Trắc nghiệm Lý thuyết về từ ghép, từ láy Văn 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Từ ghép là những từ như thế nào?

 • A

  Hai từ ghép lại với nhau có quan hệ về âm thanh

 • B

  Hai từ ghép lại với nhau trong đó có một từ chính và một từ phụ

 • C

  Hai tiếng trở lên ghép lại với nhau, có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Từ ghép là hai tiếng trở lên ghép lại với nhau, có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa

Câu hỏi 2 :

Từ ghép có mấy loại?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Từ ghép có 2 loại

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các tiếng trong từ ghép đẳng lập bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp (không phân tiếng chính, không phân tiếng phụ) đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Các tiếng trong từ ghép đẳng lập bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp (không phân tiếng chính, không phân tiếng phụ).

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ ghép chính phụ có nghĩa hẹp hơn tiếng chính, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ ghép đẳng lập có tính chất phân nghĩa, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa.

Câu hỏi 6 :

Từ nào dưới đây là từ ghép?

 • A

  Lấp lánh

 • B

  Đỏ au

 • C

  Mênh mông

 • D

  Thuồng luồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại lý thuyết từ ghép và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Từ “đỏ au” là từ ghép

Câu hỏi 7 :

Từ láy là gì?

 • A

  Từ láy là những từ có các tiếng được ghép lại với nhau tạo thành

 • B

  Từ láy là những từ có sự đối xứng âm với nhau

 • C

  Từ láy là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Từ láy là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần.

Câu hỏi 8 :

Từ láy được phân thành mấy loại?

 • A

  Hai loại

 • B

  Ba loại

 • C

  Bốn loại

 • D

  Không thể phân loại được

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Từ láy được phân thành 2 loại

Câu hỏi 9 :

Nghĩa của từ láy được tạo nên như thế nào?

 • A

  Nghĩa từ láy được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng

 • B

  Từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Nghĩa của từ láy được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng. Trong trường hợp từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc (tiếng gốc) thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, sắc thái giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh.

Câu hỏi 10 :

Trong từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về:

 • A

  Phụ âm đầu

 • B

  Phần vần

 • C

  Giống toàn bộ

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ở từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về phụ âm đầu hoặc phần vần.

Câu hỏi 11 :

Điền các từ láy thích hợp vào chỗ trống
Mưa xuống (…), giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng (…), cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa (…) trên sân gạch. Mưa (…) trên phiến nứa, đập (…) vào lòng lá chuối.

 

 • A

  ngai ngái - rào rào - đồm độp - bùng bùng – sầm sập

 • B

  sầm sập - ngai ngái - rào rào - đồm độp - bùng bùng

 • C

  đồm độp - bùng bùng - ngai ngái - rào rào - sầm sập

 • D

  rào rào - đồm độp - bùng bùng - sầm sập - ngai ngái

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án và xét thứ tự để chọn cho phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng ngai ngái, cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa rào rào trên sân gạch. Mưa đồm độp trên phiến nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối.

Câu hỏi 12 :

Trong những từ sau, từ nào không phải là từ láy?

 • A

  xinh xắn

 • B

  gần gũi

 • C

  đông đủ

 • D

  dễ dàng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tìm từ nào mà cả 2 tiếng đều có nghĩa

Lời giải chi tiết :

Từ “đông đủ” là từ mà cả 2 tiếng đều có nghĩa vì vậy nó là từ ghép

close