Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Chuyện cổ tích về loài người Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Chuyện cổ tích về loài người của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Lâm Thị Mỹ Dạ

 • C

  Bùi Mạnh Nhi

 • D

  Xuân Quỳnh

Câu 2 :

Tác phẩm Chuyện cổ tích về loài người trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Ra vườn nhặt nắng

 • B

  Lời ru trên mặt đất

 • C

  Mầm sống

 • D

  Uống một ngụm nước biển

Câu 3 :

Tác phẩm Chuyện cổ tích về loài người của Xuân Quỳnh thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện đồng thoại

Câu 4 :

Bài thơ Chuyện cổ tích về loài người viết theo thể thơ nào?

 • A

  5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  7 chữ

 • D

  Tự do

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ Chuyện cổ tích về loài người.?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Nghị luận

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con

Trên trái đất trụi trần

Không dáng cây ngọn cỏ

Mặt trời cũng chưa có

Chỉ toàn là bóng đêm

Không khí chỉ màu đen

Chưa có màu sắc khác

 (Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh)

 • A

  Giới thiệu sơ lược về thời sơ khai

 • B

  Sự ra đời của thiên nhiên

 • C

  Sự ra đời của gia đình

 • D

  Sự ra đời của xã hội

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Chữ bắt đầu có trước

Rồi có ghế có bàn

Rồi có lớp có trường

Và sinh ra thầy giáo

Cái bảng bằng cái chiếu

Cục phấn từ đá ra

Thầy viết chữ thật to”

“Chuyện loài ngườ” trước nhất.

(Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh)

 • A

  Giới thiệu sơ lược về thời sơ khai

 • B

  Sự ra đời của thiên nhiên

 • C

  Sự ra đời của gia đình

 • D

  Sự ra đời của xã hội

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Nhưng còn cần cho trẻ

Tình yêu và lời ru

Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc

….

Muốn cho trẻ hiểu biết

Thế là bố sinh ra

Bố bảo cho biết ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ

Rộng lắm là mặt bể

Dài là con đường đi

Núi thì xanh và xa

Hình tròn là trái đất…

(Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh)

 • A

  Giới thiệu sơ lược về thời sơ khai

 • B

  Sự ra đời của thiên nhiên

 • C

  Sự ra đời của gia đình

 • D

  Sự ra đời của xã hội

Câu 9 :

Nội dung chính của Chuyện cổ tích về loài người là gì?

 • A

  Sự xuất hiện của loài người, sự trưởng thành, phát triển tiến đến xã hội văn minh

 • B

  Sự phát triển của thiên nhiên

 • C

  Sự thay đổi của xã hội

 • D

  Sự thay đổi của con người

Câu 10 :

Bài thơ  Chuyện cổ tích về loài người  bộc lộ tình yêu mến của tác giả đặc biệt đối với ai?

 • A

  Cha

 • B

  Mẹ

 • C

  Trẻ em

 • D

  Người thầy

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Chuyện cổ tích về loài người của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Lâm Thị Mỹ Dạ

 • C

  Bùi Mạnh Nhi

 • D

  Xuân Quỳnh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh

Câu 2 :

Tác phẩm Chuyện cổ tích về loài người trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Ra vườn nhặt nắng

 • B

  Lời ru trên mặt đất

 • C

  Mầm sống

 • D

  Uống một ngụm nước biển

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chuyện cổ tích về loài người trích từ tác phẩm Lời ru trên mặt đất (Xuân Quỳnh)

Câu 3 :

Tác phẩm Chuyện cổ tích về loài người của Xuân Quỳnh thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện đồng thoại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Chuyện cổ tích về loài người.

Câu 4 :

Bài thơ Chuyện cổ tích về loài người viết theo thể thơ nào?

 • A

  5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  7 chữ

 • D

  Tự do

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thể thơ 5 chữ

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ Chuyện cổ tích về loài người.?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Nghị luận

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con

Trên trái đất trụi trần

Không dáng cây ngọn cỏ

Mặt trời cũng chưa có

Chỉ toàn là bóng đêm

Không khí chỉ màu đen

Chưa có màu sắc khác

 (Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh)

 • A

  Giới thiệu sơ lược về thời sơ khai

 • B

  Sự ra đời của thiên nhiên

 • C

  Sự ra đời của gia đình

 • D

  Sự ra đời của xã hội

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Giới thiệu sơ lược về thời sơ khai

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Chữ bắt đầu có trước

Rồi có ghế có bàn

Rồi có lớp có trường

Và sinh ra thầy giáo

Cái bảng bằng cái chiếu

Cục phấn từ đá ra

Thầy viết chữ thật to”

“Chuyện loài ngườ” trước nhất.

(Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh)

 • A

  Giới thiệu sơ lược về thời sơ khai

 • B

  Sự ra đời của thiên nhiên

 • C

  Sự ra đời của gia đình

 • D

  Sự ra đời của xã hội

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Sự ra đời của xã hội

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Nhưng còn cần cho trẻ

Tình yêu và lời ru

Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc

….

Muốn cho trẻ hiểu biết

Thế là bố sinh ra

Bố bảo cho biết ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ

Rộng lắm là mặt bể

Dài là con đường đi

Núi thì xanh và xa

Hình tròn là trái đất…

(Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh)

 • A

  Giới thiệu sơ lược về thời sơ khai

 • B

  Sự ra đời của thiên nhiên

 • C

  Sự ra đời của gia đình

 • D

  Sự ra đời của xã hội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Sự ra đời của gia đình

Câu 9 :

Nội dung chính của Chuyện cổ tích về loài người là gì?

 • A

  Sự xuất hiện của loài người, sự trưởng thành, phát triển tiến đến xã hội văn minh

 • B

  Sự phát triển của thiên nhiên

 • C

  Sự thay đổi của xã hội

 • D

  Sự thay đổi của con người

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Bài thơ kể về sự xuất hiện của loài người, sự trưởng thành, phát triển tiến đến xã hội văn minh.

Câu 10 :

Bài thơ  Chuyện cổ tích về loài người  bộc lộ tình yêu mến của tác giả đặc biệt đối với ai?

 • A

  Cha

 • B

  Mẹ

 • C

  Trẻ em

 • D

  Người thầy

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ  Chuyện cổ tích về loài người  bộc lộ tình yêu mến đặc biệt của tác giả đối với trẻ em.

close