ tích, các sự việc được kể theo trình tự thời gian.

Câu 9 :

Khi đóng vai nhân vật kể chuyện, người kể sử dụng ngôi kể nào?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ ba

 • C

  Ngôi thứ nhất đan xen với ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Người kể sử dụng ngôi thứ nhất để kể.

Câu 10 :

Trong các tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào không phù hợp với đề bài kể lại một truyện cổ tích?

 • A

  Thánh Gióng

 • B

  Vua chích chòe

 • C

  Cây khế

 • D

  Thạch Sanh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại thể loại của các văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Thánh gióng không phù hợp vì thuộc thể loại truyền thuyết.

close