Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo bản 2 ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Chân trời sáng tạo gồm 9 chủ đề

Chân trời sáng tạo – Bản 2

Chủ đề 1: Rèn luyện một số nét tính cách cá nhân

Chủ đề 2: Thể hiện trách nhiệm bản thân

Chủ đề 3: Xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ

Chủ đề 4: Kinh doanh và tiết kiệm

Chủ đề 5: Bảo tồn cảnh quan và phát triển cộng đồng

Chủ đề 6: Đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro

Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề phổ biến trong xã hội hiện đại

Chủ đề 8: Tìm hiểu hứng thú nghề nghiệp và định hướng học tập, rèn luyện