Giải sách mĩ thuật 4 kết nối tri thức đầy đủ quan sát, thể hiện, thảo luận, vận dụng giúp học sinh học hiệu quả, trả lời ngắn gọn, chính xác tất cả các câu hỏi trong sgk mĩ thuật

Nội dung đang cập nhật...

Sách giáo khoa Mĩ thuật 4 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 8 chủ đề:

- Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam

- Chủ đề 2: Một số dạng dân gian trong tranh dân gian Việt Nam

- Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương

- Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống

- Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp

- Chủ đề 6: Môi trường yêu dấu

- Chủ đề 7: Môi trường xanh - sạch - đẹp

- Chủ đề 8: Quê hương thanh bình