Trắc nghiệm Lý thuyết về từ đa nghĩa Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Từ nhiều nghĩa là gì?

 • A

  Là từ có từ một tới hai nghĩa trở lên

 • B

  Là từ có nghĩa đen và nghĩa bóng

 • C

  Là từ có ít nhất từ hai nghĩa trở lên

 • D

  Là từ chỉ có một nghĩa nhưng nhiều cách hiểu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Từ nhiều nghĩa là từ có từ 2 nghĩa trở lên

Câu hỏi 2 :

Trong từ nhiều nghĩa có những nghĩa nào sau đây?

 • A

  Nghĩa gốc và nghĩa đen

 • B

  Nghĩa bóng và nghĩa chuyển

 • C

  Nghĩa gốc và nghĩa chuyển

 • D

  Nghĩa gốc và nghĩa bóng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Trong từ nhiều nghĩa có:

+ Nghĩa gốc: là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác.

+ Nghĩa chuyển: là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc.

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tất cả các từ tiếng Việt đều là từ nhiều nghĩa?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Từ tiếng Việt chỉ có một bộ phận có thể chuyển nghĩa

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “cổ chai” có phải từ có nghĩa chuyển của từ “cổ” không?

Không

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Không

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Từ cổ chai là nghĩa chuyển của từ cổ theo phương thức ẩn dụ

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “ăn” trong câu “ăn cho ấm bụng” được dùng với nghĩa chuyển, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Từ “ăn” trong câu “ăn cho ấm bụng” được dùng với nghĩa gốc

Câu hỏi 6 :

Từ nào dưới đây không phải là từ có nghĩa chuyển của từ mắt?

 • A

  Mắt biếc

 • B

   Mắt na

 • C

  Mắt lưới

 • D

  Mắt cây

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Mắt biếc là từ được hiểu theo nghĩa gốc

Câu hỏi 7 :

Nghĩa chuyển của từ “quả”?

 • A

  Qủa tim

 • B

  Qủa dừa

 • C

   Hoa quả

 • D

  Qủa táo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Qủa tim là từ chuyển nghĩa của từ quả theo phương thức ẩn dụ

Câu hỏi 8 :

Từ nào dưới đây không có nghĩa chuyển

 • A

  Mũi

 • B

  Mặt

 • C

  Đồng hồ

 • D

  Tai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Từ đồng hồ không có nghĩa chuyển

Câu hỏi 9 :

Từ nào dưới đây có thể chuyển nghĩa được?

 • A

  Com - pa

 • B

  Quạt điện

 • C

  Rèm

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Dựa vào lý thuyết để chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

 Từ lá có thể chuyển nghĩa được, trong các từ như lá lách, lá phổi, lá thép…

close