Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Cô Tô Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả văn bản Cô Tô là ai?

 • A

  Phạm Văn Đồng

 • B

  Nguyễn Tuân

 • C

  Tố Hữu

 • D

  Tô Hoài

Câu 2 :

Văn bản Cô Tô được viết trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi tác giả đang tham gia chiến đấu ở miền Nam

 • B

  Khi tác giả có chuyến công tác lên Tây Bắc

 • C

  Khi tác giả ra thăm đảo

 • D

  Khi tác giả đang công tác ở nước ngoài

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Cô Tô trong sách thuộc phần đầu của bài kí Cô Tô, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Đoạn trích Cô Tô được viết theo phương thức biểu đạt nào?

 • A

  Biểu cảm

 • B

  Tự sự

 • C

  Miêu tả

 • D

  Nghị luận

Câu 5 :

Cô Tô là quần đảo thuộc địa phương nào?

 • A

  Vũng Tàu

 • B

  Nghệ An

 • C

  Hải Phòng

 • D

  Quảng Ninh

Câu 6 :

Văn bản Cô Tô được viết theo thể nào?

 • A

  Thể kí

 • B

  Thể tùy bút

 • C

  Thể hịch

 • D

  Thể truyện ngắn

Câu 7 :

Đâu không phải là nội dung mà văn bản Cô Tô đề cập?

 • A

  Cảnh thiên nhiên tươi đẹp sau cơn bão

 • B

  Cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của con người

 • C

  Cảnh đánh cá hăng say trên biển của ngư dân

 • D

  Đáp án A và B

Câu 8 :

Nét đặc sắc trong nghệ thuật của văn bản Cô Tô là gì?

 • A

  Sử dụng nhuần nhuyễn các biện pháp tu từ

 • B

  Các hình ảnh giàu trí tưởng tượng

 • C

  Ngôn ngữ điêu luyện

 • D

  Tất cả các phương án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả văn bản Cô Tô là ai?

 • A

  Phạm Văn Đồng

 • B

  Nguyễn Tuân

 • C

  Tố Hữu

 • D

  Tô Hoài

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản Cô Tô của Nguyễn Tuân

Câu 2 :

Văn bản Cô Tô được viết trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Khi tác giả đang tham gia chiến đấu ở miền Nam

 • B

  Khi tác giả có chuyến công tác lên Tây Bắc

 • C

  Khi tác giả ra thăm đảo

 • D

  Khi tác giả đang công tác ở nước ngoài

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản được viết trong một một chuyến ra thăm đảo của tác giả.

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Cô Tô trong sách thuộc phần đầu của bài kí Cô Tô, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bài văn Cô Tô là phần cuối của bài kí Cô Tô, in trong cuốn "Nguyễn Tuân toàn tập".

Câu 4 :

Đoạn trích Cô Tô được viết theo phương thức biểu đạt nào?

 • A

  Biểu cảm

 • B

  Tự sự

 • C

  Miêu tả

 • D

  Nghị luận

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Cô Tô được viết theo phương thức miêu tả là chính

Câu 5 :

Cô Tô là quần đảo thuộc địa phương nào?

 • A

  Vũng Tàu

 • B

  Nghệ An

 • C

  Hải Phòng

 • D

  Quảng Ninh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại chú thích SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 90

Lời giải chi tiết :

Cô Tô là quần đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh

Câu 6 :

Văn bản Cô Tô được viết theo thể nào?

 • A

  Thể kí

 • B

  Thể tùy bút

 • C

  Thể hịch

 • D

  Thể truyện ngắn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại phần thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản Cô Tô được viết theo thể kí

Câu 7 :

Đâu không phải là nội dung mà văn bản Cô Tô đề cập?

 • A

  Cảnh thiên nhiên tươi đẹp sau cơn bão

 • B

  Cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của con người

 • C

  Cảnh đánh cá hăng say trên biển của ngư dân

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản không đề cập đến cảnh đánh cá của ngư dân

Câu 8 :

Nét đặc sắc trong nghệ thuật của văn bản Cô Tô là gì?

 • A

  Sử dụng nhuần nhuyễn các biện pháp tu từ

 • B

  Các hình ảnh giàu trí tưởng tượng

 • C

  Ngôn ngữ điêu luyện

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các phương án trên đều nói về đặc sắc trong nghệ thuật của văn bản 

close