Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Ai ơi mồng chín tháng tư Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Văn bản nghị luận

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Văn bản thông tin

 • D

  Kịch

Câu 2 :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là sáng tác của ai?

 • A

  Thái Bá Dũng

 • B

  Hà My

 • C

  Anh Thư

 • D

  Đỗ Bích Thúy

Câu 3 :

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 có bố cục mấy phần?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Câu 4 :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 được trích từ báo nào?

 • A

  Dân tộc và miền núi

 • B

  Hà Nội mới

 • C

  Thanh niên

 • D

  Tuổi trẻ

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Câu 6 :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh về?

 • A

  Một thắng cảnh

 • B

  Một lễ hội

 • C

  Một món ăn

 • D

  Một đồ vật

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Nội dung chính Ai ơi mồng 9 tháng 4 là gì?

Trình bày thông tin và ý nghĩa lễ hội Gióng

Thể hiện niềm tự hào của người viết dành cho các lễ hội dân tộc

So sánh lễ hội Gióng với các lễ hội khác của Việt Nam

Câu 8 :

Nghệ thuật được sử dụng trong Ai ơi mồng 9 tháng 4 là gì

 • A

  Số liệu chính xác, lời văn chân thực, cô đọng

 • B

  Lý lẽ thuyết phục, dẫn chứng cụ thể, sinh động

 • C

  Sử dụng thành công biện pháp ước lệ tượng trưng

 • D

  Giọng điệu thiết tha, nhiều cảm xúc

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Nội dung chính của đoạn văn sau?

     Từ xưa, người Kẻ Chợ đã có câu ngạn ngữ: “Nắng ông Từa, mưa ông Gióng”. Có nghĩa là cứ vào ngày hội thánh Từa (tức Từ Đạo Hạnh) mồng 7 tháng 3 âm lịch thì thế nào cũng nắng to; còn vào hội Gióng, mồng 9 tháng 4 âm lịch thì có mưa, vì bắt đầu mùa mưa dông. Lễ hội Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

               (Ai ơi mồng 9 tháng 4 – Anh Thư)

Giới thiệu về lễ hội Gióng

Nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ

Ý nghĩa của lễ hội Gióng

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4?

     Lễ hội Gióng không chỉ giúp người xem được chứng kiến các nghi thức với những thao tác thuần thục, mang tính nghệ thuật và biểu trưng cao mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam có thể cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều: cá nhân và cộng đồng, thực tại và hư vô, thiêng liêng và trần thế... Tất cả đều được gìn giữ như một tài sản vô giá lưu truyền mãi về sau.

               (Ai ơi mồng 9 tháng 4 – Anh Thư)

Giới thiệu về lễ hội Gióng

Nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ

Ý nghĩa của lễ hội Gióng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Văn bản nghị luận

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Văn bản thông tin

 • D

  Kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuộc thể loại văn bản thông tin

Câu 2 :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là sáng tác của ai?

 • A

  Thái Bá Dũng

 • B

  Hà My

 • C

  Anh Thư

 • D

  Đỗ Bích Thúy

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản của Anh Thư

Câu 3 :

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 có bố cục mấy phần?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục 3 phần.

Câu 4 :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 được trích từ báo nào?

 • A

  Dân tộc và miền núi

 • B

  Hà Nội mới

 • C

  Thanh niên

 • D

  Tuổi trẻ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Văn bản được trích từ báo Hà Nội mới

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh

Câu 6 :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh về?

 • A

  Một thắng cảnh

 • B

  Một lễ hội

 • C

  Một món ăn

 • D

  Một đồ vật

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh về một lễ hội.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Nội dung chính Ai ơi mồng 9 tháng 4 là gì?

Trình bày thông tin và ý nghĩa lễ hội Gióng

Thể hiện niềm tự hào của người viết dành cho các lễ hội dân tộc

So sánh lễ hội Gióng với các lễ hội khác của Việt Nam

Đáp án

Trình bày thông tin và ý nghĩa lễ hội Gióng

Lời giải chi tiết :

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh về Hội Gióng. Người viết cung cấp những thông tin như thời gian, địa điểm, ý nghĩa và đặc biệt là các nghi thức độc đáo. 

Câu 8 :

Nghệ thuật được sử dụng trong Ai ơi mồng 9 tháng 4 là gì

 • A

  Số liệu chính xác, lời văn chân thực, cô đọng

 • B

  Lý lẽ thuyết phục, dẫn chứng cụ thể, sinh động

 • C

  Sử dụng thành công biện pháp ước lệ tượng trưng

 • D

  Giọng điệu thiết tha, nhiều cảm xúc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Số liệu chính xác, lời văn chân thực, cô đọng là đặc điểm nổi bật của văn bản.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Nội dung chính của đoạn văn sau?

     Từ xưa, người Kẻ Chợ đã có câu ngạn ngữ: “Nắng ông Từa, mưa ông Gióng”. Có nghĩa là cứ vào ngày hội thánh Từa (tức Từ Đạo Hạnh) mồng 7 tháng 3 âm lịch thì thế nào cũng nắng to; còn vào hội Gióng, mồng 9 tháng 4 âm lịch thì có mưa, vì bắt đầu mùa mưa dông. Lễ hội Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

               (Ai ơi mồng 9 tháng 4 – Anh Thư)

Giới thiệu về lễ hội Gióng

Nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ

Ý nghĩa của lễ hội Gióng

Đáp án

Giới thiệu về lễ hội Gióng

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên giới thiệu sơ lược về lễ hội Gióng

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4?

     Lễ hội Gióng không chỉ giúp người xem được chứng kiến các nghi thức với những thao tác thuần thục, mang tính nghệ thuật và biểu trưng cao mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam có thể cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều: cá nhân và cộng đồng, thực tại và hư vô, thiêng liêng và trần thế... Tất cả đều được gìn giữ như một tài sản vô giá lưu truyền mãi về sau.

               (Ai ơi mồng 9 tháng 4 – Anh Thư)

Giới thiệu về lễ hội Gióng

Nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ

Ý nghĩa của lễ hội Gióng

Đáp án

Ý nghĩa của lễ hội Gióng

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nằm ở phần cuối văn bản: nêu lên ý nghĩa của lễ hội Gióng.

close