Trắc nghiệm So sánh từ đồng âm và từ đa nghĩa Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ đồng âm và từ đa nghĩa là một loại từ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Từ đồng âm và từ đa nghĩa là 2 loại từ hoàn toàn khác nhau.

Câu hỏi 2 :

Đâu là nhận xét đúng về từ đồng âm?

 • A

  Là từ cùng âm thanh nhưng nghĩa khác nhau

 • B

  Là từ cùng nghĩa nhưng âm thanh khác nhau

 • C

  Là từ cùng nghĩa và cùng âm thanh

 • D

  Là từ một nghĩa gốc có thể tạo thành nhiều nghĩa chuyển

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Từ đồng âm là từ cùng âm thanh nhưng nghĩa khác nhau

Câu hỏi 3 :

Đâu là nhận xét đúng về từ đa nghĩa?

 • A

  Là từ cùng âm thanh nhưng nghĩa khác nhau

 • B

  Là từ cùng nghĩa nhưng âm thanh khác nhau

 • C

  Là từ cùng nghĩa và cùng âm thanh

 • D

  Là từ cùng nghĩa và cùng âm thanh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Từ đa nghĩa là từ một nghĩa gốc có thể tạo thành nhiều nghĩa chuyển

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong các từ đồng âm, các nghĩa của các từ này hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ví dụ:

Cô ấy được điểm chín (chín: chỉ một con số).

Cánh đồng bát ngát lúa chín (chín: lúa đến lúc thu hoạch).

-> Hai nghĩa không liên quan đến nhau.

=> Nhận định trên là đúng.

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghĩa của các từ nhiều nghĩa có liên quan đến nhau, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ví dụ:

Cánh đồng bát ngát lúa chín (nghĩa gốc).

Hãy nghĩ cho chín rồi mới nói (nghĩa chuyển: suy nghĩ kĩ càng, chắc chắn).

-> Hai nghĩa có liên quan đến nhau.

=> Nhận định trên là đúng.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là đặc điểm của từ đồng âm?

Các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau

Các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau

Nghĩa gốc và nghĩa chuyển luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nha

Trong nghĩa chuyển có thể thay thế bằng từ khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau

Các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm của từ đồng âm:

- Các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau

- Từ ngữ không thể thay thế trong nghĩa chuyển

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Điểm giống nhau giữa từ đồng âm và từ đa nghĩa là?

Đâu là đặc điểm của từ đồng âm?

Nghĩa gốc và nghĩa chuyển luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau

Từ ngữ không thể thay thế trong nghĩa chuyển

Các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau

Trong nghĩa chuyển có thể thay thế bằng từ khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nghĩa gốc và nghĩa chuyển luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau

Trong nghĩa chuyển có thể thay thế bằng từ khác

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm của từ đa nghĩa:

- Nghĩa gốc và nghĩa chuyển luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau

- Trong nghĩa chuyển có thể thay thế bằng từ khác

Câu hỏi 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ví dụ dưới đây là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?

Sáng nay em bị va vào chân bàn và giờ chân đang rất đau.

Từ đồng âm

Từ đa nghĩa

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Từ đồng âm

Từ đa nghĩa

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức phân loại từ để phân biệt

Lời giải chi tiết :

Ví dụ trên là từ đa nghĩa vì chân người là nghĩa gốc và chân bàn là nghĩa chuyển.

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài ca dao dưới đây là từ đa nghĩa hay từ đồng âm?

Bà già đi chợ cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?

Thầy bói xem quẻ nói rằng

Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn

Từ đồng âm

Từ đa nghĩa

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Từ đồng âm

Từ đa nghĩa

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức phân loại từ để phân biệt

Lời giải chi tiết :

Ví dụ trên là từ đồng âm vì nghĩa của 2 từ “lợi” khác xa nha.

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các ví dụ dưới đây là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?

- Ba tôi thường bảo có ba điều phải nhớ trong cuộc sống: thật thà, lương thiện, chăm chỉ.

- Chim sáo hót hay như người thổi sáo

Từ đồng âm

Từ đa nghĩa

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Từ đồng âm

Từ đa nghĩa

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức phân loại từ để phân biệt

Lời giải chi tiết :

Ví dụ trên là từ đồng âm vì nghĩa của các từ trong câu khác xa nhau.

close