Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Trái Đất - cái nôi của sự sống Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Trái Đất – cái nôi của sự sống thuộc thể loại nào?

 • A

  Văn bản nghị luận

 • B

  Văn bản thông tin

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Câu 2 :

Ai là tác giả văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

 • A

  Thái Bá Dũng

 • B

  Hà My

 • C

  Văn Quang, Văn Tuyên

 • D

  Hồ Thanh Trang

Câu 3 :

Văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống có mấy phần chính?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Câu 4 :

Trái Đất – cái nôi của sự sống được trích từ báo nào?

 • A

  Báo Đất Việt

 • B

  Báo Tuổi trẻ

 • C

  Báo Thanh niên

 • D

  Báo Nhân dân

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Câu 6 :

Văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống đã nêu lên những thông tin gì của Trái Đất?

 • A

  Văn học, lịch sử, địa lý

 • B

  Lịch sử, địa lý, hóa học

 • C

  Khoa học, địa lý, sinh học

 • D

  Lịch sử, hóa học, vật lý

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đâu là nhận xét đúng nhất các tri thức được nhắc đến trong văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

Trừu tượng, khó hiểu

Xác thực, bổ ích

Hàn lâm, phóng đại

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau cho đúng với trình tự xuất hiện trong văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống:

“Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất

Trái Đất – nơi cư ngụ của muôn loài

Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Con người trên Trái Đất

Tình trạng Trái Đất hiện ra sao?

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống khẳng định điều gì?

Trái Đất vô cùng quan trọng đối với vạn vật nhưng lại bị con người đe dọa

Trái Đất đang bị đe dọa nghiêm trọng

Trái Đất đang ngày càng nóng lên

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

       Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ? Đó là câu hỏi nhức nhối, khiến nhân loại không thể làm ngơ. Sự sống trên hành tinh xanh, trong đó có con người, đang đứng trước những thách thức to lớn.                

(Trái Đất – cái nôi của sự sống Hồ Thanh Trang)

Giới thiệu về Trái Đất.

Giới thiệu về sự sống trên Trái Đất.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trái Đất – cái nôi của sự sống thuộc thể loại nào?

 • A

  Văn bản nghị luận

 • B

  Văn bản thông tin

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trái Đất – cái nôi của sự sống thuộc thể loại văn bản thông tin.

Câu 2 :

Ai là tác giả văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

 • A

  Thái Bá Dũng

 • B

  Hà My

 • C

  Văn Quang, Văn Tuyên

 • D

  Hồ Thanh Trang

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trái Đất – cái nôi của sự sống là văn bản của Hồ Thanh Trang

Câu 3 :

Văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống có mấy phần chính?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản có 2 phần chính  

Câu 4 :

Trái Đất – cái nôi của sự sống được trích từ báo nào?

 • A

  Báo Đất Việt

 • B

  Báo Tuổi trẻ

 • C

  Báo Thanh niên

 • D

  Báo Nhân dân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Văn bản được trích từ báo Đất Việt.

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh

Câu 6 :

Văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống đã nêu lên những thông tin gì của Trái Đất?

 • A

  Văn học, lịch sử, địa lý

 • B

  Lịch sử, địa lý, hóa học

 • C

  Khoa học, địa lý, sinh học

 • D

  Lịch sử, hóa học, vật lý

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khoa học, địa lý, sinh học là những thông tin được đề cập trong văn bản.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Đâu là nhận xét đúng nhất các tri thức được nhắc đến trong văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

Trừu tượng, khó hiểu

Xác thực, bổ ích

Hàn lâm, phóng đại

Đáp án

Xác thực, bổ ích

Lời giải chi tiết :

Các tri thức xác thực, bổ ích.

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau cho đúng với trình tự xuất hiện trong văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống:

“Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất

Trái Đất – nơi cư ngụ của muôn loài

Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Con người trên Trái Đất

Tình trạng Trái Đất hiện ra sao?

Đáp án

Trái Đất trong hệ Mặt Trời

“Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất

Trái Đất – nơi cư ngụ của muôn loài

Con người trên Trái Đất

Tình trạng Trái Đất hiện ra sao?

Lời giải chi tiết :

Thứ tự đúng:

Trái Đất trong hệ Mặt Trời

“Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất

Trái Đất – nơi cư ngụ của muôn loài

Con người trên Trái Đất

Tình trạng Trái Đất hiện ra sao?

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống khẳng định điều gì?

Trái Đất vô cùng quan trọng đối với vạn vật nhưng lại bị con người đe dọa

Trái Đất đang bị đe dọa nghiêm trọng

Trái Đất đang ngày càng nóng lên

Đáp án

Trái Đất vô cùng quan trọng đối với vạn vật nhưng lại bị con người đe dọa

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống khẳng định Trái Đất vô cùng quan trọng đối với vạn vật nhưng lại bị con người đe dọa.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống?

       Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ? Đó là câu hỏi nhức nhối, khiến nhân loại không thể làm ngơ. Sự sống trên hành tinh xanh, trong đó có con người, đang đứng trước những thách thức to lớn.                

(Trái Đất – cái nôi của sự sống Hồ Thanh Trang)

Giới thiệu về Trái Đất.

Giới thiệu về sự sống trên Trái Đất.

Đáp án

Giới thiệu về Trái Đất.

Giới thiệu về sự sống trên Trái Đất.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nằm ở phần cuối văn bản: Giới thiệu về sự sống trên Trái Đất.

close