Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Thạch Sanh Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyền thuyết

 • B

  Cổ tích

 • C

  Ngụ ngôn

 • D

  Truyện cười

Câu 2 :

Đâu là nhân vật phản diện trong truyện Thạch Sanh?

 • A

  Mẹ Thạch Sanh

 • B

  Lí Thông

 • C

  Công chúa

 • D

  Nhà vua

Câu 3 :

Nhờ đâu mà vợ chồng ông bà lão sinh ra Thạch Sanh?

 • A

  Vì người mẹ uống phải nước dừa

 • B

  Vì người mẹ dẫm vết chân to trong rừng

 • C

  Vì ông bà lão tốt bụng nên Ngọc Hoàng tặng cho người con

 • D

  Vì người mẹ gặp thần tiên

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện “Thạch Sanh” phê phán những kẻ dốt nát mà háo danh trong xã hội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Truyện “Thạch Sanh” thể hiện ước mơ gì của nhân dân?

Ước mơ đổi đời

Ước mơ thiện thắng cái ác

Ước mơ trường sinh bất tử

Ước mơ cuộc sống an nhàn

Câu 6 :

Truyện Thạch Sanh chứa đựng nhiều nội dung, phản ánh nhiều mặt của cuộc sống, nhưng chung quy lại đều cùng một nội dung phản ánh đó là?

 • A

  Đấu tranh chinh phục tự nhiên

 • B

  Đấu tranh chống xâm lược

 • C

  Đấu tranh chống sự bất công trong xã hội

 • D

  Đấu tranh giữa thiện và ác

Câu 7 :

Ước mơ của nhân dân muốn gửi gắm trong cuộc chiến cái thiện thắng cái ác, về công bằng xã hội thể hiện qua tình tiết nào?

 • A

  Mẹ con Lí Thông bị trừng phạt

 • B

  Thạch Sanh vượt qua được hoạn nạn, giúp vua dẹp xâm lăng

 • C

  Thạch Sanh được vua gả công chúa cho

 • D

  Thạch Sanh lấy công chúa, lên làm vua

Câu 8 :

Trong văn bản Thạch Sanh, vì sao tên địa điểm trong truyện đều là tên riêng nhưng truyện vẫn mang tính phiếm chỉ?

 • A

  Vì không phải tất cả các nhân vật, địa điểm trong truyện đều có tên riêng

 • B

  Tác giả dùng tên riêng cho một số nhân vật thuyết phục người nghe về hiện thực trong tác phẩm

 • C

  Đó chính là tên của cả một loại người, nhân vật đại diện

 • D

  Trong thực tế cuộc sống, không ai đặt tên là Thạch Sanh, Lí Thông

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyền thuyết

 • B

  Cổ tích

 • C

  Ngụ ngôn

 • D

  Truyện cười

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại truyện cổ tích

Câu 2 :

Đâu là nhân vật phản diện trong truyện Thạch Sanh?

 • A

  Mẹ Thạch Sanh

 • B

  Lí Thông

 • C

  Công chúa

 • D

  Nhà vua

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các nhân vật trong truyện Thạch Sanh 

Lời giải chi tiết :

Lí Thông là nhân vật phản diện trong truyện Thạch Sanh (đóng vai ác)

Câu 3 :

Nhờ đâu mà vợ chồng ông bà lão sinh ra Thạch Sanh?

 • A

  Vì người mẹ uống phải nước dừa

 • B

  Vì người mẹ dẫm vết chân to trong rừng

 • C

  Vì ông bà lão tốt bụng nên Ngọc Hoàng tặng cho người con

 • D

  Vì người mẹ gặp thần tiên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Theo truyện, ông bà lão tốt bụng nên Ngọc Hoàng sai Thạch Sanh xuống làm con.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện “Thạch Sanh” phê phán những kẻ dốt nát mà háo danh trong xã hội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Truyện phê phán những kẻ tham lam, độc ác chứ không phải dốt nát trong xã hội

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Truyện “Thạch Sanh” thể hiện ước mơ gì của nhân dân?

Ước mơ đổi đời

Ước mơ thiện thắng cái ác

Ước mơ trường sinh bất tử

Ước mơ cuộc sống an nhàn

Đáp án

Ước mơ đổi đời

Ước mơ thiện thắng cái ác

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản và rút ra những bài học ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

Truyện “Thạch Sanh” thể hiện ước mơ thiện thắng ác và ước mơ về sự đổi đời của những con người bất hạnh.

Câu 6 :

Truyện Thạch Sanh chứa đựng nhiều nội dung, phản ánh nhiều mặt của cuộc sống, nhưng chung quy lại đều cùng một nội dung phản ánh đó là?

 • A

  Đấu tranh chinh phục tự nhiên

 • B

  Đấu tranh chống xâm lược

 • C

  Đấu tranh chống sự bất công trong xã hội

 • D

  Đấu tranh giữa thiện và ác

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung và chọn nội dung tiêu biểu nhất.

Lời giải chi tiết :

Cuộc đấu tranh trong truyện cổ tích là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác

Câu 7 :

Ước mơ của nhân dân muốn gửi gắm trong cuộc chiến cái thiện thắng cái ác, về công bằng xã hội thể hiện qua tình tiết nào?

 • A

  Mẹ con Lí Thông bị trừng phạt

 • B

  Thạch Sanh vượt qua được hoạn nạn, giúp vua dẹp xâm lăng

 • C

  Thạch Sanh được vua gả công chúa cho

 • D

  Thạch Sanh lấy công chúa, lên làm vua

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các tình tiết để chọn đáp án thích hợp nhất. 

Lời giải chi tiết :

Mẹ con Lí Thông sau nhiều lần lừa Thạch Sanh, giờ đã bị trừng phạt, đó chính là mơ ước công lý của nhân dân.

Câu 8 :

Trong văn bản Thạch Sanh, vì sao tên địa điểm trong truyện đều là tên riêng nhưng truyện vẫn mang tính phiếm chỉ?

 • A

  Vì không phải tất cả các nhân vật, địa điểm trong truyện đều có tên riêng

 • B

  Tác giả dùng tên riêng cho một số nhân vật thuyết phục người nghe về hiện thực trong tác phẩm

 • C

  Đó chính là tên của cả một loại người, nhân vật đại diện

 • D

  Trong thực tế cuộc sống, không ai đặt tên là Thạch Sanh, Lí Thông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý đến tên gọi của các nhân vật, địa điểm trong truyện và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Tên gọi trong truyện Thạch Sanh còn đại diện cho 1 loại người, kiểu người

close