Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 12 Chân trời sáng tạo bản 1 ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

bullet Chủ đề 3. Phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn

bullet Chủ đề 6. Tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng

bullet Chủ đề 7. Xu hướng phát triển nghề nghiệp và thị trường lao động

bullet Chủ đề 8. Sẵn sàng học tập và lao động

bullet Chủ đề 9. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, thế giới động vật và thực vật