Trắc nghiệm Lý thuyết về viết bài văn tả cảnh sinh hoạt Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tả sinh hoạt là gì?

Dùng khả năng quan sát và lời văn gợi tả, làm sống lại bức tranh sinh hoạt, giúp người đọc hình dung được rõ nét về không khí, đặc điểm nổi bật của cảnh đó.

Dùng khả năng quan sát và lời văn gợi tả, làm sống lại bức tranh thiên nhiên, giúp người đọc hình dung được rõ nét về không khí, đặc điểm nổi bật của cảnh đó.

Dùng khả năng quan sát và lời văn miêu tả ngoại hình của con người, giúp người đọc hình dung rõ nét về con người được miêu tả.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đáp án nào dưới đây không phải yêu cầu đối với bài văn tả cảnh sinh hoạt?

 • A

  Giới thiệu được cảnh sinh hoạt

 • B

  Tả chi tiết, cụ thể quang cảnh

 • C

  Tả hoạt động cụ thể của con người

 • D

  Nêu cảm nghĩ về cảnh sinh hoạt

Câu 3 :

Bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt gồm mấy phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự của bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt:

Viết bài

Lập dàn ý

Chỉnh sửa

Tìm ý

Lựa chọn đề tài

Câu 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt:

Miêu tả khái quát khung cảnh tạo ấn tượng chung về cảnh sinh hoạt.

Giới thiệu cảnh sinh hoạt

Miêu tả hoạt động cụ thể của những người trong cảnh

Nêu suy nghĩ, đánh giá của người viết

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi tả cảnh sinh hoạt, em không cần phải tả cảnh sinh hoạt theo trình tự thời gian.

Đúng
Sai
Câu 7 :

Khi viết bài văn tả cảnh sinh hoạt, em cần lưu ý điều gì?

 • A

  Tả những gì em đã quan sát

 • B

  Tả cụ thể hình dáng, màu sắc, âm thanh, mùi vị,…

 • C

  Sử dụng từ ngữ thể hiện chân thực tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ của em

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi viết bài văn tả cảnh sinh hoạt, em có thể dùng các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa để bài viết sinh động hơn”

Đúng
Sai
Câu 9 :

Đề tài nào dưới đây không phù hợp với yêu cầu bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt?

 • A

  Một người thân của em

 • B

  Cảnh chợ cá bên bờ biển

 • C

  Ngày tết trung thu ở quê em

 • D

  Cảnh thu hoạch lúa

Câu 10 :

Trong các đề tài sau, đề tài nào phù hợp với bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt?

 • A

  Miêu tả ngôi nhà của em

 • B

  Tả khu vườn buổi sớm

 • C

  Tả đêm hội trăng rằng

 • D

  Cảm nghĩ về người thầy

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tả sinh hoạt là gì?

Dùng khả năng quan sát và lời văn gợi tả, làm sống lại bức tranh sinh hoạt, giúp người đọc hình dung được rõ nét về không khí, đặc điểm nổi bật của cảnh đó.

Dùng khả năng quan sát và lời văn gợi tả, làm sống lại bức tranh thiên nhiên, giúp người đọc hình dung được rõ nét về không khí, đặc điểm nổi bật của cảnh đó.

Dùng khả năng quan sát và lời văn miêu tả ngoại hình của con người, giúp người đọc hình dung rõ nét về con người được miêu tả.

Đáp án

Dùng khả năng quan sát và lời văn gợi tả, làm sống lại bức tranh sinh hoạt, giúp người đọc hình dung được rõ nét về không khí, đặc điểm nổi bật của cảnh đó.

Lời giải chi tiết :

Tả cảnh sinh hoạt là dùng khả năng quan sát và lời văn gợi tả, làm sống lại bức tranh sinh hoạt, giúp người đọc hình dung được rõ nét về không khí, đặc điểm nổi bật của cảnh đó.

Câu 2 :

Đáp án nào dưới đây không phải yêu cầu đối với bài văn tả cảnh sinh hoạt?

 • A

  Giới thiệu được cảnh sinh hoạt

 • B

  Tả chi tiết, cụ thể quang cảnh

 • C

  Tả hoạt động cụ thể của con người

 • D

  Nêu cảm nghĩ về cảnh sinh hoạt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại yêu cầu

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu:

- Giới thiệu được cảnh sinh hoạt

- Tả bao quát quang cảnh (không gian, thời gian, hoạt động chính)

- Tả hoạt động cụ thể của con người

- Sử dụng từ ngữ phù hợp để miêu tả cảnh sinh hoạt một cách rõ ràng, sinh động.

- Nêu cảm nghĩ về cảnh sinh hoạt

Câu 3 :

Bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt gồm mấy phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

Câu 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự của bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt:

Viết bài

Lập dàn ý

Chỉnh sửa

Tìm ý

Lựa chọn đề tài

Đáp án

Lựa chọn đề tài

Tìm ý

Lập dàn ý

Viết bài

Chỉnh sửa

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp:

- Lựa chọn đề tài

- Tìm ý

- Lập dàn ý

- Viết bài

- Chỉnh sửa

Câu 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt:

Miêu tả khái quát khung cảnh tạo ấn tượng chung về cảnh sinh hoạt.

Giới thiệu cảnh sinh hoạt

Miêu tả hoạt động cụ thể của những người trong cảnh

Nêu suy nghĩ, đánh giá của người viết

Đáp án

Giới thiệu cảnh sinh hoạt

Miêu tả khái quát khung cảnh tạo ấn tượng chung về cảnh sinh hoạt.

Miêu tả hoạt động cụ thể của những người trong cảnh

Nêu suy nghĩ, đánh giá của người viết

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp:

- Giới thiệu cảnh sinh hoạt

- Miêu tả khái quát khung cảnh tạo ấn tượng chung về cảnh sinh hoạt

- Miêu tả hoạt động cụ thể của những người trong cảnh

- Nêu suy nghĩ, đánh giá của người viết

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi tả cảnh sinh hoạt, em không cần phải tả cảnh sinh hoạt theo trình tự thời gian.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Tả cụ thể cảnh sinh hoạt theo trình tự thời gian.

Câu 7 :

Khi viết bài văn tả cảnh sinh hoạt, em cần lưu ý điều gì?

 • A

  Tả những gì em đã quan sát

 • B

  Tả cụ thể hình dáng, màu sắc, âm thanh, mùi vị,…

 • C

  Sử dụng từ ngữ thể hiện chân thực tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ của em

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi viết bài cần lưu ý:

- Tả những gì em đã quan sát

- Tả cụ thể hình dáng, màu sắc, âm thanh, mùi vị,…

- Sử dụng từ ngữ thể hiện chân thực tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ của em

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi viết bài văn tả cảnh sinh hoạt, em có thể dùng các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa để bài viết sinh động hơn”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Khi viết bài văn tả cảnh sinh hoạt, em có thể dùng các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa để bài viết sinh động hơn.

Câu 9 :

Đề tài nào dưới đây không phù hợp với yêu cầu bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt?

 • A

  Một người thân của em

 • B

  Cảnh chợ cá bên bờ biển

 • C

  Ngày tết trung thu ở quê em

 • D

  Cảnh thu hoạch lúa

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm

Lời giải chi tiết :

- Đề tài phù hợp:

+ Cảnh chợ cá bên bờ biển

+ Ngày tết trung thu ở quê em

+ Cảnh thu hoạch lúa

Câu 10 :

Trong các đề tài sau, đề tài nào phù hợp với bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt?

 • A

  Miêu tả ngôi nhà của em

 • B

  Tả khu vườn buổi sớm

 • C

  Tả đêm hội trăng rằng

 • D

  Cảm nghĩ về người thầy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 Em xem lại khái niệm

Lời giải chi tiết :

Đề tài phù hợp: Tả đêm hội trăng rằng

close