Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Xem người ta kìa! Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Xem người ta kìa! là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Hồi ký

 • C

  Văn bản nghị luận

 • D

  Kịch

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Xem người ta kìa! được trích từ đâu?

 • A

  Văn mẫu hay

 • B

  Tạp chí sông Lam

 • C

  Văn học và cuộc sống

 • D

  Văn học trong nhà trường

Câu 3 :

Xem người ta kìa!? là văn bản của tác giả nào?

 • A

  Lí Lan

 • B

  Hà My

 • C

  Lạc Thanh

 • D

  Nguyễn Nhật Ánh

Câu 4 :

Văn bản Xem người ta kìa! sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A

  Miêu tả 

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Nghị luận

Câu 5 :

Văn bản Xem người ta kìa! có bố cục mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Câu 6 :

Ngôi kể nào được sử dụng trong văn bản Xem người ta kìa?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Câu 7 :

Nội dung chính của văn bản Xem người ta kìa!  Là gì?

 • A

  Bàn luận về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng

 • B

  Cho rằng thành công là khi ta giỏi giang hơn người khác

 • C

  Khẳng định giống người thành công là tốt

 • D

  Cả ba phương án trên

Câu 8 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản Xem người ta kìa!?

 • A

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục

 • B

  Lời văn giàu hình ảnh

 • C

  Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục

 • D

  Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích sau có vai trò gì trong văn bản Xem người ta kìa!?

      “Xem người ta kìa!” - đó là câu mẹ tôi thường thốt lên mỗi khi không hài lòng với tôi về một điều gì đó. Cùng với câu này, mẹ còn nói: “Người ta cười chết!”, “Có ai như thế không?” “Có ai làm vậy không?”, “Ai đời lại thế?”. Tôi là đứa trẻ được dạy nhiều về hiếu thuận, tôi đã cố sức vâng lời để mẹ vui lòng. Nhưng mỗi lần như vậy, thủ thật, tôi không thấy thoải mái chút nào.

(Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)

Giới thiệu vấn đề nghị luận.

Phân tích, bình luận, chứng minh vấn đề so sánh người này với người khác.

Suy nghĩ của tác giả về câu nói của mẹ.

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đoạn trích dưới đây nằm ở phần nào văn bản Xem người ta kìa!?

    Tôi muốn trở lại với dòng hồi ức được khai mở ở đầu bài. Dù có ý định tốt đẹp, những người thân yêu của ta đôi lúc cũng không hẳn đúng khi ngăn cản, không để ta được sống với con người thực của mình. Ai cũng cần hoà nhập, nhưng sự hoà nhập có nhiều lối chứ không phải một. Mỗi người phải được tôn trọng, với tất cả những cái khác biệt vốn có. Sự độc đáo của từng cá nhân làm cho tập thể trở nên phong phú. Nếu chỉ ao ước được giống người khác, thì làm sao ta có hi vọng đóng góp cho tập thể, cho cộng đồng một cái gì đó của chính mình? Đòi hỏi chung sức chung lòng không có nghĩa là gạt bỏ cái riêng của từng người.

(Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)

Giới thiệu vấn đề nghị luận.

Phân tích, bình luận, chứng minh vấn đề so sánh người này với người khác.

Suy nghĩ của tác giả về câu nói của mẹ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Xem người ta kìa! là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Hồi ký

 • C

  Văn bản nghị luận

 • D

  Kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Xem người ta kìa!? là văn bản thuộc thể loại văn bản nghị luận

Câu 2 :

Xem người ta kìa! được trích từ đâu?

 • A

  Văn mẫu hay

 • B

  Tạp chí sông Lam

 • C

  Văn học và cuộc sống

 • D

  Văn học trong nhà trường

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Xem người ta kìa!? được trích từ Tạp chí sông Lam

Câu 3 :

Xem người ta kìa!? là văn bản của tác giả nào?

 • A

  Lí Lan

 • B

  Hà My

 • C

  Lạc Thanh

 • D

  Nguyễn Nhật Ánh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lạc Thanh là tác giả của văn bản này.

Câu 4 :

Văn bản Xem người ta kìa! sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A

  Miêu tả 

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Nghị luận

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt: Văn bản sử dụng phương thức nghị luận.

Câu 5 :

Văn bản Xem người ta kìa! có bố cục mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục ba phần.

Câu 6 :

Ngôi kể nào được sử dụng trong văn bản Xem người ta kìa?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ tư

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản trên

Lời giải chi tiết :

Văn bản sử dụng ngôi thứ nhất, người viết xưng “tôi”.

Câu 7 :

Nội dung chính của văn bản Xem người ta kìa!  Là gì?

 • A

  Bàn luận về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng

 • B

  Cho rằng thành công là khi ta giỏi giang hơn người khác

 • C

  Khẳng định giống người thành công là tốt

 • D

  Cả ba phương án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản này, tác giả đã đi bàn luận về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng

Câu 8 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản Xem người ta kìa!?

 • A

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục

 • B

  Lời văn giàu hình ảnh

 • C

  Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục

 • D

  Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật được sử dụng trong văn bản:

- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục.

- Lời văn giàu hình ảnh.

- Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục.

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích sau có vai trò gì trong văn bản Xem người ta kìa!?

      “Xem người ta kìa!” - đó là câu mẹ tôi thường thốt lên mỗi khi không hài lòng với tôi về một điều gì đó. Cùng với câu này, mẹ còn nói: “Người ta cười chết!”, “Có ai như thế không?” “Có ai làm vậy không?”, “Ai đời lại thế?”. Tôi là đứa trẻ được dạy nhiều về hiếu thuận, tôi đã cố sức vâng lời để mẹ vui lòng. Nhưng mỗi lần như vậy, thủ thật, tôi không thấy thoải mái chút nào.

(Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)

Giới thiệu vấn đề nghị luận.

Phân tích, bình luận, chứng minh vấn đề so sánh người này với người khác.

Suy nghĩ của tác giả về câu nói của mẹ.

Đáp án

Giới thiệu vấn đề nghị luận.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích và nhớ lại bố cục văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên có vai trò giới thiệu vấn đề nghị luận

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đoạn trích dưới đây nằm ở phần nào văn bản Xem người ta kìa!?

    Tôi muốn trở lại với dòng hồi ức được khai mở ở đầu bài. Dù có ý định tốt đẹp, những người thân yêu của ta đôi lúc cũng không hẳn đúng khi ngăn cản, không để ta được sống với con người thực của mình. Ai cũng cần hoà nhập, nhưng sự hoà nhập có nhiều lối chứ không phải một. Mỗi người phải được tôn trọng, với tất cả những cái khác biệt vốn có. Sự độc đáo của từng cá nhân làm cho tập thể trở nên phong phú. Nếu chỉ ao ước được giống người khác, thì làm sao ta có hi vọng đóng góp cho tập thể, cho cộng đồng một cái gì đó của chính mình? Đòi hỏi chung sức chung lòng không có nghĩa là gạt bỏ cái riêng của từng người.

(Xem người ta kìa! – Lạc Thanh)

Giới thiệu vấn đề nghị luận.

Phân tích, bình luận, chứng minh vấn đề so sánh người này với người khác.

Suy nghĩ của tác giả về câu nói của mẹ.

Đáp án

Phân tích, bình luận, chứng minh vấn đề so sánh người này với người khác.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích và nhớ lại bố cục văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên trích trong phần giữa văn bản: Phân tích, bình luận, chứng minh vấn đề so sánh người này với người khác.

close