Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Tạ Duy Anh Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Tạ Duy Anh? 

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương 

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Tạ Duy Anh từng theo học ở trường nào? 

 • A

  Chu Văn An

 • B

  Đại học Tổng hợp Hà Nội

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Trường viết văn Nguyễn Du

Câu 3 :

Tạ Duy Anh viết văn từ khi nào?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • B

  Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • C

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Trong thời kỳ đổi mới

Câu 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Tạ Duy Anh từng làm những công việc nào?

Công nhân

Giảng viên

Nhà văn

Bác sĩ

Biên tập viên

Thợ mỏ

Câu 5 :

Tạ Duy Anh từng đạt giải nhất trong cuộc thi văn chương nào?

 • A

  Truyện ngắn nông thôn báo Văn nghệ

 • B

  Cuộc thi viết "Tương lai vẫy gọi" 

 • C

  Cuộc thi truyện ngắn năm 1989-1990  

 • D

  Cả 3 cuộc thi trên

Câu 6 :

Đâu không phải là tác phẩm của Tạ Duy Anh

 • A

  Vượt thác

 • B

  Bức tranh của em gái tôi 

   

   

 • C

  Dưới bàn tay vô hình 

   

   

 • D

  Bước qua lời nguyền 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Tạ Duy Anh? 

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tạ Duy Anh sinh năm 1959, quê ở Chương Mĩ, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

Câu 2 :

Tạ Duy Anh từng theo học ở trường nào? 

 • A

  Chu Văn An

 • B

  Đại học Tổng hợp Hà Nội

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Trường viết văn Nguyễn Du

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tạ Duy Anh tham gia học ở Trường viết văn Nguyễn Du. Trải qua 4 năm học, ông đỗ đầu và được giữ lại làm giảng viên.

Câu 3 :

Tạ Duy Anh viết văn từ khi nào?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • B

  Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • C

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Trong thời kỳ đổi mới

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tạ Duy Anh là cây bút trẻ trong thời kì đổi mới.

Câu 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Tạ Duy Anh từng làm những công việc nào?

Công nhân

Giảng viên

Nhà văn

Bác sĩ

Biên tập viên

Thợ mỏ

Đáp án

Giảng viên

Nhà văn

Biên tập viên

Lời giải chi tiết :

Ông từng là giảng viên trường viết văn Nguyễn Du, biên tập viên tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn và là thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1993.

Câu 5 :

Tạ Duy Anh từng đạt giải nhất trong cuộc thi văn chương nào?

 • A

  Truyện ngắn nông thôn báo Văn nghệ

 • B

  Cuộc thi viết "Tương lai vẫy gọi" 

 • C

  Cuộc thi truyện ngắn năm 1989-1990  

 • D

  Cả 3 cuộc thi trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông từng đạt giải nhất truyện ngắn nông thôn báo Văn nghệ, báo Nông nghiệp và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Câu 6 :

Đâu không phải là tác phẩm của Tạ Duy Anh

 • A

  Vượt thác

 • B

  Bức tranh của em gái tôi 

   

   

 • C

  Dưới bàn tay vô hình 

   

   

 • D

  Bước qua lời nguyền 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản

Lời giải chi tiết :

Vượt thác là tác phẩm tiêu biểu của Võ Quảng

close