Trắc nghiệm Lý thuyết về đại từ Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đại từ là gì?

 • A

  Dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất… được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi

 • B

  Đại từ là những từ sử dụng để gọi tên người, sự vật, hoạt động

 • C

  Đại từ là từ dùng để chỉ tính chất, hoạt động của sự vật hiện tượng

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đại từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất… được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi

Câu hỏi 2 :

Có mấy loại đại từ dùng để trỏ?

 • A

  2 loại

 • B

  3 loại

 • C

  4 loại

 • D

  5 loại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Có 3 loại đại từ chính: trỏ người, sự vật (gọi là đại từ xưng hô); đại từ trỏ số lượng và đại từ trỏ hoạt động, tính chất, sự việc

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đại từ “bao nhiêu, mấy” là đại từ để trỏ người, sự vật đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

bao nhiêu, mấy là đại từ để hỏi

Câu hỏi 4 :

Đại từ “sao, thế nào” là đại từ dùng làm gì?

 • A

  Để hỏi

 • B

  Để trỏ số lượng

 • C

  Để hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc

 • D

  Để hỏi về người, sự vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đại từ “sao, thế nào” là đại từ dùng để hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc

Câu hỏi 5 :

Xác định đại từ có trong câu “Mình về mình có nhớ ta/ Ta về ta nhớ những hoa cùng người” là?

 • A

  Mình, ta

 • B

  Hoa, người

 • C

  Nhớ

 • D

  Về

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ xem từ nào là từ xưng hô

Lời giải chi tiết :

“Mình, ta” là hai đại từ dùng để xưng hô

Câu hỏi 6 :

Xác định đại từ trong câu sau: “Chúng tôi thấy mùa hè nắng nóng, ai cũng sợ”?

 • A

  Ai

 • B

  Chúng tôi, ai

 • C

  Chúng tôi

 • D

  Cũng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về đại từ xưng hô để tìm ra đáp án

Lời giải chi tiết :

Chúng tôi” và "ai" là đại từ trong câu trên

Câu hỏi 7 :

Xác định đại từ trỏ người trong ví dụ sau: “Đã bấy lâu nay bác tới nhà/ Trẻ thời đi vắng chợ thời xa”?

 • A

  Đã

 • B

  Bấy lâu

 • C

  Bác

 • D

  Trẻ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về đại từ xưng hô để tìm ra đáp án

Lời giải chi tiết :

“Bác” là địa từ xưng hô

Câu hỏi 8 :

Từ loại dùng làm từ ngữ xưng hô trong đoạn trích sau là gì?

Phú nông gần đất xa trời

Họp riêng con lại, nói lời thiết tha

Rằng: “Ruộng đất ông cha để lại

Các con đừng dại mà bán đi”

 • A

  Động từ

 • B

  Phó từ

 • C

  Danh từ

 • D

  Tính từ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về đại từ xưng hô và từ loại để tìm ra đáp án

Lời giải chi tiết :

Từ ngữ xưng hô: con – danh từ

Câu hỏi 9 :

Tìm đại từ trong câu “Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo bởi vì mặt nó luôn bị chính nó bôi bẩn”?

 • A

  Tôi

 • B

  Tôi, nó

 • C

  Tôi, Kiều Phương

 • D

  Nó, Mèo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về đại từ xưng hô để tìm ra đáp án

Lời giải chi tiết :

Câu trên sử dụng đại từ “tôi”, “nó”

Câu hỏi 10 :

Trong câu “Tôi đứng oai vệ”, đại từ “tôi” thuộc ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ hai

 • B

  Ngôi thứ ba số ít

 • C

  Ngôi thứ nhất số nhiều

 • D

  Ngôi thứ nhất số ít

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về các ngôi kể

Lời giải chi tiết :

“Tôi” thuộc ngôi thứ nhất số ít

close