Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Sơn Tinh, Thủy Tinh Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh có thể được chia thành mấy phần?

 • A

  Không thể chia đoạn

 • B

  Hai đoạn

 • C

  Ba đoạn

 • D

  Bốn đoạn

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh có ý nghĩa gì?

 • A

  Thể hiện tinh thần yêu nước

 • B

  Thể hiện khao khát chế ngự thiên nhiên

 • C

  Thể hiện sức mạnh đoàn kết của nhân dân

 • D

  Thể hiện tình cảm của vua Hùng dành cho nhân dân

Câu 3 :

Con gái của Vua Hùng tên gì?

 • A

  . Mị Châu

 • B

  Mị Ngọc

 • C

  Mị Nương

 • D

  Mị Lan

Câu 4 :

Lễ vật Vua Hùng thách cưới thường có ở vùng nào?

 • A

  Vùng biển

 • B

  Vùng đồng bằng

 • C

  Vùng núi

 • D

  Không có ở vùng nào

Câu 5 :

Những lễ vật mà Vua Hùng đưa ra thể hiện điều gì từ nhân dân?

 • A

  Nhân dân thích những món ăn này

 • B

  Đây là những món ăn đặc sản

 • C

  Sự ưu ái của nhân dân đối với thần biển

 • D

  Sự ưu ái của nhân dân đối với thần núi

Câu 6 :

Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh có nguyên nhân trực tiếp từ đâu?

 • A

  Hùng Vương kén rể

 • B

  Vua Hùng đưa ra yêu cầu về lễ vật có lợi cho Sơn Tinh

 • C

  Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh

 • D

  Vì Sơn Tinh lấy được Mị Nương, còn Thủy Tinh thì không.

Câu 7 :

Khi Thủy Tinh dâng nước đánh nhau thì Sơn Tinh đã làm gì chống trả?

 • A

  Sơn Tinh dời núi, bốc đồi

 • B

  Sơn Tinh nhờ sự trợ giúp của các thần linh trên trời

 • C

  Sơn Tinh nói chuyện với Thủy Tinh

 • D

  Sơn Tinh bỏ chạy

Câu 8 :

Ngày nay, chúng ta nên làm gì để ngăn bão lũ?

 • A

  Tập trung xây các nhà cao tầng ở ven biển

 • B

  Củng cố đê điều, thiết lập an toàn cho các ngư dân

 • C

  Xây dựng các nhà máy ven biển

 • D

  Phát triển kinh tế biển

Câu 9 :

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh nét tâm lí chủ yếu của nhân dân trong lao động?

 • A

  Sợ hãi trước sự bí hiểm, sức mạnh của thiên nhiên

 • B

  Căm thù sự tàn phá của thiên nhiên

 • C

  Thần thánh hóa thiên nhiên, để bớt sợ hãi

 • D

  Vừa sùng bái, vừa mong ước chiến thắng thiên nhiên

Câu 10 :

Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh người Việt cổ nhận thức và giải thích quy luật thiên nhiên như thế nào?

 • A

  Nhận thức thông qua việc ghi chép chân thực

 • B

  Nhận thức và giải thích hiện thực đúng với bản chất của nó bằng khoa học

 • C

  Nhận thức và giải thích bằng trí tưởng tượng phong phú

 • D

  Nhận thức và giải thích hiện thực không có cơ sở thực tế

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh có thể được chia thành mấy phần?

 • A

  Không thể chia đoạn

 • B

  Hai đoạn

 • C

  Ba đoạn

 • D

  Bốn đoạn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại phần bố cục

Lời giải chi tiết :

Phần 1: Vua Hùng đưa ra điều kiện kén rể

Phần 2: Cuộc giao chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh

Phần 3: Cuộc trả thù hằng năm với Sơn Tinh và thất bại của Thủy Tinh

Câu 2 :

Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh có ý nghĩa gì?

 • A

  Thể hiện tinh thần yêu nước

 • B

  Thể hiện khao khát chế ngự thiên nhiên

 • C

  Thể hiện sức mạnh đoàn kết của nhân dân

 • D

  Thể hiện tình cảm của vua Hùng dành cho nhân dân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sơn Tinh, Thủy Tinh thể hiện niềm khao khát chế ngự thiên nhiên của nhân dân ta

Câu 3 :

Con gái của Vua Hùng tên gì?

 • A

  . Mị Châu

 • B

  Mị Ngọc

 • C

  Mị Nương

 • D

  Mị Lan

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Con gái vua Hùng tên là Mị Nương

Câu 4 :

Lễ vật Vua Hùng thách cưới thường có ở vùng nào?

 • A

  Vùng biển

 • B

  Vùng đồng bằng

 • C

  Vùng núi

 • D

  Không có ở vùng nào

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lễ vật là những thứ khó tìm kiếm, chủ yếu là ở vùng núi

Câu 5 :

Những lễ vật mà Vua Hùng đưa ra thể hiện điều gì từ nhân dân?

 • A

  Nhân dân thích những món ăn này

 • B

  Đây là những món ăn đặc sản

 • C

  Sự ưu ái của nhân dân đối với thần biển

 • D

  Sự ưu ái của nhân dân đối với thần núi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những lễ vật mà Vua Hùng đưa ra rất dễ kiếm ở trên núi => nhân dân dành ưu ái cho Sơn Tinh.

Câu 6 :

Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh có nguyên nhân trực tiếp từ đâu?

 • A

  Hùng Vương kén rể

 • B

  Vua Hùng đưa ra yêu cầu về lễ vật có lợi cho Sơn Tinh

 • C

  Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh

 • D

  Vì Sơn Tinh lấy được Mị Nương, còn Thủy Tinh thì không.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân trực tiếp từ việc Thủy Tinh không lấy được Mị Nương

Câu 7 :

Khi Thủy Tinh dâng nước đánh nhau thì Sơn Tinh đã làm gì chống trả?

 • A

  Sơn Tinh dời núi, bốc đồi

 • B

  Sơn Tinh nhờ sự trợ giúp của các thần linh trên trời

 • C

  Sơn Tinh nói chuyện với Thủy Tinh

 • D

  Sơn Tinh bỏ chạy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sơn Tinh: bóc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ

Câu 8 :

Ngày nay, chúng ta nên làm gì để ngăn bão lũ?

 • A

  Tập trung xây các nhà cao tầng ở ven biển

 • B

  Củng cố đê điều, thiết lập an toàn cho các ngư dân

 • C

  Xây dựng các nhà máy ven biển

 • D

  Phát triển kinh tế biển

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Củng cố đê điều, thiết lập an toàn cho các ngư dân là biện pháp tốt phòng tránh bão lũ.

Câu 9 :

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh nét tâm lí chủ yếu của nhân dân trong lao động?

 • A

  Sợ hãi trước sự bí hiểm, sức mạnh của thiên nhiên

 • B

  Căm thù sự tàn phá của thiên nhiên

 • C

  Thần thánh hóa thiên nhiên, để bớt sợ hãi

 • D

  Vừa sùng bái, vừa mong ước chiến thắng thiên nhiên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh sự sùng bái, vừa mong ước chiến thắng thiên nhiên.

Câu 10 :

Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh người Việt cổ nhận thức và giải thích quy luật thiên nhiên như thế nào?

 • A

  Nhận thức thông qua việc ghi chép chân thực

 • B

  Nhận thức và giải thích hiện thực đúng với bản chất của nó bằng khoa học

 • C

  Nhận thức và giải thích bằng trí tưởng tượng phong phú

 • D

  Nhận thức và giải thích hiện thực không có cơ sở thực tế

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý đây là truyện có màu sắc thần kì

Lời giải chi tiết :

Nhận thức và giải thích bằng trí tưởng tượng phong phú

close