Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Tuân Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Tuân? 

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Quảng Nam

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Nguyễn Tuân?

 • A

  1910 - 1987

 • B

  1920 - 2007

 • C

  1930 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Câu 3 :

Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình thế nào?

 • A

  Gia đình đại quý tộc

 • B

   Gia đình nhà nho nghèo

 • C

  Gia đình quan lại sa sút

 • D

  Gia đình nông dân

Câu 4 :

Đâu là phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân?

 • A

  Nhẹ nhàng đằm thắm

 • B

  Suy tư, trầm lắng

 • C

  Độc đáo, tài hoa

 • D

  Sôi nổi, giục giã

Câu 5 :

Nguyễn Tuân được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  2007

Câu 6 :

Đâu không phải là sáng tác của Nguyễn Tuân?

 • A

  Vang bóng một thời

 • B

  Tùy bút sông Đà

 • C

  Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi 

 • D

  Dế mèn phiêu lưu kí

   

   

Câu 7 :

Nguyễn Tuân từng nhiều lần bị bắt giam, vì sao?

 • A

  Hoạt động chính trị

 • B

  Vượt biên trái phép

 • C

  Quấy rối nơi công cộng

 • D

  Ám sát quân địch

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Tuân? 

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Quảng Nam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Tuân quê gốc ở Hà Nội

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Nguyễn Tuân?

 • A

  1910 - 1987

 • B

  1920 - 2007

 • C

  1930 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Tuân (1910-1987)

Câu 3 :

Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình thế nào?

 • A

  Gia đình đại quý tộc

 • B

   Gia đình nhà nho nghèo

 • C

  Gia đình quan lại sa sút

 • D

  Gia đình nông dân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Tuân (1910-1987) sinh ra trong một nhà nho nghèo khi Hán học đã tàn.

Câu 4 :

Đâu là phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân?

 • A

  Nhẹ nhàng đằm thắm

 • B

  Suy tư, trầm lắng

 • C

  Độc đáo, tài hoa

 • D

  Sôi nổi, giục giã

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Độc đáo, tài hoa, hiểu biết phong phú về nhiều mặt và vốn ngôn ngữ giàu có, điêu luyện là phong cách của Nguyễn Tuân.

Câu 5 :

Nguyễn Tuân được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  2007

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1996, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Câu 6 :

Đâu không phải là sáng tác của Nguyễn Tuân?

 • A

  Vang bóng một thời

 • B

  Tùy bút sông Đà

 • C

  Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi 

 • D

  Dế mèn phiêu lưu kí

   

   

Đáp án : D

Phương pháp giải :

 Nhớ lại các văn bản

Lời giải chi tiết :

Dế mèn phiêu lưu kí là sáng tác của Tô Hoài

 

 

Câu 7 :

Nguyễn Tuân từng nhiều lần bị bắt giam, vì sao?

 • A

  Hoạt động chính trị

 • B

  Vượt biên trái phép

 • C

  Quấy rối nơi công cộng

 • D

  Ám sát quân địch

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Tuân học hết bậc Thành chung thì bị đuổi do tham gia một cuộc bãi khóa phản đối một số giáo viên Pháp nói xấu người Việt Nam. Ra tù, ông bắt đầu viết văn, làm báo. Năm 1941, Nguyễn Tuân lại bị bắt giam một lần nữa vì giao du với những người hoạt động chính trị.

close