Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh ra tại đâu?

 • A

  Hà Nam

 • B

  Nam Định

 • C

  Hà Nội

 • D

  Quảng Ninh

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Nguyễn Thế Hoàng Linh sáng tác từ năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  12 tuổi

 • B

  13 tuổi

 • C

  14 tuổi

 • D

  15 tuổi

Câu 3 :

Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh viết cho trẻ em có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Hồn nhiên, ngộ nghĩnh

 • B

  Vui tươi

 • C

  Trong trẻo

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Nguyễn Thế Hoàng Linh?

 • A

  Mầm sống

 • B

  Uống một ngụm nước biển

 • C

  Bé tập tô

 • D

  Góc sân và khoảng trời

Câu 5 :

Tác phẩm Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh thuộc thể loại nào?

 • A

  Tùy bút

 • B

  Thơ

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây là của Nguyễn Thế Hoàng Linh?

 • A

  Chuyến thư miền Nam

 • B

  Hoàng tử bé

 • C

  Văn chương động

 • D

  Cung thành

Câu 7 :

Năm 2004, Nguyễn Thế Hoàng Linh được nhận giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội với tác phẩm nào?

 • A

  Ra vườn nhặt nắng

 • B

  Chuyện của thiên tài

 • C

  Mầm sống

 • D

  Văn chương động

Câu 8 :

Tác phẩm Chuyện của thiên tài của Nguyễn Thế Hoàng Linh thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Tùy bút

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh ra tại đâu?

 • A

  Hà Nam

 • B

  Nam Định

 • C

  Hà Nội

 • D

  Quảng Ninh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh ra tại Hà Nội.

Câu 2 :

Nguyễn Thế Hoàng Linh sáng tác từ năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  12 tuổi

 • B

  13 tuổi

 • C

  14 tuổi

 • D

  15 tuổi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thế Hoàng Linh sáng tác từ năm 12 tuổi.

Câu 3 :

Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh viết cho trẻ em có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Hồn nhiên, ngộ nghĩnh

 • B

  Vui tươi

 • C

  Trong trẻo

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Thơ Nguyễn Hoàng Linh viết cho trẻ em rất hồn nhiên, ngộ nghĩnh, trong trẻo, vui tươi.

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Nguyễn Thế Hoàng Linh?

 • A

  Mầm sống

 • B

  Uống một ngụm nước biển

 • C

  Bé tập tô

 • D

  Góc sân và khoảng trời

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Góc sân và khoảng trời – Trần Đăng Khoa.

Câu 5 :

Tác phẩm Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh thuộc thể loại nào?

 • A

  Tùy bút

 • B

  Thơ

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học 

Lời giải chi tiết :

Tập thơ Ra vườn nhặt nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh.

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây là của Nguyễn Thế Hoàng Linh?

 • A

  Chuyến thư miền Nam

 • B

  Hoàng tử bé

 • C

  Văn chương động

 • D

  Cung thành

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Văn chương động – Nguyễn Thế Hoàng Linh.

Câu 7 :

Năm 2004, Nguyễn Thế Hoàng Linh được nhận giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội với tác phẩm nào?

 • A

  Ra vườn nhặt nắng

 • B

  Chuyện của thiên tài

 • C

  Mầm sống

 • D

  Văn chương động

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Năm 2004, Nguyễn Thế Hoàng Linh được nhận giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội với tác phẩm Chuyện của thiên tài.

Câu 8 :

Tác phẩm Chuyện của thiên tài của Nguyễn Thế Hoàng Linh thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Tùy bút

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Chuyện của thiên tài – Nguyễn Thế Hoàng Linh.

close