Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Trái Đất - cái nôi của sự sống Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, Trái Đất là một hành tinh nằm trong?

 • A

  Dải Ngân Hà

 • B

  Hệ Mặt Trời

 • C

  Tự nhiên

 • D

  Vũ trụ

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, tác giả đã khẳng định Trái Đất là nơi duy nhất có sự sống, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Trong văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, “vị thần hộ mệnh” mà tác giả nhắc tới chỉ đối tượng nào?

 • A

  Trái Đất

 • B

  Mặt Trời

 • C

  Nước

 • D

  Sông

Câu 4 :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, vận tốc Trái Đất quay quanh Mặt Trời là bao nhiêu?

 • A

  ~ 30m/p

 • B

  ~ 30km/h.

 • C

  ~ 30km/s.

 • D

  ~ 30m/s.

Câu 5 :

Trái Đất là nơi cư ngụ của loài nào dưới đây?

 • A

  Con người

 • B

  Thực vật

 • C

  Động vật

 • D

  Tất cả muôn loài

Câu 6 :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, đối tượng nào được mệnh danh là đỉnh cao kì diệu của sự sống?

 • A

  Động vật hiển vi

 • B

  Voi ma mút

 • C

  Khủng long

 • D

  Con người

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Con người có tác động như thế nào đối với Trái Đất?

Tác động tích cực

Tác động tiêu cực

Cả hai phương án trên

Câu 8 :

Tại sao gọi Trái Đất là cái nôi của sự sống?

 • A

  Vì Trái Đất nuôi dưỡng muôn loài

 • B

  Vì Trái Đất rộng lớn

 • C

  Vì Trái Đất có ngày và đêm

 • D

  Vì Trái Đất có nhiều sinh vật

Câu 9 :

Ý nào dưới đây không được nhắc đến trong văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

 • A

  Rừng bị thu hẹp lại

 • B

  Đại dương bị khai thác quá mức

 • C

  Dân số ngày càng đông đúc

 • D

  Tầng ô-dôn bị thủng nhiều chỗ

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Thông điệp nào được gửi gắm đến văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

Trái Đất là hành tinh đáng sống nhất trong hệ Mặt Trời

Trái Đất đang bị đe dọa và chúng ta phải hành động để bảo vệ hành tinh này

Nước là nguồn tài nguyên quý giá

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, Trái Đất là một hành tinh nằm trong?

 • A

  Dải Ngân Hà

 • B

  Hệ Mặt Trời

 • C

  Tự nhiên

 • D

  Vũ trụ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em đọc lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, Trái Đất là một hành tinh nằm trong Hệ Mặt Trời.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, tác giả đã khẳng định Trái Đất là nơi duy nhất có sự sống, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, tác giả đã khẳng định Trái Đất là nơi duy nhất có sự sống.

Câu 3 :

Trong văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, “vị thần hộ mệnh” mà tác giả nhắc tới chỉ đối tượng nào?

 • A

  Trái Đất

 • B

  Mặt Trời

 • C

  Nước

 • D

  Sông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả đã gọi nước là vị thần hộ mệnh.

Câu 4 :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, vận tốc Trái Đất quay quanh Mặt Trời là bao nhiêu?

 • A

  ~ 30m/p

 • B

  ~ 30km/h.

 • C

  ~ 30km/s.

 • D

  ~ 30m/s.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, vận tốc Trái Đất quay quanh Mặt Trời là ~ 30km/s.

Câu 5 :

Trái Đất là nơi cư ngụ của loài nào dưới đây?

 • A

  Con người

 • B

  Thực vật

 • C

  Động vật

 • D

  Tất cả muôn loài

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trái Đất là nơi cư ngụ của muôn loài.

Câu 6 :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, đối tượng nào được mệnh danh là đỉnh cao kì diệu của sự sống?

 • A

  Động vật hiển vi

 • B

  Voi ma mút

 • C

  Khủng long

 • D

  Con người

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Theo văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống, con người được mệnh danh là đỉnh cao kì diệu của sự sống

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Con người có tác động như thế nào đối với Trái Đất?

Tác động tích cực

Tác động tiêu cực

Cả hai phương án trên

Đáp án

Cả hai phương án trên

Lời giải chi tiết :

Con người vừa tác động tiêu cực vừa có tác động tích cực lên Trái Đất.

Câu 8 :

Tại sao gọi Trái Đất là cái nôi của sự sống?

 • A

  Vì Trái Đất nuôi dưỡng muôn loài

 • B

  Vì Trái Đất rộng lớn

 • C

  Vì Trái Đất có ngày và đêm

 • D

  Vì Trái Đất có nhiều sinh vật

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sở dĩ gọi tên như thế vì Trái Đất nuôi dưỡng muôn loài.

Câu 9 :

Ý nào dưới đây không được nhắc đến trong văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

 • A

  Rừng bị thu hẹp lại

 • B

  Đại dương bị khai thác quá mức

 • C

  Dân số ngày càng đông đúc

 • D

  Tầng ô-dôn bị thủng nhiều chỗ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản trong sách giáo khoa.

Lời giải chi tiết :

Dân số ngày càng đông đúc là ý không được nhắc đến trong văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Thông điệp nào được gửi gắm đến văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

Trái Đất là hành tinh đáng sống nhất trong hệ Mặt Trời

Trái Đất đang bị đe dọa và chúng ta phải hành động để bảo vệ hành tinh này

Nước là nguồn tài nguyên quý giá

Đáp án

Trái Đất đang bị đe dọa và chúng ta phải hành động để bảo vệ hành tinh này

Lời giải chi tiết :

Trái Đất đang bị đe dọa và chúng ta phải hành động để bảo vệ hành tinh này, đây là thông điệp được gửi gắm đến văn bản.

close