Giải sách hoạt động trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 4 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 9 chủ đề:

Chủ đề 1: Nhận diện bản thân

Chủ đề 2: Nếp sống và tư duy khoa học 

Chủ đề 3: Yêu trường, mến lớp

Chủ đề 4: Tự lực thực hiện nhiệm vụ

Chủ đề 5: Mái ấm gia đình

Chủ đề 6: Phòng tránh bị xâm hại

Chủ đề 7: Kết nối cộng đồng

Chủ đề 8: Quê hương em tươi đẹp

Chủ đề 9: Trải nghiệm nghề truyền thống