Quảng cáo
 • Cha con nghĩa nặng

  Soạn bài Cha con nghĩa nặng - Ngữ văn 11. Câu 4. Qua nhân vật Trần Văn Sửu và thằng Tí, hãy nêu lên vài cảm nhận về tính cách con người Nam Bộ.

  Xem lời giải
 • Vi hành

  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân ta một sự nghiệp văn chương lớn lao về tầm vóc, phong phú, đa dạng về thể loại và đặc sắc về phong cách sáng tác. Có thể xếp tác phẩm của Người vào ba thể loại: Văn chính luận, truyện và kí, thơ ca

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Tinh thần thể dục

  Soạn bài Tinh thần thể dục - Ngữ văn 11. Câu 3. Hãy nêu ý nghĩa phê phán của truyện Tinh thần thể dục.

  Xem lời giải
 • Luyện tập viết bản tin

  Soạn bài Luyện tập viết bản tin - Ngữ văn 11. Câu 4. Để viết được bản tin về một trong các tình huống đã cho cần.

  Xem lời giải
 • Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, trang 180 SGK Văn 11 tập 1

  Soạn bài Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn - Ngữ văn 11. Câu 2. Giả sử anh (chị) muốn được vào làm việc ở nơi mà mình yêu thích. Nhà tuyển dụng tiến hành phỏng vấn có nêu ra câu hỏi: Bạn có thể nói cho tôi nghe về nhược điểm lớn nhất của mình không?

  Xem lời giải