• pic

    Soạn bài Chí Phèo - Phần 1. Tác giả - Ngắn gọn nhất

    Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Chí Phèo - Nam Cao. Câu 1: Tiểu sử cuộc đời và con người tác giả Nam Cao (1915 – 1951).

  • pic

    Soạn bài tác giả Nam Cao

    Soạn bài tác giả Nam Cao - Ngữ văn 11. Câu 3. Viết về người trí thức nghèo và người nông dân khốn cùng, Nam Cao thường trăn trở, day dứt nhất về vấn đề gì?

?>