Quảng cáo
 • pic

  Vịnh khoa thi Hương trang 33 SGK Văn 11 tập 1

  Cảnh trường thi nhốn nháo, nhố nhăng làm bật lên tiếng cười chua chát về tình cảnh đất nước mất chủ quyền.

 • pic

  Thương vợ

  Soạn bài Thương vợ - Ngữ văn 11. Câu 2. Phân tích những câu thơ nói lên đức tính cao đẹp của bà Tú.

 • Quảng cáo
 • pic

  Khóc Dương Khuê trang 31 SGK Văn 11 tập 1

  Nguyễn Khuyến không đối diện với quá khứ mà sống cùng nó, sống trong nó. Cái chết không thể chôn vùi được những giá trị tinh thần cao quý. Tinh bạn nặng trĩu trong từng câu chữ.

 • pic

  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

  Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) - Ngữ văn lớp 11. Câu 3. Cùng là từ mặt trời trong ngôn ngữ chung, nhưng mỗi tác giả trong những câu thơ sau đã có sáng tạo như thế nào khi sử dụng.

Gửi bài Gửi bài