Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 12 Chân trời sáng tạo bản 2 ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

bullet Chủ đề 3. Phát triển các mối quan hệ với thầy cô, bạn bè

bullet Chủ đề 5. Phát triển cộng đồng đoàn kết và bền vững

bullet Chủ đề 6. Bảo tồn động vật, thực vật và cảnh quan thiên nhiên

bullet Chủ đề 7. Phân tích xu hướng phát triển nghề và thị trường lao động

bullet Chủ đề 8. Quyết định lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân