Giải sách mĩ thuật 8 chân trời sáng tạo bản 2 đầy đủ quan sát, thể hiện, thảo luận, vận dụng giúp học sinh học hiệu quả, trả lời ngắn gọn, chính xác tất cả các câu hỏi trong sgk mĩ thuật

Sách giáo khoa Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo (bản 2) gồm 6 chủ đề:

- Chủ đề 1: Sáng tạo từ thiên nhiên

Bài 1. Vẽ và cách điệu hoa lá

Bài 2. Trang trí khăn

- Chủ đề 2: Hình tượng con người trong sáng tạo mĩ thuật

Bài 3. Vẽ dáng người

Bài 4. Dáng người trong tranh

- Chủ đề 3: Tranh truyện

Bài 5. Thiết kế bài tranh truyện

Bài 6. Tạo hình nhân vật minh họa truyện cổ tích

- Chủ đề 4: Nghệ thuật hiện đại phương Tây

Bài 7. Trường phái Ấn tượng

Bài 8. Trường phái Biểu hiện và Lập thể

- Chủ đề 5: Di sản văn hóa phi vật thể

Bài 9. Giá trị thẩm mĩ của di sản văn hóa

Bài 10. Tạo dáng và trang trí hiện vật

- Chủ đề 6: Thiết kế thời trang

Bài 11. Trang trí mẫu vải

Bài 12. Thiết kế thời trang với hoa văn dân tộc

- Chủ đề 7: Mĩ thuật hiện đại Việt Nam

Bài 13. Mĩ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam

Bài 14. Mĩ thuật ứng dụng hiện đại Việt Nam

- Chủ đề 8: Hướng nghiệp

Bài 15. Mĩ thuật tạo hình - ngành đặc thù

Bài 16. Đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình