Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Hang én Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Hang Én cung cấp thông tin về?

 • A

  Lịch sử

 • B

  Văn học

 • C

  Cảnh quan

 • D

  Người nổi tiếng

Câu 2 :

Hang Én thuộc địa phận tỉnh nào nước ta?

 • A

  Huế

 • B

  Đà Nẵng

 • C

  Quảng Bình

 • D

  Quảng Trị

Câu 3 :

Trước khi đến hang Én, đoàn tờ-réc-king phải đi qua những địa điểm nào?

 • A

  Dốc Ba Đèo, thung lũng Rào Thương.

 • B

  Dốc Ba Giàn, thung lũng Rào Thương.

 • C

  Dốc Ba Giàn, thung lũng Rào Phương.

 • D

  Dốc Ba Dàn, thung lũng Rào Thương.

Câu 4 :

Dốc Ba Giàn dài bao nhiêu km?

 • A

  1 km

 • B

  2 km

 • C

  3 km

 • D

  4 km

Câu 5 :

Đâu là nhận xét đúng về Dốc Ba Giàn?

 • A

  Đường đi dễ dàng và cảnh vật hùng vĩ

 • B

  Đường đi hiểm trở và đáng sợ

 • C

  Đường đi khó khăn và cảnh vật mộng mơ

 • D

  Đường đi khó khăn và sinh vật phong phú

Câu 6 :

Theo văn bản Hang Én, Dốc Ba Giàn được so sánh với?

 • A

  Mặt trăng

 • B

  Mây mờ 

 • C

  Thác nước

 • D

  Rừng nguyên sinh

Câu 7 :

Theo văn bản Hang Én, trải nghiệm trong Thung lũng Rào Thương được tác giả so sánh với?

 • A

  Một đám mây

 • B

  Một giấc mộng đẹp

 • C

  Một bông hoa

 • D

  Một hành trình gian truân

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau để đúng với trình tự vào Hang Én?

vịn đá lần xuống dốc

ngồi bè qua sông tới lòng hang.

trèo ngược vách đá

lội qua sông

Câu 9 :

Trong văn bản Hang Én, trần của hang cao tương đương với thứ gì?

 • A

  Núi Thái Sơn

 • B

  Tháp nghiêng Pisa

 • C

  Tòa nhà 40 tầng

 • D

  Tháp Eiffel

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Trong văn bản Hang Én, những chú chim én được khắc họa như thế nào?

Hồn nhiên cư ngụ và chưa biết sợ con người

Chỉ có vài con én và chúng và sống hòa bình

Trông thấy người, chúng bay tán loại như chim vỡ tổ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Hang Én cung cấp thông tin về?

 • A

  Lịch sử

 • B

  Văn học

 • C

  Cảnh quan

 • D

  Người nổi tiếng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ tiêu đề

Lời giải chi tiết :

Văn bản Hang én cung cấp thông tin về cảnh quan du lịch.

Câu 2 :

Hang Én thuộc địa phận tỉnh nào nước ta?

 • A

  Huế

 • B

  Đà Nẵng

 • C

  Quảng Bình

 • D

  Quảng Trị

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm hiểu về địa lý đất nước

Lời giải chi tiết :

Hang Én thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình

Câu 3 :

Trước khi đến hang Én, đoàn tờ-réc-king phải đi qua những địa điểm nào?

 • A

  Dốc Ba Đèo, thung lũng Rào Thương.

 • B

  Dốc Ba Giàn, thung lũng Rào Thương.

 • C

  Dốc Ba Giàn, thung lũng Rào Phương.

 • D

  Dốc Ba Dàn, thung lũng Rào Thương.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trước khi đến hang Én, đoàn tờ-réc-king phải đi qua dốc Ba Giàn, thung lũng Rào Thương.

Câu 4 :

Dốc Ba Giàn dài bao nhiêu km?

 • A

  1 km

 • B

  2 km

 • C

  3 km

 • D

  4 km

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dốc Ba Giàn dài 2km

Câu 5 :

Đâu là nhận xét đúng về Dốc Ba Giàn?

 • A

  Đường đi dễ dàng và cảnh vật hùng vĩ

 • B

  Đường đi hiểm trở và đáng sợ

 • C

  Đường đi khó khăn và cảnh vật mộng mơ

 • D

  Đường đi khó khăn và sinh vật phong phú

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lối đi Dốc Ba Giàn:

+ Đường đi khó khăn: đường mòn, vừa 1 người đi, khá trơn, nhiều chặng có cây cối giăng kín cản trở.

+ Sự phong phú của sinh vật: nhiều cây cổ thụ, trên thân nhiều loại tầm gửi, phong lan nở hoa, có nhiều loài động vật như sên, vắt, côn trùng, chim chóc...

Câu 6 :

Theo văn bản Hang Én, Dốc Ba Giàn được so sánh với?

 • A

  Mặt trăng

 • B

  Mây mờ 

 • C

  Thác nước

 • D

  Rừng nguyên sinh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dốc Ba Giàn được so sánh với khu rừng nguyên sinh.

Câu 7 :

Theo văn bản Hang Én, trải nghiệm trong Thung lũng Rào Thương được tác giả so sánh với?

 • A

  Một đám mây

 • B

  Một giấc mộng đẹp

 • C

  Một bông hoa

 • D

  Một hành trình gian truân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác giả so sánh trải nghiệm trong Thung lũng Rào Thương như một giấc mộng đẹp.

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau để đúng với trình tự vào Hang Én?

vịn đá lần xuống dốc

ngồi bè qua sông tới lòng hang.

trèo ngược vách đá

lội qua sông

Đáp án

lội qua sông

trèo ngược vách đá

vịn đá lần xuống dốc

ngồi bè qua sông tới lòng hang.

Lời giải chi tiết :

Cách vào: lội qua sông -> trèo ngược vách đá -> vịn đá lần xuống dốc -> ngồi bè qua sông tới lòng hang.

Câu 9 :

Trong văn bản Hang Én, trần của hang cao tương đương với thứ gì?

 • A

  Núi Thái Sơn

 • B

  Tháp nghiêng Pisa

 • C

  Tòa nhà 40 tầng

 • D

  Tháp Eiffel

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trần hang cao tương đương tòa nhà 40 tầng (120m).

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Trong văn bản Hang Én, những chú chim én được khắc họa như thế nào?

Hồn nhiên cư ngụ và chưa biết sợ con người

Chỉ có vài con én và chúng và sống hòa bình

Trông thấy người, chúng bay tán loại như chim vỡ tổ

Đáp án

Hồn nhiên cư ngụ và chưa biết sợ con người

Lời giải chi tiết :

Én: Hồn nhiên cư ngụ và chưa biết sợ con người.

close